1886 - 1888 Nieuwe Tilburgsche Courant

De damrubriek in de ‘Nieuwe Tilburgsche Courant’ / 1886 - 1888

Naam : Nieuwe Tilburgsche Courant   Diagram : ja
Plaats : Tilburg (nb)   Cijferstand : ja
Dag/week/maand : 2x per week (woensdag en zaterdag)   Inzendingen door : E.G. Dettmeijer
Periode : 1886 / 1888   Auteursna(a)m(en) : E.G. Dettmeijer en ?
Redacteur : onbekend   Aantal opgaven : 38
Bereik : regionaal   Oplossers : ja
        Oplossingen : ja
        Commentaar : ja
Bijzonderheden : plaatsing dampartij   Prijzen : nee

 

Tilburgsche Courant 1886/1887
Ook in de Nieuwe Tilburgsche Courant wist E.G. Dettmeijer een plaats voor zijn damproblemen te verwerven. Hoe het contact met deze krant tot stand is gekomen blijft onduidelijk. Zonder inleiding plaats de krant op 7 november 1886 het eerste diagram. Hebben de leden van de Dam- en Schaakclub in Tilburg hun connecties gebruikt en speelde de organisatie van het grootse toernooi een rol?
Bij elk diagram staat nadrukkelijk vermeldt ‘Geen damrust maar doorslaan’, waarschijnlijk omdat, blijkens het toernooi in 1886, in Tilburg de damrust regel nog van toepassing was.
Opnieuw siert een ongeschakeerd dambord de rubriek met als begeleidende tekst:
‘Het Damspel van honderd ruiten het meest in Nederland gebruikelijk wordt hier in de vakken met cijfer allen aangeduid’, en natuurlijk gebruikte men nog de oude Manoury-notatie voor de oplossingen welke in kolomvorm werd gegeven. De oplossing volgt in een groot aantal gevallen een week na de opgave, later voegt men deze samen met de nieuwe opgave. De redactie vraagt nadrukkelijk om toezending van de oplossing en publiceert in een groot aantal gevallen de namen van de inzenders (zie ‘oplossingen’). Jammer genoeg heeft men deze handelswijze niet consequent toegepast. Het aantal inzenders blijft in vergelijking met bijvoorbeeld de ‘Zijper Courant’ laag.
Een aantal maal is de gegeven stand niet correct, de redactie lost dit netjes op door herplaatsing van de correcte stand. Op 10 juni 1888 plaats de redactie de oplossing van probleem 38, waarna de rubriek, zonder verdere toelichting, niet meer verschijnt.
Bijna alle problemen zijn door Dettmeijer ingezonden, en vervaardigd?, maar de redactie plaats ook een paar problemen van dammers uit Tilburg. Interessant is de rubriek van 12 december 1886 omdat deze een door Dettmeijer geannoteerde partij bevat welke door hem in 1880 in de groote Damclub te Parijs werd gespeeld, wellicht de eerste dampartij die in een krant werd opgenomen!

Oplossingen en aantekeningen

01) 07.11.1886 tilburg 01   DAMSPEL.
Het Damspel van honderd ruiten het meest in Nederland gebruikelijk wordt hier in de vakken met cijfer allen aangeduid.
No. 1
Zwart.
(volgt dambord)[1]
Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 1,2,5,7,8,9,14,15,17,20,24,26,30.
B. 16,33,35,38,39,40, D21, D32, D37, D44.
A wint in negen zetten.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 11 Nov. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.

[1] Deze 6 regels worden bij de komende problemen niet herhaald.
 
14.11.1886 Oplossing van Damspel no. 1.
1. 32-27 31x22 2. 35-30 26x48 3. 47-41 17x26 4. 29-23 18x29 5. 43-38 48x45 6. 41-37 26x33 7. 44-40 45x34 8. 30x10 15x04 9. 25x03
Oplossingen ingezonden door: Tilburgsche Dam- en Schaakclub, R. Feijen en D.
 
     
02) 21.11.1886 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 4,12,22,36,37, D7, D11, D17.
B. 18,24,25,41,44, D3, D29, D35.
A wint in drie zetten.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 25 Nov. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
28.11.1886 Oplossing van Damspel no. 2.
1. 49-43 06x08 2. 32-19 24x31 3. 36x39
Oplossingen ingezonden door: Tilburgsche Dam- en Schaakclub, W.M. Weijers, A. Verberne en N.H.
 
     
03) 05.12.1886 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 1,3,5,7,8,9,12,15,16,17,19,22,25,29,35,39, D4, D21.
B. 18,23,24,27,28,32,33,37,38,42,43,45,48,50, D10, D34, D41.
A wint (in veertien zetten.)
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 9 Dec. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.

De opmerking, ons door X gemaakt dat eigenlijk het spel niet uit is zoo lang de tegenpartij nog kan schuiven, gaat mank. Wanneer eene partij bepaald niet meer te winnen is en nog slechts een of tweemaal met een steen kan geschoven worden, beschouwt men de partij als geeindigd. Het aantal zetten wordt ook slechts gemakshalve vermeld, wij zouden kunnen volstaan met te zeggen: A speelt en wint, zooals in Frankrijk
geschiedt.
 
