Damverenigingen in Nederland 1800 / 1899

door Jan de Ruiter


De K.N.D.B. bestond in 2011 100 jaar. Van oudsher is een belangrijke bindende factor het samen beoefenen van het spel in een vereniging (of: club, gezelschap, genootschap, sociëteit, kransje, rondje). In de ontwikkeling van de damvereniging zijn grofweg 6 periodes te benoemen:
 

19e eeuw  - geen landelijke organisatie 
2 nov 1899/1905  - ontwikkeling[1] 
3 1906  - actief beleid/twee dambonden vanaf maart 1906 
4 1907/maart 1911  - twee dambonden 
5 april 1911/1942  - N.D.B. 
6 1945/heden  - K.N.D.B. 

 

[1] Zie hiervoor het artikel ‘Damverenigingen in Nederland 1899/1906’  - te vinden op deze website 


In dit artikel behandel ik de verenigingen uit de eerste periode. Als definitie voor een vereniging hanteer ik: ‘Een min of meer regelmatige bijeenkomst van personen waarbij het damspel en eventueel andere spellen worden beoefend. Een bestuur of reglement is aanwezig.’ Zogenaamde ‘kransjes’ en ‘rondjes’ vallen in principe buiten het aandachtsgebied, maar de uitzondering bevestigt de regel.

Na een inleiding schotel ik u een overzicht voor van de verenigingen waarvan het bestaan, of een poging tot oprichting, in de 19e eeuw is aangetoond. In het laatste, en omvangrijkste deel heb ik alle mij bekende teksten en informatie per vereniging (afgesloten december 2016) samengebracht[2]. Hier en daar is van dit uitgangspunt afgeweken:

  • Bij 1. horen in principe alle standen die gedurende de ‘collegies’ in 1802/1805 te Amsterdam gegeven zijn. Deze standen blijven voorlopig even ‘out of scope’[3].
  • Bij de verenigingen die damtoernooien organiseerden, zoals Ridderkerk, Alblasserdam, Middenbeemster, zijn de verslagen van de toernooien niet opgenomen. Hiervoor verwijs ik naar 'Prijsdammen in de 19e eeuw'. Wel zijn de bronnen die naar de toernooien verwijzen opgenomen.

Verder valt nog te melden dat door de opzet van de gegevens een tekst meerdere malen is opgenomen. Zie bijvoorbeeld: Rotterdam en Amersfoort in 1872.
 

[2] De publicaties in een damblad/boek, zoals Het Damspel; Hoofdlijn; Dam eldorado; Schatplichtig aan Caïssa; Historie en Bibliografie, blijven verder ongenoemd.
[3] Zie voor alle standen: ‘Het van Emden Dammanuscript 1803-1805’ – 1990; K.W.  Kruijswijk


Met dit artikel hoop ik een basis te leggen/bouwstenen aan te dragen voor nader onderzoek wat, hopelijk, resulteert in een ‘definitieve’ studie over het damleven in Nederland in de 19e eeuw.

De genoemde jaartallen hebben betrekking op oprichting/opheffing of eerste/laatste vermelding.
 
