1854 - 1857 Sissa

De damrubriek in SISSA 1854 – 1857
 

Naam : Sissa   Diagram : nee
Plaats : Nijmegen (gl)   Cijferstand : ja / Manoury-oud
Dag/week/maand : maand   Inzendingen door : B.W. Blijdenstein
Periode : 1854, 1855, 1856, 1857   Auteursna(a)m(en) : B.W. Blijdenstein
Redacteur : redactie   Aantal opgaven : 52
Bereik : landelijk   Oplossers : ja / o.a. Aris en Klaas de Heer
        Oplossingen : ja
        Commentaar : soms, vnl. door de oplossers
Bijzonderheden : geen   Prijzen : nee

 

Het schaakblad Sissa publiceerde in het tijdvak 1854 en 1857 een groot aantal problemen van de uit Enschede afkomstige B.W. Blijdenstein[1]. Na zijn dood in 1857 verschenen er tot 1873 geen damproblemen meer in Sissa. Aris de Heer en Klaas de Heer behoorden tot de vaste kern van oplossers en daarnaast zien we voor het eerst in de 19e eeuw namen en woonplaatsen van dammers die oplossingen inzonden, we weten waar het damspel wordt beoefend.
De problemen zijn in cijferstand opgediend waarvoor men natuurlijk nog de oude Manoury-notatie gebruikte. Alleen op bladzijde 7 van jaargang 1854 verscheen een, ongeschakeerd, genummerd diagram.
De belofte in Sissa1875, bl. 381 voor het gebuik van figuren(diagrammen) werd niet ingelost.
 

[1] Zie hiervoor o.a.: ‘Benjamin Willem Blijdenstein (1780 / 1857) Damauteur en damproblemist’ door K.W. Kruijswijk 1988 en ook de laatste rubriek in Sissa zelf.

 image

 

Problemen, oplossingen jaargang 1854
 

01) 1854,01,bl.7
DAM-SPEL Zonder ons hoofddoel: aankweeking en verbreiding van Schaakkennis, te kort te doen, zullen wij van tijd tot tijd, wanneer er een verloren hoekje in Sissa beschikbaar is, min of meer ingewikkelde damzetten mededeelen. Tot dat einde is het dambord, waarvan de vakken met cijfertallen zijn aangeduid, hieronder voorgesteld. Voorts zij opgemerkt, dat A altijd eerst speelt en wint.
Voorstel No. 1.
A heeft 4 schijven:
Op 9,10,15, en 42. 
B heeft 1 schijf en 1 dam:
schijf op 20.
dam op 23.

Hoe moet A schuiven om te winnen?

1854,03,bl.103
DAM-SPEL
Oplossing van voorstel No. 1 bl. 7:
A 42 op 47 Dam, 2e 47 op 31; 3e 31 op 4 en wint. De zetten van B zijn alle gedwongen.
Ingezonden oplossingen: L.J.B. te Nijmegen (...benevens de opgaven van het
Dam-spel) en van een Zaandam’sche Damspeler.
   
02) 1854,02,bl.41
Voorstel No. 2.
A. heeft 5 schijvewn: op 1,17,18,26 en 39.
B heeft 3 schijven en 1 dam: schijven op 27,28,42. dam op 9.
Hoe moet A schuiven, om te winnen, zonder dam?

1854,03,bl.103
1. 32-28 23x32  2. 21-17 44x05  3. 17x37 05x41  4. 46x37 en hoe B nu ook moge schuiven, A moet winnen. B.v. 07-11; 37-31/32, 11 onverschillig; 31/32 op 27/ of 28 en wint.
Ingezonden oplossingen: L.J.B. te Nijmegen (…benevens de opgaven van het Dam-spel) en van een Zaandam’sche Damspeler.
   
03) 1854,04,bl.109
Voorstel No. 3.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1854,07,bl.224
1. 42-38 36x47  2. 24-20 47x49  3. 20-14 49x18  4. 14x01 
De oplossing in Sissa luidt als volgt: 7 op 13; 11 slaat 6 op 2 Dam; 29 op 35; slaat met den Dam 2; 35 speelt en zal daardoor kunnen winnen.
Ingezonden oplossing: Een Dammer uit de Zaan
   
04) 1854,04,bl.109
Voorstel No. 4.
A wint, zonder Dam.

