1872 - 1880 Stuivers Magazijn

De damrubriek in ‘Stuivers Magazijn’ / 1872 - 1880

Naam : Stuivers Magazijn   Diagram : ja
Plaats : Den Haag (zh)   Cijferstand : ja
Dag/week/maand : maand   Inzendingen door : E.G. Dettmeijer
Periode : 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 
1877, 1878, 1879, 1880
  Auteursna(a)m(en) : E.G. Dettmeijer
Redacteur : onbekend   Aantal opgaven : waarschijnlijk 10/11 per jaar
Bereik : landelijk   Oplossers : ja
        Oplossingen : ja
        Commentaar : nee
Bijzonderheden : geen   Prijzen : nee


Door het verloren gaan van de rubriek in ‘Het Nederlandsch Museum’, is de rubriek in het katholieke weekblad ‘Stuivers Magazijn: Tijdschrift voor iedereen[1]’ uit 1875 de oudst overgeleverde damrubriek in een niet aan schaken gerelateerd blad.
Voor het eerst zien we E.G. Dettmeijer als ‘inzender’ van problemen op de voorgrond treden. Onder de problemen in de jaargang 1878 bevindt zich ook de stand die we later als ‘David en Goliath’ op naam van Van Vught zijn gaan kennen[2]. De jaargangen 1872, 1873, 1874, 1877, 1879 en 1880 zijn niet gevonden.
Deze damrubriek kwam in de zomer van 2004 in de openbaarheid n.a.v. een veiling van schaak- en damboeken bij L’Esprit. De jaargang 1875 kwam onder de hamer en navraag bij de KB, Den Haag leerde dat er slechts een beperkt aantal jaargangen van dit blad zijn overgeleverd. Ook door puzzelaars werd het verslonden getuige de vele woordraadsels, rebussen en driesprongraadsels. Het blad bevatte geen illustraties. De enige 'plaatjes' die er in voorkwamen waren dam- en schaakproblemen. De schakers spraken nog netjes van schaakproblema; voor ons dammers waren het damvoorstellen.
Het aantal oplossers bleef beperkt, maar de namen kwamen we nog niet eerder tegen. Onder hen wel de gebroeders H. Ph. en J.F. Baudet, woonachtig te Utrecht, de oprichters van de schaakclub Utrecht. Of er een familieband met de dammer H.H. Baudet bestaat is niet onderzocht.

[1] O.a. advertentie in ‘De Gelderlander’ van 19.01.1873. In een advertentie in de ‘Gelderlander’ van 14.03.1872 spreekt men alleen over schaakproblema’s; in een advertentie in de Goessche Courant van 27.02.1872 spreekt men over ‘dam- schaakproblemen’.
In 1879 fusserde het blad met ‘Famieblad’(ook uit de stal van uitgever Belifante). Nieuwe naam: ‘Het Familieblad, Wekelijksch Stuivermagazijn’; verschijning, zoals de naam al doet vermoeden, wekelijks (bron: De Standaard-18.10.1878)
[2] Zie De Problemist, jaargang 2004

 

18720227GoesscheCrt     1405858808
Goessche Courant 27.02.1872   24.01.1873 Nieuw Israelitisch Weekblad


image0

De Wekker 05.01.1880
 

Opgaven, oplossingen jaargang 1875
 

stui1875 01

image
01) Blz. 32
Dam-voorstel No. 1.
(Ingezonden door: W.H.B.B., te Amsterdam)
Wit speelt en wint na vijf zetten.
Voldoende opgelost door:

JdeR: Geen éénduidige oplossing te vinden.
   
stui1875 02 02) Blz. 96
Dam-voorstel No. 2.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na drie zetten.

Blz. ?
Oplossing van het Damvoorstel No. 2.
1. 39-34 36x18 2. 33-28 23x32 3. 42-38 18x49 4. 38x27 49x21 5. 26x10
Voldoende opgelost door:
   
stui1875 03 03) Blz. 128
Dam-voorstel No. 3.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na drie zetten.