01 1802 Amsterdam Nh Een 'dam-collegie' 1805
X1 1808 Winschoten Gr Damclub Winschoten(?) 1808
X2 1808 Appingedam Gr Damclub Appingedam(?) 1808
02 1841 Midden-Beemster Nh Beemster Damgezelschap 1897
03 1847 Breda Br Schaak- en Damgenootschap  'Amat victoriae curam' 1852
04 1855 Utrecht Ut Een 'dam-collegie' 1855
05 1855 Noord Holland Nh 'Een club Noord-Hollandse dammers' 1856
06 1856 Friesland Fr 'Enige Vriessche Damliefhebbers' 1856
07 1856 Vlaardingen Zh Schaak- en Damvereniging Amicitia 1861
08 1857 Zeist Ut Eenige damliefhebbers te Zeijst 1857
09 1866 Utrecht Ut Omne Tulit Punctum 1866
10 1870 Gouda Zh Schaak- en Damgezelschap Palamedes 1907
11 1872 Amersfoort Ut Amersfoortsche Damclub 1876
12 1872 Rotterdam Zh Rotterdamsche Damclub 1872
13 1874 Alkmaar Nh Schaak- en Damgenootschap 1874
14 1875 Schiedam Zh De Pion 1899
15 1875 Rotterdam Zh Damclub Ephraïm 1879
16 1876 Alblasserdam Zh Damclub Alblasserdam 1878
17 1877 Ridderkerk  Zh  Schaak- en Damclub Ridderkerk  1879 
18  1879  Krommenie  Nh  Schaak- en Damclub Krommenie  1879 
19  1879  Leiden  Zh  Schaak- en Damclub Leiden  1879 
20  1879  Nijmegen  Gl  Nijmeegsche Damclub  1879 
21  1879  Tilburg  Br  Ons Genoegen  1879 
22  1880  Utrecht  Ut  Schaak- en Damgezelschap L.L.L.  1899 
23  1882  Moordrecht  Zh  Schaak- en Damclub Moordrecht  1882 
24  1884  Amstelveen  Nh  Schaak- en Damclub Zukertort  1912 
25  1884  Tilburg  Br  Tilburgsche Dam- en Schaakclub  1898 
26  1885  Waddingsveen  Zh  Schaak- en Damvereeniging  1894 
27  1886  Amsterdam  Nh  Amsterdamsche Damclub  1886 
28  1886  Arnhem  Gl  Geldersche Schaak- en Damvereeniging Arnhem  1886 
29  1887  Bellingwolde  Gr  Damclub Bellingwolde  1888 
30  1887  Lisserbroek  Nh  Damclub Lisserbroek  1888 
31  1887  Rijnsaterwoude  Zh  Damclub Rijnsaterwoude  1888 
X3 1890 Venlo Li Damclub Venlo(?) 1890
32  1891  Halfweg  Nh  Dam- en Schaakvereeniging  1891 
33  1891  Leiden  Zh  Leidsche Dam- en Schaakvereeniging  1891 
X4 1890 Venlo Li Damclub Venlo(?) 1892
34  1892  Tilburg  Br  Damclub N.K. Harmonie(?)  1892 
35  1893  Utrecht  Ut  Kaart, Dam- en Schaakgezelschap A.A.A.  1908 
36  1894  Amsterdam  Nh  Jongelingen Vereeniging Door Oefening Tot Beter  1894 
37  1894  Waddingsveen  Zh  Schaak- en Damvereeniging  1894 
38  1894  Hoogwoud  Nh  Damclub Hoogwoud  1894 
39  1895  Amsterdam  Nh  Schaak- en Damafd. der Christelijke J.V.Excelsior  1898 
40  1896  Tilburg  Br  Nieuwe Tilburgsche Dam- en Kaartclub  1896 
41  1896  Zevenhoven  Zh  Uitspanning door Inspanning  1896 
42  1896  Vlissingen  Zl  Schaak- en Damvereeniging  1896 
X5  1896  Rotterdam  Zh  Leeskabinet  1898 
X6  1896  Rotterdam  Zh  Cafe du Jeu de Dames  1899 
43 1897 Amsterdam Nh Vereeniging 'Amsterdamsche Dam Club' 1897
44 1898 Leiden Zh Schaak- en Damclub 'Oefening baart Kunst' 1898
45  1898  Nes a.d. Amstel  Nh  Schaak- en Damclub Strijdt met Beleid  1913 
46  1899  Rotterdam  Zh  Constant  2003 

 
Codering : 01
Naam : Dam-Collegie
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 09.10.1802
Laatste vermelding : 03.04.1805
Type vereniging : Dammen
Bronnen:
Kranten : 1802
Anders : 1802, 1803, 1804, 1805
Opmerking :

Codering : X1
Naam : D.C.Appingedam(?)
Plaats : Appingedam (GR)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 20.04.1908
Laatste vermelding : 20.04.1908
Type vereniging : Dammen
Bronnen:
Kranten : 1908
Anders : -
Opmerking : In Groningen geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : X2
Naam : D.C.Winschoten(?)
Plaats : Winschoten (GR)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 20.04.1908
Laatste vermelding : 20.04.1908
Type vereniging : Dammen
Bronnen:
Kranten : 1908
Anders : -
Opmerking : In Groningen geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 02
Naam : Beemster Damgezelschap (1841);
Beemster Dam- en Schaakgezelschap(Vereeniging) (1861) 
Plaats : Midden-Beemster (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : 10.11.1897
Eerste vermelding : 21.06.1841
Laatste vermelding : 18.11.1897
Type vereniging : Dammen; Dammen/Schaken
Bronnen:
Kranten : 1881, 1885, 1887, 1889, 1892, 1895, 1897
Anders : 1841, 1861, 1866, 1867, 1868, 1879, 1895
Opmerking : -

