1893 - Het Vliegend Blaadje

De damrubriek in ‘Het Vliegend Blaadje’/ 1893

 

 

Naam : Het Vliegend Blaadje   Diagram : ja
Plaats : Den Helder (nh)   Cijferstand : ja / schaaknotatie
Dag/week/maand : verscheen 2 per week (dinsdag en vrijdag)   Inzendingen door : E.G. Dettmeijer
Periode : 1893   Auteursna(a)m(en) : nee
Redacteur : redactie   Aantal opgaven : 7
Bereik : plaatselijk   Oplossers : ja
        Oplossingen : ja
        Commentaar : ja
Bijzonderheden : geen   Prijzen : ja

 


Het Vliegend Blaadje 1893 (Den Helder)
Opnieuw kreeg Dettmeijer het voor elkaar dat een redactie een damrubriek opent. Oplossers werd gevraagd de oplosingen in te zenden en de redactie stelde af en toe een prijs beschikbaar. Toch verdween de rubriek aan het eind van het jaar, waarschijnlijk bij gebrek aan belangstelling. Gemiddeld stuurden 2 lezers een oplossing in.
 

03.06.1893 Het Damspel
Meermalen is de wensch geuit, om ook den liefhebbers van het aloude damspel genoegen te verschaffen, door ook hen, evenals de schaakspelers, plaats te gunnen in ons blad en door het opgeven van een damzet-probleem, den lust tot dit spel op te wekken en de kennis daarvan te vermeerderen. De beoefenaren er van zijn velen en het is dan ook de reden, dat wij aan het verlangen gehoor geven, door heden het eerste probleem aan te bieden.
Als algemeenen regel wordt bij het spel aangenomen dat damslag niet vóór gaat, dat is, als een dam of schijf een gelijk aantal schijven kan slaan, zulks naar verkiezing mag geschieden.
Aan dat probleem verbinden wij een prijsje, hetwelk bij loting aan een der oplossers zal worden uitgereikt.
DE UITGEVERS.

DAMPROBLEEM No. 1.
Ingezonden door den Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
 
 
  vlieg 01

Wit speelt en wint in 4 zetten.
image  
07.06.1893 Damprobleem No. 1.
Bij het in het vorig nommer opgenomen Damspel is verzuimd mede te deelen tot wanneer de oplossingen kunnen worden ingewacht. Dit moet zijn tot uiterlijk Donderdag 15 Juni aan onze bureaux Zuidstraat of Spoorstraat
 
   
21.06.1893 DAMPROBLEEM No. 2.
Ingezonden door den Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
 
 
  vlieg 02

Wit speelt en wint in 3 zetten.
   
  Oplossing van het Damprobleem No. 1.

Wit                          Zwart
1e zet D.4 op C.5   Gedwongen
2e zet C.5 ,, D.6.    ,,
3e zet I.3.  ,, H.4.    ,,
4e zet K.2 slaat dam en 5 steenen en wint.
[1. 32-27 41x23 2. 27-22 17x39 3. 40-34 23x40 4. 45x01]
Goede oplossingen ontvingen wij van J.J. Barneveld, T.J. Keijzer en J. van Roon, te Helder. Vele andere oplossingen ontvingen wij, die bijna een zelfde uitkomst bewerkten en ook 3 stukken overhielden, maar, in dat geval blijft het spel onbeslist.
Bij het uitwerken van een Damprobleem moet men vooral in ‘t oog houden dat de zetten van zwart steeds gedwongen zijn, omdat slaan altijd verplicht is.

Aan dit eerste probleem verbinden wij voor elk der oplossers een prijsje en wel het boekje getiteld: De vroolijke reismakker”, uitgezochte verzameling annecdoten, kwinkslagen en geestige gezegden voor iedereen. Het kan door genoemde heeren aan ons bureau Spoorstraat worden afgehaald. 
 

 

19.07.1893 DAMPROBLEEM No. 3.
Ingezonden door den Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.

 
 
  vlieg 03

Wit speelt en wint in 3 zetten.
Oplossingen worden ingewacht tot 31 Juli.
   
  Oplossing van het Damprobleem No. 2.
Wit                           Zwart
1e zet C.5 op D.6.   gedwongen zet
2e zet E.5 op F.6..    ,,
3e zet F.6. slaat 6 stukken en wint.
[1. 27-22 26x29 2. 28-23 18x27 3. 23x01]
Goede oplossingen ontvingen wij van J. Barneveld, T.J. Keijzer Sr. en J. van Roon, te
Helder.
 