Blz. ?
Oplossing van het Damvoorstel No. 3.
1. 40-35 32x41 2. 29-24 18x20 3. 30-24 41x30 4. 35x04
Voldoende opgelost door:
   
stui1875 04 04) Blz. ?
Dam-voorstel No. 4. (niet aanwezig)
Probleem ingezonden door: ?? 
Blz. 304
Oplossing van het Damvoorstel No. 4.
Wit              Zwart
1. 19-25….. 1. 20-29 slaat 25.
2. 39-45….. 2. 49-40 ,, 45.
3. 28-34….. 3. 29-38 ,, 34.
4. 17-22….. 4. 40-26 ,, 18 en 22.
5. 31-44 slaat 26,27,38 en wint.
1. 34-30 35x24 2. 14-10 04x15 3. 23-19 24x13 4. 32-27 15x21 5. 16x09
Voldoende opgelost door:
E.G. Dettmeijer, te Amersfoort, W.H.B.B., te Amsterdam;
S.D., te Amsterdam
   
stui1875 05 05) Blz. 288
Dam-voorstel No. 5.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort). 

Blz. 432
Oplossing van het Damvoorstel No. 5.
1. 31-27 03x47 2. 19-13 22x42 3. 13x33
Wit speelt en wint na den tweeden zet.
Voldoende opgelost door: W.H.B.B., te Amsterdam; J.A. Sr., te Ezee; S.D., te
Amsterdam
   
stui1875 06 06) Blz. 336
Dam-voorstel No. 6.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den derden zet. 

Blz. 432
Oplossing van het Damvoorstel No. 6.
1. 26-21 29x38 2. 32x43 25x11 3. 03-20 16x27 4. 20x38
Voldoende opgelost door: J.A. Sr., te Ezee; S.D., te Amsterdam
   
stui1875 07 07) Blz. 400
Dam-voorstel No. 7.
(Ingezonden door J.A. Sr, te Ezee)
Wit speelt en wint na drie zetten. 

Blz. 496
Oplossing van het Damvoorstel No. 7.
1. 24-19 14x35 2. 29x40 35x44 3. 49x40
Voldoende opgelost door: E.G. Dettmeijer, te Amersfoort; S.D., te Amsterdam; Klaas Dz. Veen, te Edam; W.H.B.B., te Amsterdam; H. Ph. en J.F. Baudet, te Utrecht; W. Swart,
Te Workum, en G. v.d. Kam, te Hijdaard.
   
stui1875 08 08) Blz. 480
Dam-voorstel No. 8.
(ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den vijfden zet. 

Blz. 592
Oplossing van het Damvoorstel No. 8.
Probleem faalt. Na de zetten 1. 46-41 36x47 2. 50-45 47x33 3. 39x17 16x40 mag wit niet 4. 45x03 (via 29) slaan en winnen door 12x21 5. 03x01, de meerslag 4. 45x34 is natuurlijk verplicht.
Voldoende opgelost door: Klaas Dz. Veen, te Edam; W.H.B.B., te Amsterdam; S.D., te
Amsterdam; J.A. Sr., te Ezee.
   
stui1875 09

image 2
image 3
09) Blz. 640
Dam-voorstel No. 9.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den vijfden zet. 

Blz. 784
Oplossing van het Damvoorstel No. 9.
1. 28-22 40x49 2. 50-44 49x40 3. 21-17 12x32 4. 33-29 24x33 5. 22-17 11x22 6. 18x29 09x18 7. 23x01 40x23 8. 01x45
Voldoende opgelost door: Klaas Dz. Veen, te Edam; W.H.B.B., te Amsterdam; S.D., te Amsterdam; J.A. Sr., te Ezee.
   
stui1875 10 10) Blz. ?
Dam-voorstel No. 10. Niet aanwezig.
Probleem ingezonden door: ??
Wit speelt en wint na den vierden zet. 