1854,07,bl.224
1. 30-24 06x17  2. 24-20 15x22  3. 25-20 12x49  4. 20x27 49x21  5. 16x27
Ook nu stopt de oplossing na de 3e zet van wit.
Ingezonden oplossing: Een Dammer uit de Zaan
   
05) 1854,07,bl.197
Voorstel No. 5.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,02,bl.60
1. 18-13 14x23  2. 26-21 37x26  3. 13-08 02x13  4. 12-07 01x12  5. 17x48 26x39 6. 43x05
Ingezonden oplossing: Schaakgenootschap Vriendschap en Oefening. Alkmaar
   
06) 1854,07,bl.197
Voorstel No. 6.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,02,bl.60
1. 43-39 13x35  2. 17-11 16x07  3. 29-24 35x13  4. 27-21 26x17  5. 37-32 13x36  6. 28-22 36x28  7. 33x15
   

Problemen, oplossingen jaargang 1855
 

07) 1855,01,bl.7
DAM-SPEL
Voorstel No. 7.
A heeft 5 schijven:
OP 6,14,15,18 en 28

B heeft ook 5 schijven:
op 11,35,39,42 en 45.

Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,05,bl.157
1. 23-18 36x47 2. 18-12 47x45 3. 12x01
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster, L.A.L. te Leiden en het schaakgenootschap Vriendschap en Oefening te Alkmaar.
   
08) 1855,01,bl.7
Voorstel No. 8. Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,05,bl.158
1. 10-04 39x50 2. 27-21 16x18 3. 04x16 50x11 4. 16x45
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster, L.A.L. te Leiden en het schaakgenootschap Vriendschap en Oefening te Alkmaar.
   
09) 1855,03,bl.69
Voorstel No. 9.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,05,bl.158
1. 47-41 30x28 2. 38-33 36x47 3. 33x02 47x24 4. 02x35
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster, L.A.L. te Leiden
   
10) 1855,03,bl.69
Voorstel No. 10.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,05,bl.158
1. 14-09 03x34 2. 30x39 50x09 3. 25x01
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster, L.A.L. te Leiden
   
11) 1855,03,bl.69
Voorstel No. 11.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,05,bl.158
1. 30-25 39x19 2. 27-21 26x17 3. 25-20 15x33 4. 28x37 17x28 5. 32x01
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster, L.A.L. te Leiden
   

12) 1855,03,bl.69
Voorstel No. 12.
Hoe moet A schuiven, om te winnen? 

1855,05,bl.158
1. 38-33 29x38 2. 32x43 23x21 3. 41-36 34x48 4. 31-26 48x31 5. 26x17 11x22 6. 36x09 14x03 7. 25x05
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster, L.A.L. te Leiden
De redactie geeft een foutieve oplossing dit probleem wat tot de volgende opmerkingen leidt:
Eerstgenoemde inzenders hadden van No.12 de volgende oplossing gevonden (zie oplossing).
 

image 2
Sissa 1855, blz. 158
 

1855,08,bl.250
In de mededeeling der oplossing voorstel No. 12 (zie Sissa bl. 158) is bij vergissing een tot een ander voorstel (No. 19) behoorende oplossing geplaatst.
De Lezer gelieve denzelve als vervallen te beschouwen en de daaronder Geplaatste van de Heeren A. en K. de Heer, als juist aan te merken. Red.

   
13) 1855,05,bl.133
Voorstel No. 13.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,08,bl.250
1. 23-18 06x17 2. 19-14 20x09 3. 50-44 40x49 4. 18-12 49x27 5. 37-31 46x07 6. 31x04
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; het Dam-collegie te Utrecht
   
14) 1855,05,bl.133
Voorstel No. 14.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,08,bl.250
1. 31-27 03x47 2. 19-13 22x42 3. 13x33
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; het Dam-collegie te Utrecht; A.W. te Alkmaar
   
15) 1855,05,bl.133
Voorstel No. 15.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,08,bl.250
1. 18-13 08x19 2. 34-29 24x33 3. 28x48 17x47 4. 48-42 47x18 5. 26-21 16x27
6. 31x04 Eindspel wint niet.
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; het Dam-collegie te Utrecht; A.W. te Alkmaar; A.P. te Amsterdam
   
16) 1855,05,bl.133
Voorstel No. 16.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,08,bl.250
1. 39-33 28x30 2. 37x28 14x49 3. 40-35 49x40 4. 35x24 20x29 5. 45x05
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; het Dam-collegie te Utrecht; A.W. te Alkmaar; A.P. te Amsterdam
   
17) 1855,07,bl.203
Voorstel No. 17.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,12,bl.374
1. 40-35 10x19 2. 46-41 36x47 3. 28-22 27x18 4. 30-25 21x30 5. 35x24 47x20 6. 25x01
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; A.W. in Friesland; een club Noord Hollandsche Dammers; en van een liefhebber te Leiden.
   
