Codering : X4
Naam : Damclub Venlo(?)
Plaats : Venlo (LI)
Opgericht : 1890(?)
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 13.02.1892
Laatste vermelding : 13.02.1892
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1892
Anders : -
Opmerking : Geen nadere informatie gevonden

Venloosche Courant, 13.02.1892
Venloosch Weekblad, 13.02.1892

DAMCLUB.
Ieder, die lid wenscht te worden van de op te richten DAMCLUB gelieve binnen 8 dagen daarvoor te teekenen op de lijst bij den heer Th. BEEL, Rathskeller.


Venloosche Courant 13.02.1892

Venloosch Weekblad 13.02.1892