Blz. 827
Oplossing van het Damvoorstel No. 10.
1. 23-18 36x13 2. 32-27 13x48 3. 30-25 48x30 4. 35x02
Probleem ingezonden door: E.G. Dettmeijer, te Amersfoort
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam; J.A. Sr., te Ezee; H. Ph. en J.F. Baudet, te Utrecht; W.H.B.B., te Amsterdam.
   

 Opgaven, oplossingen jaargang 1876

 

stui1876 01 01) 
Dam-voorstel No. 1. Niet aanwezig. Reconstructie a.d.h.v. oplossing.
Probleem ingezonden door: ??
Wit speelt en wint bij den zesden zet. 

Blz. 160
Oplossing van het Damvoorstel No. 1.
Wit.                   Zwart.
1. speelt 39-44 1. slaat 48-29
2. ,, 17-22         2. ,, 26-17
3. ,, 21-26         3. ,, 32-21
4. ,, 8-13           4. ,, 17-8
5. ,, 7-13           5. ,, 8-17
6. Dam 12-3     6. ,, 21-12
7. slaat dam     7. ,, 28-15
3-47 tien als 12,37,39,24,17,33,34, 15,23,42
8. slaat 10-19 en wint.
1. 14-09 03x14 2. 32-27 21x32 3. 26-21 17x26 4. 43-38 32x43 5. 42-38 43x32 6. 37-48 26x37 7. 48x02 23x40 8. 45x34
Zetten 3 en 4 verwisselbaar.
Voldoende opgelost door: W.C. Smit, te Rotterdam; J.A. Sr. te Ezee; S.D. te Amsterdam
   
stui1875 02 02) Blz. 112
Damvoorstel No. 2.
(Ingezonden door J.A. Sr., te Ezee)
Wit speelt en wint bij den derden zet.

Brievenbus.
E.G.D., te A.[3], - Uw voorstel met 20 oplossingen is te uitgebreid en te ingewikkeld voor ons tijdschrift. Anders is de opgave uiterst fraai en zijn de oplossingen zeer sierlijk. Wil ons voorlopig niet meer zenden. De voorraad is nog lang niet uitgeput. 
 
[3] Achter deze inititalen gaat natuurlijk E.G. Dettmeijer, Amersfoort schuil. Een probleem van zijn hand met 20 oplossingen is vooralsnog niet bekend.
   
stui1876 02a 02a) Blz. 128
Damvoorstel No. 2.
(Ingezonden door W.H.B.B., te Amsterdam)
Wit speelt en wint bij den vijfden zet.

Brievenbus.
B. te H. – Het damvoorstel No. 2 is reeds in dit nummer door een ander vervangen.
Bij vergissing werd het op nieuw geplaatst. Het rekent dus niet mee in den wedstrijd. 

Blz. 224
Oplossing van het Damvoorstel No. 2.
1. 15-10 45x18 2. 21-17 12x21 3. 28-23 41x19 4. 14x03 05x14 5. 03x05
Voldoende opgelost door: E.G. Dettmeijer, te Amersfoort; G. v.. Kam, te Hijdaard en J.A. Sr. Te Ezee.
   
stui1876 03 03) Blz. 144
Dam-voorstel No. 3.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den derden zet. 

Blz. 288
Oplossing van het Damvoorstel No. 3.
1. 29-23 19x37 2. 38-32 27x49 3. 48-43 49x20 4. 25x03
De stand na 4….18-23 5. 03x48 13-19 is gewonnen voor wit!
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam
De oplossing luidt als hierboven, zodat we maar moeten aannemen dat Dettmeijer in dit probleem damrust toepaste.
   
stui1876 04 04) Blz. 256
Dam-voorstel No. 4.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den zesden zet. 