Codering : 03
Naam : Schaak- en Damgezelschap 'Amat Victoriae Curam'
Plaats : Breda (NB)
Opgericht : 05.03.1847
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1848
Laatste vermelding : 1852 (Sissa 1861?)
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:
Kranten : 1848, 1849, 1850, 1851, 1852
Anders : 1847, 1848, 1850, 1852, 1861
Opmerking : In Breda geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 04
Naam : Dam-Collegie
Plaats : Utrecht (UT)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1855
Laatste vermelding : 1855
Type vereniging : Dammen
Bronnen:
Kranten : -
Anders : 1855
Opmerking : In Utrecht geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 05
Naam : 'Een club Noord-Hollandse Dammers'
Plaats : ? (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1855
Laatste vermelding : 1857
Type vereniging : Dammen
Bronnen:
Kranten : -
Anders : 1855, 1856, 1857
Opmerking :

Codering : 06
Naam : 'Eenige Vriessche Damliefhebbers'
Plaats : ? (FR)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1856
Laatste vermelding : 1856
Type vereniging : Dammen
Bronnen:
Kranten : -
Anders : 1856
Opmerking :

Codering : 07
Naam : Schaak- en Damgezelschap 'Amicitia'
Plaats : Vlaardingen (ZH)
Opgericht : 1856
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 05.03.1857
Laatste vermelding : 1861 (Sissa 1868?)
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:
Kranten : Geen informatie gevonden
Anders : 1857, 1859, 1860, 1861
Opmerking : de vermelding in Sissa 1866, 1867, 1868 is waarschijnlijk onterecht

Codering : 08
Naam : 'Eenige Damliefhebbers te Zeijst'
Plaats : Zeist (UT)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1857
Laatste vermelding : 1857
Type vereniging : Dammen
Bronnen:
Kranten : -
Anders : 1857
Opmerking : In Zeist geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 09
Naam : Omne Tulit Punctum 
Plaats : Utrecht (UT)
Opgericht : Onbekend
Opheffing : Onbekend
Eerste vermelding : 1866
Laatste vermelding : 1866
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : -
Opmerking : in Utrecht geen nader onderzoek verricht.

Codering : 10
Naam : Schaak- en Damgezelschap 'Palamedes' )1870-1886);
Schaak- en Damgezelschap messemaker (1886->) 
Plaats : Gouda (ZH)
Opgericht : 10.06.1870
Opheffing : 1895?/1907
Eerste vermelding : 05.06.1870
Laatste vermelding : 1895(?)
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1870. 1877, 1886 (o.a.) - geen aanvullend onderzoek gedaan.
Anders : 1886. Regelmatig genoemd is Sissa - data niet vastgelegd.
Opmerking : Notulenboeken uit beginperiode zijn niet overgeleverd. 
In 1907 ontwaakt de club uit een ‘winterslaap’. 
Informatie over de beoefening van het damspel is niet overgeleverd.

Codering : 11
Naam : Amersfoortsche Damclub
Plaats : Amersfoort (UT)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 29.09.1872
Laatste vermelding : 24.02.1876
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1872, 1876
Anders : 1873
Opmerking : Geen nadere informatie in kranten en archief Amersfoort gevonden 

Codering : 12
Naam : Rotterdamsche Damclub
Plaats : Rotterdam (ZH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1872
Laatste vermelding : 1872
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1872
Anders : -
Opmerking :  

Codering : 13
Naam : Schaak- en Damgenootschap
Plaats : Alkmaar (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 08.11.1874
Laatste vermelding : 08.11.1874
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1874
Anders : -
Opmerking : -

Codering : 14
Naam : Schaakgezelschap De Pion (1860-1875);
Schaak- en Damgezelschap De Pion (1875-?) 
Plaats : Schiedam (ZH)
Opgericht : 1860; 1875
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 30.09.1875
Laatste vermelding : 30.09.1875
Type vereniging : Schaken - Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1875
Anders :  
Opmerking : -

Codering : 15
Naam : Damclub Ephraïm
Plaats : Rotterdam (ZH)
Opgericht : 1875
Opheffing : 1878(79?)
Eerste vermelding : 1912
Laatste vermelding :  
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : In Rotterdam geen (kranten)onderzoek verricht
Anders : 1912, 1926
Opmerking :  

Codering : 16
Naam : Damclub Alblasserdam
Plaats : Alblasserdam (ZH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 11.11.1876
Laatste vermelding : 25.11.1877
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1876, 1877
Anders : -
Opmerking : -

Codering : 17
Naam : Damclub Ridderkerk (1877, 1878);
Dam- en Schaakclub Ridderkerk (1879) 
Plaats : Ridderkerk (ZH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 11.11.1877
Laatste vermelding : 17.03.1879
Type vereniging : Dammen; Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1877, 1878, 1879
Anders : -
Opmerking : -