18) 1855,07,bl.203
Voorstel No. 18.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,12,bl.374
1. 48-43 35x44 2. 36-31 27x36 3. 43-38 32x43 4. 42-37 41x32 5. 47-41 36x47 6. 45-40 47x13 7. 40x09
Hier is een drukfout ingeslopen; 42 van B moet 43 zijn (nb.: Diagramstand aangepast)
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; A.W. in Friesland; een club Noord Hollandsche Dammers; en van een liefhebber te Leiden.
   
19) 1855,07,bl.203
Voorstel No. 19.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,12,bl.374
1. 33-29 19x17 2. 39-34 12x23 3. 29x18 40x29 4. 27-22 17x28 5. 18-12 07x18 6. 20-15 09x20 7. 15x02
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; A.W. in Friesland; een club Noord Hollandsche Dammers; en van een liefhebber te Leiden.
   
20) 1855,07,bl.203
 Voorstel No. 20.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1855,12,bl.375
1. 31-26 14x23 2. 38-33 29x38 3. 44-40 23x45 4. 39-34 45x39 5. 32x05
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; A.W. in Friesland; een club Noord Hollandsche Dammers; en van een liefhebber te Leiden.
   


image 3
 Sissa 1855, blz. 357
21) 1855,12,bl.357
Voorstel No. 21.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,07,bl.189
1. 37-31 27x36 2. 42-38 33x42 3. 47x38 36x47 4. 35-30 47x50 5. 16-11 24x44 6. 11x33
B.O.: 1. 37-32 27x38 2. 35-30 24x35 3. 44-39 33x44 4. 42x11 44-50 5. 11-06
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; N.N. te Leiden; een Noord-Hollander te Purmerend en A.A. te Alkmaar
   
22) 1855,12,bl.357
Voorstel No. 22.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,07,bl.189
1. 47-42 12x21 2. 29-24 19x30 3. 42-38 32x43 4. 39x48 30x28 5. 25-20 14x25 6. 36-31 26x37 7. 41x05
In de cijferstand staat een zwarte schijf op 15 te veel.
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; N.N. te Leiden; een Noord-Hollander te Purmerend en A.A. te Alkmaar
   
23) 1855,12,bl.357
Voorstel No. 23.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,07,bl.190
1. 38-32 37x17 2. 18-13 09x18 3. 15-10 05x23 4. 43-38 30x19 5. 39-34 40x29 6. 33x02
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; N.N. te Leiden; een Noord-Hollander te Purmerend en A.A. te Alkmaar
   

Problemen, oplossingen jaargang 1856
 

24) 1856,02,bl.37
DAM-SPEL (vervolg van b: 357 9e Jaarg.)
Voorstel No. 24.

A heeft acht schijven:
Op 5,10,12,13,14,17,25 en 35.

B heeft 9 schijven:
op 23,27,28,36,37,38,40,46 en 47.

Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,11,bl.317
1. 39-33 15x35 2. 32-27 22x42 3. 33x22 42x33 4. 45-40 35x44 5. 50x06
In deze opgave staat bij B schijf op 34 lees: op 38 (diagramstand correct)
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; de Noord-Hollandsche Dammers; M.V.J.v.H. te Tiel.
   
25) 1856,02,bl.37
Voorstel No. 8. Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,11,bl.318
1. 10-04 39x50 2. 27-21 16x18 3. 04x16 50x11 4. 16x45
Ingezonden oplossing: A. de Heer, K. de Heer in de Beemster, L.A.L. te Leiden en het schaakgenootschap Vriendschap en Oefening te Alkmaar.
   
26) 1856,02,bl.37
Voorstel No. 26.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,11,bl.318
1. 28-22 35x44 2. 43-39 44x33 3. 42-37 41x32 4. 27x29 16x18 5. 23x14
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; de Noord-Hollandsche Dammers; M.V.J.v.H. te Tiel.
   
27) 1856,02,bl.37
Voorstel No. 27.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,11,bl.318
1. 24-19 13x21 2. 37-32 15x35 3. 31-27
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; de Noord-Hollandsche Dammers; M.V.J.v.H. te Tiel.
   