   
09.08.1893 DAMPROBLEEM No. 4.
Ingezonden door den Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
 
 
  vlieg 04

Wit speelt en wint in 5 zetten.
Oplossingen worden ingewacht tot 21 Aug.
image 2  
  Oplossing van het Damprobleem No. 3.
Wit                          Zwart
1e zet f 8 op g 9.    Gedwongen
2e zet c 5 op d 6.   ,,
3e zet e 1 op c 3 en wint.
[1. 13-09 03x14 2. 27-22 50x42 3. 48x37]
Goede oplossingen werden ingezonden door den heeren T.J. Keijzer Sr. en K. Evenblij te Helder.
Wij noodigen damliefhebbers uit, hunne oplossingen niet thuis te houden, maar ze liever in te zenden; dit strekt tot aanmoediging aan anderen en zulk bewijs van damspelbeoefening
zullen wij erkennen door nu en dan een prijsje beschikbaar te stellen. De Redactie.
 
     
02.09.1893 DAMPROBLEEM No. 5.
Ingezonden door den Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
 
 
  vlieg 05Wit speelt en wint in 7 zetten.
Oplossingen worden ingewacht tot
Maandag 25 September a.s.
image 3  
  Oplossing van het Damprobleem No. 4.
Wit                             Zwart
1e zet h 6 op i 7        gedwongen
2e zet g 5 op f 6        ,,
3e zet c 5 op d 6       ,,
4e zet g3 op f 4         ,,
5e zet k4 op d 0 en wint
[1. 24-20 25x14 2. 29-23 37x19 3. 27-22 17x28 4. 39-33 28x30 5. 35x02]
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren J. Joh. Barneveld en T.J. Keijzer te
Helder.
 

  

07.10.1893 DAMPROBLEEM No. 6.
Ingezonden door den Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.

 
 
  vlieg 06

Wit speelt en wint in 4 zetten.
Oplossingen worden ingewacht tot maandag 16 October a.s.
   
  Oplossing van het Damprobleem No. 5.
Wit                                      Zwart
1e zet c 5 – b 6                  gedwongen
2e zet e 3 – f 4                   ,,
3e zet c 1 – f 4                   ,,
4e zet g 1 – h 2                  ,,
5e zet i 5 – e 9 slaat 2        ,,
6e zet k 4 – b 8 ,, 8            ,,
7e zet a1 – f 2 ,, 5 en wint.
[1. 27-21 16x36 2. 38-33 29x27 3. 47-33 36x29 4. 49-44 19x40 5. 30x08 03x12
6. 35x11 06x41 7. 46x43]
Wij ontvingen slechts een goede oplossing, zijnde die van den jongeheer J. van Roon, te Helder; deze alleen heeft zich flink gehouden en daarom ligt een prijsje voor hem ter afhaling aan ’t Bureau Spoorstraat.
Nog andere proeven van oplossingen kwamen bij ons is,die wel getuigden van goeden wil, maar die geen goed resultaat hadden.
Wij herinneren nog eens, dat zwart steeds tot den zet gedwongen moet worden en ook dat damslag niet vóór gaat; als het aantal stukken gelijk staat, dan is het vrij gelaten te doen wat men wil.
 
   
01.11.1893 DAMPROBLEEM No. 7.
Ingezonden door den Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
 
 
  vlieg 07

Wit speelt en beslist in 5 zetten.
Oplossingen worden ingewacht tot maandag 13 November a.s.
   
  Oplossing van het Damprobleem No. 6
Wit                        Zwart
1e zet d 2 – c 3    gedwongen
2e zet d 4 – e 5    ,,
3e zet h 4 – g 5    ,,
4e zet h 2 – g 3 en wint
[1. 42-37 29x31 2. 32-28 23x32 3. 34-30 25x34 4. 44-39 34x43 5. 49x36]
Goede oplossingen werden ontvangen van T.J. Keijzer, P.C. Wouters, J. van Roon te Helder, en W.C. Meijer, te IJmuiden.. 
 


Zonder verdere mededeling stopt de rubriek.
De oplossing van probleem 7 gaat als volgt:
1. 36-31 27x36 2. 48-43 21x49 3. 37-31 36x27 4. 40-34 49x08 5. 34x03