Naam : Amersfoortsche Damclub
Plaats : Amersfoort (UT)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 29.09.1872
Laatste vermelding : Amersfoortsche Almanak 01.01.1877
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1872, 1876
Anders : 1873
Opmerking : Geen nadere informatie in kranten en archief Amersfoort gevonden 

Deze club dankt haar bekendheid voornamelijk aan de wedstrijd die men tegen de ‘Rotterdamsche Damclub’ speelde.

Algemeen Handelsblad 27.09.1872
De Tijd, Amsterdam 28.09.1872

Kort geleden had te Rotterdam een wedstrijd plaats tusschen de Amersfoortsche en Rotterdamsche damclub. Zeven wedstrijden werden in tegenwoordigheid van leden gespeeld, waarvan Amersfoort zes won en dus de overwinning behaalde. Van deze zeven zijn vier gespeeld tusschen de heeren Fop Smit van Rotterdam[1] en A. Stork[2] van Amersfoort, en in alle vier partijen was de overwinning aan de zijde van Amersfoort. De andere drie partijen werden gespeeld tusschen den heer D. van de Roemer[3], bijna 83 jaren oud, van Amersfoort, en den heer J.W. van Savoyen te Rotterdam, en in 2 dier partijen was de overwinning weder aan de zijde van Amersfoort.
Bij het souper door den heer Fop Smit aan de overwinnars en aanwezigen aangeboden, is dan ook de eerste toast op het overwinnende Amersfoort ingesteld. In het volgend jaar zal weder een damwedstrijd tusschen beide clubs plaats hebben. (van deze wedstrijd is, mocht hij gespeeld zijn, geen verslag gevonden).

 
[1] Zie ook ‘Hoofdlijn’, maart 1990, nr. 11, blz. 16-17(foto): Fop Smit jr. (1815-1892) door R.C.B. Jansen
[2] Antonius Stork-slager 
[3] Dirk van de Roemer-zaakwaarnemer

Amersfoortsche Courant 29.09.1872
Dagblad voor Noord-Holland 29.09.1872
De Maasbode 29.09.1872
Leeuwarder Courant 29.09.1872 
Rotterdamsche Courant 29.09.1872
Prov. Geldersche en Nijmeegsche Courant 29.09.1872
Prov. Noord. Bossche Crt. 01.10.1872
Heldersche en Nieuwen-Diepsche Courant 02.10.1892

Dezer dagen heeft een damwedstrijd plaats gehad te Rotterdam tusschen de Rotterdamsche Damclub en de Amersfoortsche Damclub.
Zeven wedstrijden zijn in tegenwoordigheid van leden gespeeld. Daarvan won Amersfoort er zes, zodat Amersfoort met glans overwon. Namelijk vier werden gespeeld door den heer Fop Smit, reeder te Rotterdam, tegen den heer A. Stork van Amersfoort, die alle vier partijen won; drie werden gespeeld door den heer J.W. van Savoyen te Rotterdam, tegen de 82-jarige heer D. van de Roemer van Amersfoort die 2 van de 3 partijen won.
Na den wedstrijd heeft de heer Fop Smit de aanwezigen een keurig souper aangeboden, waarbij de eerste toast is ingesteld op den bloei der Amersfoortschen Damclub, als overwinnares in de strijd. In het volgend jaar wordt weder een wedstrijd in het dammen gehouden.


Heldersche en Nieuwendiepsche Courant 02.10.1872

Tusschen de Amersfoortsche en Rotterdamsche damclub is te Rotterdam onlangs een wedstrijd gehouden. Van de zeven partijen werden er vier gespeeld door de heeren Fop Smit te Rotterdam en A. Stork te Amersfoort, en in alle vier was de overwinning aan Amersfoort. Bij de andere drie partijen overwon de 83-jarige heer van de Roemer van Amersfoort mede zijn Rotterdamsche tegenpartij. Na afloop gaf de heer Fop Smit een souper.

In Sissa van 9 en 16 februari 1873 komen damproblemen voor welke zijn ‘ingezonden door het Amersfoorts Damgezelschap’. Verder gaf E.G. Dettmeijer aan dat hij in de jaren zeventig ‘President van een Amersfoorts Dam- en Schaakclub was geweest’[4].
De namen van A. Stork en D. v.d. Roemer worden ook genoemd in een door E.G. Dettmeijer ingezonden stukje over het damleven in Amersfoort in Le Gazette due Jeu de Dames, augustus 1887, blz. 263:

Depuis 1870, nous possédons plusieurs forts joueurs, entre autres: MM. STORK, GROENHUIZEN, KAPEL, BODE, KLEIN, v.d. ROEMER[5], van BALEN, van DRIE, etc. plusieurs prix dans divers Concours[6] ont été gagnés par M. STORK, que est de première force.

 
[4] Brief d.d. 13.07.1885 – aan  C. Stams
[5] Deelnemer aan de match Rotterdam-Amersfoort 1872?
[6] De ‘Amersfoortsche Courant’ is volledig doorgenomen,  maar meer nieuws over een dam/schaakvereniging is niet te vinden.

We nemen aan dat in de jaren 1872-1876 één en niet drie verschillende verenigingen bestonden.

Het doornemen van de “Amersfoortsche Almanak”, jaargangen 1866/1880, leverde nog een paar hits op. De Almanak verscheen in het begin van het jaar, zodat we mogen aannemen dat de club zowel in 1873 en 1874 actief was. In de almanak van 1872 komt wel een schaakvereniging voor, maar geen damvereniging. In 1874, 1875 en 1876 geen vermelding, in 1877 weer wel. Dat lijkt tevens de laatste vermelding te zijn.
 
Amersfoortsche Almanak 1874
 

Amersfoortsche Almanak 1877

Het laatste teken van leven komt uit de Amersfoortsche Courant van 10,17 en 24 februari 1876:

10 1


Amersfoortsche Courant 17.02.1876

De twee problemen uit SISSA:
10 2      10 3
06. 09.02.1873    No 6 ingezonden door het Amersfoorts Damgezelschap
  02.03.1873   1. 23-18 36x13 2. 32-27 13x48 3. 30-25 48x30 4. 35x02
      [In woorden van de redactie:]
– Slaat 20 op 47 dam – 1 dam en 4 schijven en is meester van het spel.
       
07. 16.02.1873   No 7 ingezonden door het Amersfoorts Damgezelschap
  02.03.1873   1. 12-08 02x13 2. 17-12 15x24 3. 12-07 01x12 4. 33-29 24x33 5. 34-30 19x35 
6. 44-39 35x21 7. 39x26