Blz. 368
Oplossing van het Damvoorstel No. 4.
1. 27-21 16x27 2. 35-30 24x35 3. 34-29 23x34 4. 33-28 22x33 5. 38x40 47x50 6. 37-31 35x44 7. 31x04
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam; J.A. Sr. te Ezee; W.H.B.B., te Amsterdam
   
stui1876 05 05) Blz. 352
Dam-voorstel No. 5.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den vijfden zet.

Brievenbus.
J.A. Sr. te Ezee. – De Red. neemt ‘damrust’ niet als regel aan. In het vervolg zal bij de opgave van voorstellen, welker oplossing hiervan afhankelijk is, dit daarbij worden vermeld. 

Blz. 512
Oplossing van het Damvoorstel No. 5.
1. 37-31 13x24 2. 35-30 24x35 3. 45-40 35x44 4. 17-11 02x16 5. 27-22 16x30 6. 22x02 36x27 7. 02x08
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam; J.A. Sr. te Ezee
   
stui1876 06 06) Blz. 448
Dam-voorstel No. 6.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den derden zet. 

Blz. 476
Oplossing van het Damvoorstel No. 6.
1. 18-12 08x39 2. 29-24 09x18 3. 49-43 20x29 4. 43x01 eindspel wint
Probleem ingezonden door: E.G. Dettmeijer, Amersfoort
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam; J.A. Sr. te Ezee; W.H.B.B., te Amsterdam
   
stui1876 07 07) Blz. 544
Dam-voorstel No. 7.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den vierden zet. 

Blz. 640
Oplossing van het Damvoorstel No. 7.
1. 18-13 09x40 2. 28-22 17x28 3. 06x08 02x13 4. 41-36 26x17 5. 36x02
De redactie verwoordt de keuze op zet 3 en 4 als volgt: met 3. 47 of 21 4. nog eens
Probleem ingezonden door: E.G. Dettmeijer, Amersfoort
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam; J.A. Sr. te Ezee; W.H.B.B., te Amsterdam
   
stui1876 08

image 4
image 5
08) Blz. 608
Dam-voorstel No. 8.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den zesden zet. 

Blz. 720
Oplossing van het Damvoorstel No. 8.
1. 43-39 34x43 2. 32-28 23x32 3. 17-11 06x37 4. 40-35 32x21 5. 35-30 24x35 6. 44-40 35x44 7. 50x31
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam; J.A. Sr. te Ezee
   
stui1876 09 09) Blz. 672
Dam-voorstel No. 9.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den zevenden zet. 

Blz. 784
Oplossing van het Damvoorstel No. 9.
1. 46-41 28x19 2. 15-10 04x15 3. 20-14 19x10 4. 24-20 35x33 5. 50-44 15x24 6. 44-40 45x34 7. 42-37 31x42 8. 48x06
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam; J.A. Sr. te Ezee
   
stui1876 10

image 6
image 7
10) Blz. 704
Dam-voorstel No. 10.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den vijfden zet. 

Blz. 827
Oplossing van het Damvoorstel No. 10.
1. 39-33 17x26 2. 44-39 35x44 3. 37-31 26x37 4. 27-22 18x27 5. 28-23 19x28 6. 33x42 44x33 7. 38x07
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam; J.A. Sr. te Ezee
   
stui1876 11 11) Blz. 752
Dam-voorstel No. 11.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den achtsten zet. 

Blz. 827
Oplossing van het Damvoorstel No. 11.
1. 39-33 23-29 2. 34x23 24-30 3. 48-43 30-34 4. 23-18 34-40 5. 43-39 40-45 6. 18-12 45-50 7. 12-07 50-45 8. 07-01 Zetverwisseling mogelijk.
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam; J.A. Sr. te Ezee
   

