De damrubriek in het ‘Algemeen Weekblad voor alle standen’ / 1876 - 1877

Naam : Algemeen Weekblad voor alle standen   Diagram : onbekend
Plaats : Rotterdam (zh)   Cijferstand : onbekend
Dag/week/maand : week   Inzendingen door : E.G. Dettmeijer
Periode : 1876, 1877   Auteursna(a)m(en) : onbekend
Redacteur : onbekend   Aantal opgaven : onbekend
Bereik : plaatselijk   Oplossers : onbekend
        Oplossingen : onbekend
        Commentaar : onbekend
Bijzonderheden : geen   Prijzen : onbekend


Van dit weekblad zijn geen exemplaren uit de periode 1874-1899 overgeleverd. Het bestaan van deze rubriek is vastgelegd in een brief die E.G. Dettmeijer op 13.07.1885 aan Constant Stams schreef waarin onderstaande passage voorkomt:

Het is een groot manuscript en had het al lang willen laten drukken maar geen één hier in Holland die
het wilde doen. Toen heb ik er enkele eenige jaren gelede in Sissa laten plaatsen en zoo als u
misschien wel zult gezien hebben in het Rotterdamsch weekblad van Meijers[1] en nu in de laatste tijd
in de Nieuwe Purmerender Courant.

[1] De naam lijkt niet correct te zijn weergegeven.

 


18760822NieuweGoesscheCrt22081876

Nieuwe Goessche Courant 22.08.1876

18770529NieuweGoesscheCrt

Nieuwe Goessche Courant 29.05.1877