De damrubriek in ‘De Amsterdammer’ / 1895

Naam : De Amsterdammer   Diagram :  
Plaats : Amsterdam (nh)   Cijferstand :  
Dag/week/maand : week   Inzendingen door :  
Periode :     Auteursna(a)m(en) :  
Redacteur :     Aantal opgaven :  
Bereik :     Oplossers :  
        Oplossingen :  
        Commentaar :  
Bijzonderheden : verzoek tot opnemen rubriek door redactie afgewezen   Prijzen :  

De Amsterdammer 1895
Een poging om, waarschijnlijk als compensatie voor het wegvallen van de rubriek in de Wereldkroniek, in ‘de Amsterdammer’ een damrubriek te openen leed schipbreuk:

‘De Amsterdammer’ 27.01.1895:

Tot ons leedwezen kunnen wij geen gevolg geven aan de van enkele kanten tot ons gerichte 
uitnoodiging, om in het Weekblad een rubriek: Damspel te openen.

In 1904 ging de redactie wel overstag.