Opgaven, oplossingen jaargang 1878
 

stui1878 01 01) Blz. 32
Dam-voorstel No. 1.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den zesden zet. 
Oplossing van het Damvoorstel No. 1.
Wit                           Zwart
1. speelt 43op47D.. 1. speelt 23op18
2. ,, D47,,25             2. ,, 18,, 13
3. slaat 7,,18            3. ,, 17,, 12
4. speelt 25,,19        4. ,, 12,, 6 op 7
5. ,, D19,,3of28        5. ,, 6of7 op 1of2D
6. ,, D28 of 3 op 50 of 19 wint.
1. 08-02 28-33 2. 02-30 33-38 3. 42x33 32-37 4. 30-34 37-41 5. 34-23
1. 08-02 28-33 2. 02-30 33-38 3. 42x33 32-37 4. 30-34 37-42 5. 34-48 42-47 6. 48-34
N.B. ook 1. 08-03 wint
Voldoende opgelost door: A. de Hullu, te Zuidzande; S.D. te Amsterdam; Sr;, te Ezee.

Blz. 144 Brievenbus.
Nog voldoende oplossingen ontvangen van het Damvoorstel No. 1 van: W.C. Smit, te Rotterdam en G. v.d. Kam, te Hijaard.

Blz. 208 Brievenbus.
G. v.d. Kam, te Hijaard. – Uwe oplossing van Damvoorstel No. 1 was niet abuis (zie No. 9 v.d.j.). Ge hebt volkomen gelijk dat bij den 5n zet Dam 19 wel op 28 maar niet op 3 wint.
   
stui1878 02 02) Blz. 96
Dam-voorstel No. 2.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den zesden zet. 

Blz. 208
Oplossing van het Damvoorstel No. 2.
1. 06-01 36-41 2. 01-23 41-47 3. 23-10 15x04 4. 20-15 47x20 5. 15x24 04-09 6. 24-19
Voldoende opgelost door: A. de Hullu, te Zuidzande; S.D. te Amsterdam; Sr;, te Ezee.Blz. 224W.H.B.B. …….. en goede oplossing Damvoorstel No. 2.Blz. 304Op blz. 304 lezen we nog de volgende opmerking over de gepubliceerde oplossing:
G.v.d.K, te Hijdaard. – In de oplossing van het Damvoorstel No. 2 is in den 2n en 4n zet
verkeerdelijk 1 òf 2 opgegeven. Kiest zwart 1 dan natuurlijk wit 50 en wint met den
derden zet.- Uwe vroegere opmerking geldt dus als de juiste oplossing.
   
stui1878 03

image 8
image 9
03) Blz. 144
Dam-voorstel No. 3.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den negenden zet. 

Blz. 272
Oplossing van het Damvoorstel No. 3.
1. 16-11 07x16 2. 37-32 28x37 3. 31x42 22x31 4. 26x37 16x27 5. 37-32 27x38 6. 44-40 35x44 7. 39x50 30x28 8. 42x02 24x33 9. 02x04
Voldoende opgelost door: S.D. te Amsterdam; G. v.d. Kam, te Hijdaard
   
stui1878 04

image 10
04) Blz. 224
Dam-voorstel No. 4.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Door welke zetten wint A? 

Blz. 352
Oplossing van het Damvoorstel No. 4.
(1e oplossing)[4] 1. 23-18 06-11 2. 18-12 05-10 3. 12-08 11-17 4. 08-03 17-22 5. 03-21 22-28 6. 21-38 10-14 7. 38-42Z1 28-32 8. 42-15 14-19Z2 9. 15-10 19-24 10. 10x37 24-30 11. 37-23 30-35 12. 23-45
Z1 het staat er toch echt: 7. 13-7 . Winst is 13-2, in onze notatie 38-47
Z2 en nu 8. …. 39-34 (14-19). 8…. 32-37 is natuurlijk remise

(2e oplossing) 1. 23-18 05-10 2. 18-12 10-14 3. 12-08 06-11 4. 08-03 14-19 5. 03-08 19-23 6. 08-02Y1 11-17Y2 7. 02-08 17-22 8. 08-13 23-29Y3 9. 13x27 29-33 10. 27-43
Y1 winst is 6. 08-24
Y2 remise is 6.... 11-16
Y3 na 8… 22-28 volgt 9. 02-24 met winst