Codering : 18
Naam : Schaak- en Damclub Leiden
Plaats : Leiden (ZH)
Opgericht : 1879(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 06.10.1879
Laatste vermelding : 20.10.1879
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1879
Anders : -
Opmerking : Onduidelijk of deze club ook daadwerkelijk tot stand gekomen is

Codering : 19
Naam : Schaak- en Damclub Krommenie
Plaats : Krommenie (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1879
Laatste vermelding : 1879
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : Geen informatie gevonden
Anders : 1879
Opmerking : -

Codering : 20
Naam : Nijmeegsche Damclub
Plaats : Nijmegen (GL)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1879
Laatste vermelding : 1887
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : In Nijmegen geen (kranten)onderzoek verricht
Anders : 1879, 1887
Opmerking : -

Codering : 21
Naam : Ons Genoegen
Plaats : Tilburg (NB)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 12.01.1879
Laatste vermelding : 30.10.1879
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1879
Anders :  
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : 22
Naam : Schaak- en Damgezelschap L.L.L.
Plaats : Utrecht (UT)
Opgericht : 23.11.1880
Opheffing : 1899(?)
Eerste vermelding : 1880
Laatste vermelding : 1899
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1880 - 1899
Opmerking : Geen nader onderzoek verricht

Codering : 23
Naam : Schaak- en Damclub Moordrecht
Plaats : Moordrecht (ZH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 27.11.1881
Laatste vermelding : 15.10.1882
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1881, 1882
Anders : -
Opmerking : In Moordrecht geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 24
Naam : Schaak- en Damclub 'Zukertort'
Plaats : Amstelveen (NH)
Opgericht : 18.12.1884
Opheffing : Bestaat anno 2011 als schaakclub
Eerste vermelding : 15.02.1886
Laatste vermelding : notulen 1912
Type vereniging : Dammen/Schaken; Schaak (vanaf 1912)
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1886
Opmerking : In Amstelveen geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 25
Naam : Tilburgse Dam- en Schaakclub
Plaats : Tilburg (NB)
Opgericht : 00.00.1884
Opheffing : 17.01.1898
Eerste vermelding : 28.01.1886
Laatste vermelding : 20.01.1898
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1886, 1887, 1888, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898
Anders : 1887, 1888, 1893
Opmerking : -

Codering : 26
Naam : Schaak- en Damvereeniging Waddinxveen
Plaats : Waddingsveen (ZH)
Opgericht : rond 1885
Opheffing : 29.03.1894
Eerste vermelding : 16.01.1890
Laatste vermelding : 04.04.1894
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1890, 1891, 1892, 1893, 1894
Anders : -
Opmerking : -

Codering : 27
Naam : Amsterdamsche Damclub
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : 01.04.1886
Opheffing : 1886(?)
Eerste vermelding : 15.04.1886
Laatste vermelding : 15.04.1886
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : Niets gevonden
Anders : 1886
Opmerking : -

Codering : 28
Naam : Geldersche Schaak- en Damvereniging
Plaats : Arnhem (GL)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1886
Laatste vermelding : 1886
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1886
Opmerking : In Arnhem geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 29
Naam : Damclub Bellingwolde(?)
Plaats : Bellingwolde (GR)
Opgericht : 1887<-
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 13.04.1887
Laatste vermelding : 21.04.1888
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1887, 1888
Anders : -
Opmerking : In Groningen geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 30
Naam : Damclub Lisserbroek
Plaats : Lisserbroek (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 00.10.1887
Laatste vermelding : 00.01.1888
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1887, 1888
Opmerking : In Lisserbroek geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 31
Naam : Damclub Rijnsaterwoude
Plaats : Rijnsaterwoude (ZH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 00.12.1887
Laatste vermelding : 00.04.1888
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1887, 1888
Opmerking : In Rijnsaterwoude geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : X3
Naam : Damclub Venlo(?)
Plaats : Venlo (LI)
Opgericht : 1890(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 07.06.1890
Laatste vermelding : 07.06.1890
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1890
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : 32
Naam : Dam- en Schaakvereeniging Halfweg
Plaats : Halfweg (NH)
Opgericht : 1891(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 21.06.1891
Laatste vermelding : 21.06.1891
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1891
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : 33
Naam : Leidsche Dam- en Schaakvereeniging
Plaats : Leiden (ZH)
Opgericht : 00.05.1891
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 28.05.1891
Laatste vermelding : 26.10.1891
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1891
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : X4
Naam : Damclub Venlo(?)
Plaats : Venlo (LI)
Opgericht : 1890(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 13.02.1892
Laatste vermelding : 13.02.1892
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1892
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : 34
Naam : D.C. N.K. Harmonie(?)
Plaats : Tilburg (NB)
Opgericht : 00.08.1892(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 14.08.1892
Laatste vermelding : 14.08.1892
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1892
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : 35
Naam : Kaart, Dam- en Schaakgezelschap A.A.A.
Plaats : Utrecht (UT)
Opgericht : 30.10.1893
Opheffing : 1908
Eerste vermelding : 1893
Laatste vermelding : 1908
Type vereniging : Dammen/Schaken/Kaarten
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1893 - 1908
Opmerking : In Utrecht geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 36
Naam : Door Oefening tot Beter
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 02.06.1894
Laatste vermelding : 02.06.1894
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1894
Anders : 1894
Opmerking :  

