Codering : X3
Naam : Damclub Venlo(?)
Plaats : Venlo (LI)
Opgericht : 1890(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 07.06.1890
Laatste vermelding : 07.06.1890
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1890
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Venloosche Courant, 07.06.1890

DAMCLUB.
H.H. Liefhebbers van het Damspel worden verzocht, Maandag 9 Juni a.s., des avonds 9 uur,
In het NEERLANDSCH KOFFIEHUIS te willen verschijnen, ten einde het oprichten eener Damclub te bespreken.
Eenige liefhebbers.

Venloosche Courant 07.06.1890