De damrubriek in de ‘Nieuwe Purmerender Courant’ / 1885

Naam : Nieuwe Purmerender Courant   Diagram : onbekend
Plaats : Purmerend (nh)   Cijferstand : onbekend
Dag/week/maand : dag   Inzendingen door : E.G. Dettmeijer
Periode : 1885
  Auteursna(a)m(en) : onbekend
Redacteur : onbekend   Aantal opgaven : onbekend
Bereik : plaatselijk   Oplossers : onbekend
        Oplossingen : onbekend
        Commentaar : onbekend
Bijzonderheden : geen   Prijzen : onbekend


Van deze krant zijn alleen jaargangen na 1891 overgeleverd. Over het bestaan van deze rubriek zijn we ingelicht door een brief die E.G. Dettmeijer op 13.07.1885 aan Constant Stams schreef:

Het is een groot manuscript en had het al lang willen laten drukken maar geen één hier in Holland die het wilde doen. Toen heb ik er enkele eenige jaren gelede in Sissa laten plaatsen en zoo als u misschien wel zult gezien hebben in het Rotterdamsch weekblad van Meijers en nu in de laatste tijd in de Nieuwe Purmerender Courant.

De tweede bron over deze rubriek is een brief die hij op 15.07.1885 aan C.G. Vervloet schreef (deze brief is niet overgeleverd). Maar H.J. v.d. Broek publiceerde een artikel waarbij deze brief als bron diende. In ‘Damspel-Studio’, 1927, nr. 4, blz. 53,54 en 55 en ‘Ons damblad’ (orgaan van de R.K. Dambond) juni 1927, blz. 6 en 7. In deze artikelen komen een 9-tal problemen van Dettmeijer ter sprake, waarvan er mogelijk 6 (met de nodige fantasie…) in de NPC gepubliceerd zijn. We citeren:

De heer Dettmeijer werkte in 1885 mede aan de Purmer courant[1] en zond zijn eigen problemen alsmede, die, welke hij in Buitenlandse bladen vond ter publicatie in. Zoo schrijft hij o.a. 15 Juli 1885 aan den Hr. Vervloet ‘…………wilt U dan deze 6 problemen laten plaatsen. Zij zijn uit mijn manuscript, enkele heb ik er uit geschreven om in de Purmer Courant te zetten, want mijn manuscript heb ik afgestaan aan den Heer B (Balédent)…….Ziet ze eens na, ik heb ze aan verscheidene sterke spelers opgegeven, maar tot mijn spijt geen een hebben ze tot nog toe kunnen vinden. Iedereen, die deze problemen gezien en geprobeerd heeft, vond ze te ingewikkeld en te moeilijk

nwpurm 01    nwpurm 02     nwpurm 03
Diagram 1   Diagram 2   Diagram 3
nwpurm 04   nwpurm 05   nwpurm 06
Diagram 4   Diagram 5   Diagram 6


Curiositeitshalve geven wij het probleem no. 10 (hier nr. 5-JdeR), maar de daarbij gegeven oplossing brengt geen absolute winst. Men zal zich bemerken dat het liefhebberen met dammen bij problemen in bovenstaande serie vrijwel het toppunt heeft bereikt. Een aantal dezer dient alleen ter opsiering (?); zij voeren niets uit en worden kalm in den eindslag ingepalmd. Het sterkst komt dit uit in probleem 7, waarin geen enkele dam dienst doen, door schijven vervangt, de overmacht der witte stukken te groot is om voor probleem geschikt te zijn, dies wordt het getal gemaakt door een aantal schijven te kronen. Wel een gemakkelijke maar toch niet aan te bevelen manier De oplossingen zijn:

Diagram 1: 1. 24-19 15x47 2. 19-13 40x29 3. 37-32 28x26 4. 43-38 47x33 5. 39x08 03x12
6. 13x31 26x37 7. 46x03

Diagram 2: 1. 14-09 03x14 2. 32-27 21x32 3. 26-21 17x26 4. 43-38 32x43 5. 42-38 43x32 6. 34-30 25x34 7. 37-48 26x37 8. 48x48 23-18 9. 48-34 18x40 10. 45x34
De oplossing wordt gegeven zonder 6. 34-30, waardoor de laatste zet van wit 8. 45x34 is. De hier gepubliceerde oplossing is geheel in de geest van Dettmijer, en het slot is ook veel aardiger.

Diagram 3: 1. 43-39 34x43 2. 32-28 23x32 3. 17-11 06x37 4. 40-35 32x21 5. 35-30 24x35 6. 44-40 35x44 7. 50x27

Diagram 4: 1. 18-13 09x40 2. 28-22 17x28 3. 06x08 26x17 4. 41-36 (41-47) 02x13 5. 36x02 ( 47x04)

Diagram 5: 1. 50-44 04x15 2. 37-32 26x28 3. 34-30 24x35 4. 27-21 29x45 5. 03-08 02x13
6. 44-40 35x33 7. 38x09 14x26 8. 36-31 26x37 9. 41x25 – geen duidelijk gewonnen afspel te vinden. Bijplaatsen van een witte schijf op 25 geeft wel een gewonnen afspel omdat twee zwarte dammen worden gevangen, hetgeen de bedoeling van het probleem lijkt te zijn.

Diagram 6: 1. 25-20 14x25 2. 23-19 24x13 3. 47-41 36x47 4. 28-23 27x36 5. 32-27 21x41 6. 33-29 26x48 7. 23-19 13x42 8. 15-10 16x49 9. 34-30 25x43 10. 10-04 22x50 11. 04x46 35x44 12. 46-41 De Chinese muur!

[1] In de ‘Purmer Courant’ is de rubriek niet te vinden, zodat alleen de ‘Nieuwe Purmerender Courant’ overblijft, waaarin
ook in de periode 1892/1902 een damrubriek verscheen.