Codering : 37
Naam : Schaak- en Damvereeniging Waddingsveen
Plaats : Waddingsveen (ZH)
Opgericht : 00.10.1894
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 17.10.1894
Laatste vermelding : 17.10.1894
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1894
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : 38
Naam : Damvereeniging Hoogwoud
Plaats : Hoogwoud (NH)
Opgericht : 00.10.1894
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 28.10.1894
Laatste vermelding : 02.02.1898
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1894, 1897, 1898
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : 39
Naam : Schaak- Damafdeeling der Christelijke Jongelingen Vereeniging Excelsior
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 15.03.1895
Laatste vermelding : 31.08.1898
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1895, 1898
Opmerking : In Amsterdam geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 40
Naam : Nieuwe Tilburgse Dam- en Kaartclub
Plaats : Tilburg (NB)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 22.03.1896
Laatste vermelding : 22.03.1896
Type vereniging : Dammen/Schaken/Kaarten
Bronnen:    
Kranten : 1896
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : 41
Naam : Uitspanning door Inspanning
Plaats : Zevenhoven (ZH)
Opgericht : 00.11.1895 (als schaakvereniging. Per 04.10.1896 Schaak/Dam
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 27.11.1895
Laatste vermelding : 24.03.1897
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1895, 1896, 1897
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : 42
Naam : Dam- en Schaakclub(?)
Plaats : Vlissingen (ZL)
Opgericht : 00.12.1896(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 07.12.1896
Laatste vermelding : 07.12.1896
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1896
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Codering : X5
Naam : Damclub Leeskabinet(?)
Plaats : Rotterdam (ZH)
Opgericht : 1896
Opheffing : 1898(?)
Eerste vermelding : 1948
Laatste vermelding : 1948
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : nee
Anders : ja
Opmerking : Geen nadere informatie beschikbaar

Codering : X6
Naam : Damclub Café du Jeu de Dames(?)
Plaats : Rotterdam (ZH)
Opgericht : 1896
Opheffing : 1899(?)
Eerste vermelding : 1948
Laatste vermelding : 1948
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : nee
Anders : ja
Opmerking : Geen nadere informatie beschikbaar

Codering : 43
Naam : Vereeniging Amsterdamsche Dam Club
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : 00.01.1897
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1897
Laatste vermelding : 1897
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : Amsterdam
Anders : -
Opmerking : Waarschijnlijk Joodse signatuur

Codering : 44
Naam : Schaak- en Damclub 'Oefening baart Kunst'
Plaats : Leiden (ZL)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1898
Laatste vermelding : 1898
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1898
Anders : -
Opmerking : -

Codering : 45
Naam : Schaak- en Damclub 'Strijdt met Beleid'
Plaats : Nes aan de Amstel (NH)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 1898
Laatste vermelding : 1913
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1898, 1913
Opmerking : In Nes aan de Amstel geen (kranten)onderzoek verricht

Codering : 46
Naam : Constant
Plaats : Rotterdam (ZH)
Opgericht : 07.10.1899
Opheffing : 2002 - fusie met Charlois op 20.06.2002
Eerste vermelding : 22.10.1899
Laatste vermelding : 2002
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1899
Opmerking : -

MAXIMAAL AANTAL VERENIGING PER TIJDVAK
(op basis eerste en laatste vermelding; ‘x’ niet opgenomen)
stat 1

VERENIGINGEN PER PROVINCIE
(‘x’ niet opgenomen)
stat 2

PLAATSEN MET MEER DAN 1 VERENIGING
(‘x’ niet opgenomen)
stat 3