28) 1856,04,bl.101
 Voorstel No. 28.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,11,bl.318
1. 50-45 07x34 2. 22-17 14x23 3. 49-44 40x49 4. 45-40 49x12 5. 40x07
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; de Noord-Hollandsche Dammers; Eenige Vriessche Damliefhebbers.

Is verdieping van Verzameling Zetten 1826, nr. 26.

   
29) 1856,04,bl.101
Voorstel No. 29.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,11,bl.318
1. 31-26 03x47 2. 19-13 22x42 3. 13x33
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; de Noord-Hollandsche Dammers; Eenige Vriessche Damliefhebbers.
   
30) 1856,04,bl.101
Voorstel No. 30.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,11,bl.319
1. 20-14 27x47 2. 14x23 47x15 3. 34-29 15x18 4. 23x01
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; de Noord-Hollandsche Dammers; Eenige Vriessche Damliefhebbers.

1856,11,bl.319
Met opzigt tot de oplossingen van No. 31 en 32 zijn bedenkingen gerezen, welke onderzocht en waarvan in het volgende nommer het resultaat medegedeeld zal worden.
   
31) 1856,04,bl.101
Voorstel No. 31.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,12,bl.374
1. 33-29 12x21 2. 30-25 19x30 3. 29-24 14x49 4. 34-29 30x19 5. 40-34 49x40 6. 29-24 40x20 7. 25x05 doch kan het niet veel verder als Remise brengen.
Afspel wint niet. Schijven 4 en 6 moeten vervallen.
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; eenige Noordhollandsche Damspelers; en een clubje Damspelers uit Friesland.
   
32) 1856,04,bl.101
Voorstel No. 32.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,12,bl.375
1. 42-38 25x34 2. 13-09 03x14 3. 18-13 12x29 4. 33x04 14x23 5. 27-21 16x27 6. 13-08 02x13 7. 04x02
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; eenige Noordhollandsche Damspelers; en een clubje Damspelers uit Friesland.
   
33) 1856,10,bl.294
Voorstel No. 33.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,12,bl.375
1. 47-41 36x47 2. 27-22 47x33 3. 32-28 23x32 4. 30-24 29x20 5. 21-16 07x45 6. 22-18 45x21 7. 16x29
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; eenige Noordhollandsche Damspelers; en een clubje Damspelers uit Friesland.
   
34) 1856,10,bl.294
Voorstel No. 34.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,12,bl.375
1. 28-23 19x39 2. 37-31 26x28 3. 22x04 21x12 4. 04x45
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; eenige Noordhollandsche Damspelers; en een clubje Damspelers uit Friesland.
   
35) 1856,10,bl.294
Voorstel No. 35.
Hoe moet A schuiven, om te winnen?

1856,12,bl.375
1. 27-21 16x18 2. 43-39 38x27 3. 31x24
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; C.F.K. te Zeijst; A.P. te Amsterdam; eenige Noordhollandsche Damspelers; en een clubje Damspelers uit Friesland.
   

 

  image 4

image 5

Sissa 1856, blz. 374 en 375
 

 

 

Problemen, oplossingen jaargang 1857
 

36) 1857,01,bl.7
DAM-SPEL
Opgaaf No. 1.

A. heeft 7 schijven:
op 2,17,19,20,25,26 en 28.

B heeft 9 schijvne en 1 Dam:
op 9,18,30,31,35,39,43,44 en 45. Dam op 3.

Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,05,bl.164
1. 34-29 16x38 2. 47-42 48x19 3. 30-24 19x30 4. 35x02 33x24 5. 02x05
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam; eenige  Noordhollandsche Dammers en Q. te Leeuwarden.
   
37) 1857,01,bl.7
Opgaaf No. 2.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,05,bl.165
1. 46-41 14x25 2. 36-31 05x28 3. 18-13 09x18 4. 47-42 38x36 5. 27x38 36x27 6. 21x01
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam; eenige Noordhollandsche Dammers en Q. te Leeuwarden.
   
38) 1857,01,bl.7
Opgaaf No. 3.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,05,bl.165
1. 29-23 18x20 2. 34-29 32x49 3. 29-24 20x29 4. 25-20 14x34 5. 35-30 34x25 6. 40-35 49x40 7. 45x01
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam; eenige Noordhollandsche Dammers en Q. te Leeuwarden.
   
39) 1857,01,bl.7
Opgaaf No. 4.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,05,bl.165
1. 29-23 28x10 2. 44-40 36x47 3. 40-35 47x20 4. 30-25 48x30 5. 25x14 10x19 6. 35x02
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam; eenige Noordhollandsche Dammers en Q. te Leeuwarden.
   