 
12.12.1886 Oplossing van Damspel no. 3
1. 14-09 03x25 2. 46-41 29x20 3. 40-35 45x29 4. 41-36 25x34 5. 42-38 33x42 6. 43-38 42x33 7. 49-38 33x42 8. 35-30 19x49 9. 48-43 49x38 10. 37x48 28x37 11. 31x04 22x31 12. 26x19 13x24 13. 04x39 06x44 14. 50x39
Oplossing ingezonden door -

Gaarne voldoen wij aan een tot ons gericht verzoek, om onderstaande dampartij, door den heer E.G. Dettmeijer in de groote damclub te Parijs gespeeld tegen den heer Bourdier, hier eene plaats te verleenen:
(volgt partij in twee kolommen gepresenteerd, voorzien van annotaties)
 
  Bourdin - Dettmeijer
01.33-28 17-21 02.31-26 12-17 03.37-31 18-23 04.41-37 07-12 05.31-27A12-18
06.36-31 20-24 07.46-41 24-29 08.39-33 01-07 09.33x24 19x39 10.44x33 07-12
11.28x19 14x23B12.49-44 10-14 13.44-39 05-10 14.39-34 14-20 15.50-44 09-14
16.44-39 04-09 17.34-30 20-25 18.41-36 25x34 19.40x29 23x34 20.39x30 18-23
21.47-41 12-18 22.30-25 13-19 23.33-28 08-13 24.38-33 02-08 25.35-30C15-20
26.42-38 20-24D27.48-42 24x35 28.25-20 14x25 29.33-29 23x34 30.28-22 17x28
31.32x05 21x32 32.38x27E09-14F33.05x01 25-30 34.01x40 35x44 35.43-39 44x33
36.42-38 33x42 37.37x48 30-34 38.48-43 13-19 39.41-37 19-24 40.37-32 24-30
41.32-28 30-35 42.28-23 35-40 43.43-39 34x43 44.45x34 11-17 45.23-19 43-48
46.27-21 48x13 47.21x12 08x17 48.31-27 13x31 49.36x27 03-08

A. Ce début est l’ouverture favorite de Bourdier, il a cru longtemps que la partie était gagnée lorsqu’il pouvait s’emparer de cette position d’enchaine-ment.
B. Tout le jeu du noir réside dans l’occupation de la case 3 par un de ses pions qui empêche le blanc d’en amener un sur la case 28
C. Le blanc tend ici un piége en aventurant ce prion ; car si le noir vient l’attaque il va à Dame, mais il n’a pas vu toutes les conséquences du coup.
D. Le noir a parfaitement vu qu’il laissait un coup de Dame au blanc, mais la suite du coup lui assure le gain de la partie, ce que le blanc n’a pas vu.
E. Forcé
F. Le blanc n’avait pas vu cette reprise de la Dame.
 
     
04) 19.12.1886 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 2,4,5,9,11,12,17,19,22,23,25,27,30.
B. 10,21,26,31,32,34,36,37,42,43,44, D1, D29, D45.
A speelt en wint. (In zeven zetten.)
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 23 Dec. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
26.12.1886 Oplossing van Damspel no. 4.
1. 36-31 24x35 2. 49-43 35x38 3. 32x43 46x40 4. 25-20 17x28 5. 20-15 21x32 6. 15x02 26x37 7. 02x08
Oplossing ingezonden door: N.H., A.H.V., W.B.-Nijmegen
 
     
05) 01.01.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 3,4,5,7,8,10,11,12,14,16,18,20,27,30.
B. 23,29,31,34,39,44,47, D35, D43, D45.
A speelt en wint (In zeven zetten.)
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 6 Jan. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
09.01.1887 Herplaatsing van foutief probleem op 01.01.87  
23.01.1887 Oplossing van Damspel no. 5.
1. 31-26 28x17 2. 35-30 24x35 3. 36-31 20x47 4. 45-40 35x33 5. 25-20 14x25 6. 26-21 16x36 7. 37-31 36x27 8. 48-42 47x38 9. 43x05 19-24 10. 05-41 24-30 11. 41-47
Eene goede oplossing ontvingen wij van den heer W.B. te Nijmegen.
 
