De damrubriek in het ´Nederlandsch Museum´ / 1858 - 1863

Naam : Het Nederlandsch Museum   Diagram : onbekend
Plaats :     Cijferstand : onbekend
Dag/week/maand : maand   Inzendingen door : onbekend
Periode : 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863   Auteursna(a)m(en) : onbekend
Redacteur : onbekend   Aantal opgaven : onbekend
Bereik : landelijk   Oplossers : onbekend
        Oplossingen : onbekend
        Commentaar : onbekend
Bijzonderheden : rubriek niet overgeleverd   Prijzen : onbekendHet Nederlandsch Museum 1858/1863
De dam (en schaak)rubriek in ‘Het Nederlandsch Museum’ van 1857 is niet overgeleverd. In Sissa 1857, blz. 320 schrijft men:

Het andere Tijschift is: Het Nederlandsch Museum, Geschied- en Letterkundige Merkwaardigheden, Natuurbeschrijvingen, Aardrijkskundie bijzonderheden, Historische en Romantische verhalen. Prijs per
Jaargang F 3,00. Te Schiedam bij H.A.M. Roelands. Met No. 7 van den jaargang 1857 is dit maandwerk begonnen op den omslag één Schaak- en één Dam-problema ter oplossing voor te stellen.

Het blad is in diverse bibliotheken aanwezig, waaronder de KB-Den Haag. De rubriek stond, zoals hierboven vermeld, op de omslag en deze zijn bij het inbinden verwijderd.

Uit advertenties in diverse bladen blijkt dat de schaak- en damproblema’s in het blad tot minstens 1863 een plaatsje vonden.


18581227OprHaarlemscheCrtNedMuseum
Opregte Haarlemsche Courant 27.12.1858

18630116OprHrlemscheCrtNederlandsMuseum
Opregte HaarlemscheCouranr 16.01.1863