40) 1857,02,bl.45
Opgaaf No. 5.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,08,bl.258
1. 47-42 36x38 2. 49-43 38x29 3. 16-11 14x34 4. 11x02 12-17 5. 02x39
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam en Q. te Leeuwarden.
   
41) 1857,02,bl.45
Opgaaf No. 6.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,08,bl.259
1. 42-37 06x17 2. 23-19 18x49 3. 32-27 13x24 4. 38-32 49x29 5. 27-22 17x28 6. 32x05
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam en Q. te Leeuwarden.
   
42) 1857,02,bl.45
Opgaaf No. 7.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,08,bl.259
1. 46-41 13x22 2. 36-31 26x46 3. 39-33 46x28 4. 34x01
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam en Q. te Leeuwarden.
   
43) 1857,02,bl.45
Opgaaf No. 8.
Kan A winnen of slechts remise spelen?

1857,08,bl.259
1. 38-32 28x30 2. 40-34 41x40 3. 45x03 en maakt remise.
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam en Q. te Leeuwarden.1857,12,bl.379In de oplossing van No. 8 (zie Sissa van Augustus) is eene fout ingeslopen. Aan het einde der oplossing staat ‘en maakt remise’ moet wezen ‘en wint’.
De overblijvende wint als volgt: 3. … 12-17 4. 03x21 22-28 5. 21-38 18-22 6. 38-21 28-33 7. 21-16 33-39 8. 16-11 22-27 9. 11x50 27-32 10. 50-33 32-37 11. 33-47
N.B. ook 6. 38-49… 7. 49-16 wint
   
44) 1857,04,bl.109
Opgaaf No. 9.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,08,bl.259
1. 31-27 09x38 2. 32x43 48x13 3. 27x09 04x13 4. 15x04
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam en Q. te Leeuwarden.
   
45) 1857,04,bl.109
Opgaaf No. 10.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,08,bl.259
1. 06-01 11x22 2. 23-18 22x13 3. 19-14 03x20 4. 35-30 25x23 5. 01x25 47x20 6. 25x47
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam en Q. te Leeuwarden.
   
46) 1857,04,bl.109
Opgaaf No. 11.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,08,bl.260
1. 39-34 33x13 2. 34x25 07x18 3. 49-44 40x49 4. 21-16 49x21 5. 16x07 01x12 6. 26x10 15x04 7. 25x03
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam en Q. te Leeuwarden.

image 6

Sissa 1857, blz. 109
   
47) 1857,04,bl.109
Opgaaf No. 12.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,12,bl.379
1. 23-18 12x23 2. 35-30 24x35 3. 26-21 20x47 4. 22-17 11x42 5. 25-20 16x38 6. 20x40 35x44 7. 46-41
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé; A.P. te Amsterdam en Q. te Leeuwarden.

1857,07,bl.222
Te Enschedé is op 78 jarige leeftijd overleden: de Heer B.W. Blijdenstein. Als inzender van de Damspelopgaven heeft hij zich jegens SISSA verdienstelijk gemaakt; overigens was hij een groot liefhebber van het schaakspel, hetwelk door hem met toepassing van theoretische hulpmiddelen beoefend werd. Weinige weken voor ’s mans dood zond hij voor SISSA de volgende Damspelopgaaf die bij de liefhebbers daardoor te meer gewaardeerd zal worden.
   
48) 1857,07,bl.223
Opgaaf No. 13.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,12,bl.380
1. 33-28 25x34 2. 13-09 03x14 3. 18-13 12x47 4. 26-21 14x32 5. 27x38 47x08 6. 21x03 en wint zegt de Heer Blijdensteijn bij voorzichtig spel.(?).
Probleem faalt wegens (02-08 en 07-12) zwart +
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé en een Dammertje te Purmerend.
   
49) 1857,08,bl.238
Opgaaf No. 14.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,12,bl.380
1. 44-40 06x17 2. 24-19 14x23 3. 29x18 22x13 4. 30-24 20x29 5. 34x03
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé en een Dammertje te Purmerend.
   
50) 1857,08,bl.238
Opgaaf No. 15.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,12,bl.380
1. 43-38 42x33 2. 49-44 50x39 3. 32-28 23x21 4. 48-42 47x38 5. 31-27 21x32 6. 37x28 33x22 7. 36-31 26x37 8. 41x01
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé en een Dammertje te Purmerend.
   