(3e oplossing) 1. 23-18 06-11 2. 18-12 05-10 3. 12-08 11-17 4. 08-03 17-22 5. 03-21 10-14 6. 21-38 22-28 7. 38-24 28-32 8. 24-42 14-19 9. 42-29X1 32-37 10. 29-15X2 19-23X3 11. 15-10 23-29 12. 10x41 29-34 13. 41-28 34-40 14. 28-39 40-45 15. 39-50
X1 winst is 9. 42-15
X2 de stand is remise
X3 nu klopt het weer voor wit.
Voldoende opgelost door: G. v.d. Kam, te Hijdaard

[4] Zie ook het artikel in DP 2004, nr. 4 blz. en DP 2004, nr. 6 blz.
  image 11
  De ‘David’ van Van Vught al in 1878 gepubliceerd. Door deze publicatie is het duidelijk dat de stand van V. Nicod in de The Leeds Mercury van 1 maart 1884 geen voorloper van deze stand is. Blijft de vraag openstaan hoe Dettmeijer in het bezit kwam van deze stand. Er was contact tussen beide spelers, wellicht schreef Dettmeijer de stand over en is deze ook te vinden in één van de overgeleverde boeken die in diverse bibliotheken wachten op ontsluiering.
   
stui1878 05 05) Blz. 304
Dam-voorstel No. 5.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den vijfden zet. 

Blz. 416
Oplossing van het Damvoorstel No. 5.
1. 19-14 32x05 2. 13-09 03x14 3. 15-10 14-20 4. 10-46 20-24 5. 39-34
Voldoende opgelost door: G. v.d. Kam, te Hijdaard; S.D., te Amsterdam; Sr., te Ezee
   
stui1878 06 06) Blz. 368
Dam-voorstel No. 6.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den tienden zet. 

Blz. 512
Oplossing van het Damvoorstel No. 6.
1. 24-19 14x23 2. 35-30 08x19 3. 47-41 46x37 4. 15-10 05x14 5. 30-24 19x30 6. 48-43 49x38 7. 44-39 33x35 8. 22x31 11x22 9. 31-27 32x21 10. 26x10
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam
De stand bevat de volgende bijoplossing:
1. 47-41 08x30 2. 35x24 46x37 3. 48-43 49x38 4. 44-39 33x35 5. 22x31 11x22 6. 24-19 14x23 7. 15-10 05x14 8. 31-27 32x21 9. 26x10
   
stui1878 07 07) Blz. 432
Dam-voorstel No. 7.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den zesden zet. 

Blz. 560
Oplossing van het Damvoorstel No. 7.
1. 26-21 34x45 2. 43-39 33x44 3. 49x40 45x34 4. 27-22 16x38 5. 42x02 18x27 6. 02x21
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam
   
stui1878 08

image 12
08) Blz. 480
Dam-voorstel No. 8.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den negenden zet. 

Blz. 560
Oplossing van het Damvoorstel No. 8.
1. 31-27 22x31 2. 28-22 18x27 3. 32-28 23x32 4. 39-34 30x28 5. 44-39 35x33 6. 38x07 01x12 7. 41-37 32x41 8. 21x05 12x21 9. 46x17
Voldoende opgelost door: S.D., te Amsterdam
   
stui1878 09 09) Blz. 592
Dam-voorstel No. 9.
(Ingezonden door E.G. Dettmeijer, te Amersfoort)
Wit speelt en wint na den zevenden zet.
Oplossing van het Damvoorstel No. 9. 

Blz. 904
1. 48-26 17-22 2. 26-31 22-28 3. 31-04 28-33 4. 04-10 19-24 5. 10-15 24-29 6. 15-20 29-34 7. 20x38
‘Slaat 35 op 13’ wint 
Voldoende opgelost door: -