51) 1857,08,bl.238
Opgaaf No. 16.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,12,bl.380
1. 24-20 30x13 2. 17-11 16x07 3. 44-39 35x44 4. 27-21 13x28 5. 50x39 26x17 6. 33x04
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé en een Dammertje te Purmerend.
   
52) 1857,08,bl.238
Opgaaf No. 17.
Hoe moet A schuiven om te winnen?

1857,bl
1. 44-40 16x27 2. 35-30 24x44 3. 34-30 20x49 4. 26-21 25x43 5. 21x41
Ingezonden oplossing: . A. de Heer, K. de Heer in de Beemster; Eenige damliefhebbers te Zeijst; B. te Enschedé en een Dammertje te Purmerend.

1857,12,bl.381
N.B. In den volgenden Jaargang van SISSA denken wij Dam-opgaven, even als de Schaakproblema’s, in figuren te kunnen voorstellen.
   

Oplossers van de problemen
 

De oplossers van de problemen uit Sissa 1854-1857 verdienen wel een apart plaatsje, het zijn immers één van de eerste tekenen van georganiseerd damleven in Nederland. Aris en Klaas de Heer kregen blijkbaar pas lucht van de damproblemen in Sissa na jaargang 1854. De inzending van het Schaakgenootschap uit Alkmaar verbaast ons niet, Alkmaar was een echte schaak- en damstad.
Uit het prachtige boek, ‘Oer Alles’ van H. Walinga, over het damspel in Friesland blijkt dat men in de 19e eeuw alleen toernooien in het Fries dammen organiseerde. Uit de informatie uit Sissa kunnen we afleiden dat het ‘Hollands’ dammen Friesland al in 1854 bereikt had. Ook in Zeist, op dat moment nog een onduidend dorpje, trok het spel al enige liefhebbers. De oplossers ‘De Noord-Hollandsche Dammers’ en ‘Eenige Noord-Hollandse Damspelers’ uit 1857 zijn waarschijnljk één en dezelfde, hetgeen ook wel zal gelden voor de inzending uit Friesland en ook voor de ‘Zaandamsche Damspeler’ en ‘Dammer uit de Zaan’ uit 1854. De nummers van de oplossingen bevestigt deze veronderstelling. B. uit Enschede zal wel ??? Blijdenstein zijn. Maar is het logisch dat hij, naast het inzenden van de problemen, ook de oplossing inzond? Een zelfde situatie kwam ik tegen bij de problemen in de Zijper Courant waar o.a. E.G. Dettmeijer problemen inzond en meedong naar de beschikbaar gestelde prijs en zien we ook in andere bladen terugkeren.

1854, 6 voorstellen, 3 (of 4) oplossers

L.J.B. Nijmegen 1 2      
Zaandamsche Damspeler   1 2      
Dammer uit de Zaan       3 4  
SchaakGenootschap Vriendschap en Oefening Alkmaar         5


1855, 17 voorstellen, 14 oplossers

A. de Heer Beemster 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
K. de Heer Beemster 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
L.A.L. Leiden 7 8 9 10 11 12                      
Schaak Genootschap Vriendschap en Oefening Alkmaar 7 8                              
A.W. Alkmaar               14 15 16              
Damcollegie Utrecht             13 14 15 16              
A.P. Amsterdam                 15 16              
A.W. Friesland                     17 18 19 20      
Een club Noord-Hollandsche Dammers                       17 18 19 20      
Een Liefhebber                       17 18 19 20      
C.F.K. Zeijst                             21 22 23
N.N.                               21 22 23
Een Noord-Hollander                               21 22 23
A.A. Alkmaar                             21 22 23


1856, 12 problemen, 7 (of 9?) oplossers

A. de Heer Beemster 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
K. de Heer Beemster 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
C.F.K. Zeijst 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A.P. Amsterdam 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
M.V.J. van H. Tiel 24 25 26 27                
De Noord-Hollandsche Dammers   24 25 26 27 28 29 30          
Enige Vriessche Damliefhebbers           28 29 30          
Eenige Noord-Hollandsche Damspelers                 31 32 33 34 35
Een clubje Damspelers uit Friesland                 31 32 33 34 35


1857, 17 problemen, 8 oplossers

A. de Heer Beemster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
K. de Heer Beemster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eenige Damliefhebbers te Zeijst Zeijst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
B. Enschede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A.P. Amsterdam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
Eenige Noord-Hollandsche Dammers   1 2 3 4                          
Q. Leeuwarden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
Een 'Dammertje' Purmerend                         13 14 15 16 17