     
06) 23.01.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 1,2,3,8,10,17,18,19,23,24,34,41, D18, D28.
B. 15,26,27,30,35,42,43,45,48, D21, D32, D38, D44.
A speelt en wint.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 20 Jan. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
30.01.1887 Oplossing van Damspel no. 6.
1. 06-01 13x35 2. 50-44 40x49 3. 48-42 26x30 4. 45-40 35x44 5. 38-42 49x27 6. 42-31 27x36 7. 47-41 36x47 8. 29-23 47x18 9. 01-06 22x33 10. 06x49
NB: voor het eindspel is nog wel enige techniek vereist!
Betreft herplaatsing van probleem op 16.01.87: schijf 50 ontbrak en dam 30 stond op 28
Oplossing ingezonden door: -
 
     
07) 06.02.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 1,7,8,9,15,17,20,22,24,26,27,28, D10, D18.
B. 11,16,19,30,35,36,37,38,39,41,45, D31, D33, D42, D44.
A speelt en wint.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 10 Febr. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
13.02.1887 Oplossing van Damspel no. 7.
1. 43-39 34x43 2. 44-39 43x34 3. 33-39 34x43 4. 35-30 25x34 5. 42-37 31x42 6. 22-17 11x31 7. 21-17 16x24 8. 17x26 18x29 9. 40-34 29x40 10. 45x01
Oplossing ingezonden door: R. Feyen, A. Verberne – beide te Tilburg
 
     
08) 27.02.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 4,7,8,12,13,17,20,22,25,36, D10, D31. (Originele stand zonder witte schijf op 6!)
B. 24,28,30,34,37,39,44,45,47, D29, D42, D48.
A speelt en wint.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 3 Maart ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
06.03.1887 Oplossing van het Damspel No. 8.
1. 27-22 25x34 2. 32-28 23x41 3. 22-18 12x23 4. 16-21 03x39 5. 49-44 07x40 6. 35x33 29x38 7. 45x18
Oplossingen ingezonden door: -
 
     
--) 06.03.1887 tilburg 01   Qui perd gagne.
Wit speelt eerst en wint, tevens moet zwart of B. op dezelfde plaats staan.
A. 6,19,32,36,38,39, D3, D12, D15, D20, D43, D44, D48.
B. 28,50, D17, D18, D27, D28, D41.
Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
 
13.03.1887 Oplossing van het vorige Damspel.
1. 11-07 22x02 2. 40-44 23x49 3. 48-43 49x38 4. 37-42 38x36 5. 08-17 02x10 6. 09-31 36x11 7. 03-17 11x22 8. 35-19 10x23 tevens staat B weder op zijn plaats en wit wint door alle zijn schijven op te geven.
Oplossingen ingezonden door: -
 
     
09) 13.03.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 2,4,5,7,20,21,22,23,26,27,33, D3.
B. 30,35,36,39,41,42,44,45,46,50, D24, D31, D38, D43.
A speelt en wint.
Geen damrust maar doorslaan. Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 17 Maart ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
20.03.1887 Oplossing van het Damspel no. 9.
1. 48-30 29x12 2. 49-43 25x34 3. 28-23 12x29 4. 22-17 13x39 5. 50-44 16x40 6. 35x02 11x22 7. 02x03
Oplossingen ingezonden door: -
 
     
10) 20.03.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 2,3,5,9,10,12,13,16,17,18,23,24,27,37, D22.
B. 31,36,38,39,40,45, D1, D20, D44, D49.
A speelt en wint.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 24 Maart ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
03.04.1887 Oplossing van het Damspel. No. 10.
1. 48-43 35x49 2. 45-40 49x35 3. 29-24 35x19 4. 12-08 13x02 5. 22-18 09x22 6. 27x25 04x36 7. 25-09 36x04 8. 28-22 04x28 9. 32x05 – faalt, met (16-21) maakt zwart remise.
Oplossingen ingezonden door: -
 
     
11) 27.03.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 2,3,4,5,6,7,9,12,18,19,24,25,36, D21, D47.
B. 10,13,22,27,33,34,35,38,41,43,44, D28, D37, D45.
A speelt en wint. (8 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 24 Maart ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
03.04.1887 Oplossing van het damspel. No. 11.
1. 37-32 23x46 2. 42-37 46x39 3. 34x21 06x17 4. 02-07 12x01 5. 21x12 01x25 6. 48-43 25x48 7. 47-42 48x37 8. 26x27
Oplossingen ingezonden door: R. Feijen, A. Verberne, Tilburg en de Tilburgsche Dam- en Schaakclub.
 
     
12) 03.04.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 2,5,7,9,13,14,15,17,119,27,28,31,32,33,37, D23, D41.
B. 10,21,29,30,34,35,38,39,42,44,45,46,50, D4, D24, D48.
A speelt en wint. (11 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 7 April ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
10.04.1887 Oplossing van het Damspel No. 12.
1. 16-11 07x16 2. 32-27 49x21 3. 06-11 16x07 4. 17-11 03x06 5. 28-33 19x17 6. 33x35 29x12 7. 34-30 25x43 8. 42-37 45x34 9. 37-31 26x37 10. 44-39 06x44 11. 35x03
Oplossingen ingezonden door: -
 
     
13) 10.04.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 8,10,12,21,25,29 ,D3, D45.
B. 7,22,30,31,37,38, D5, D9, D16, D36.
A. speelt in wint. (5 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 14 April ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
17.04.1887 Oplossing van Damspel No. 13.
1. 45-40 25x45 2. 43-38 42x33 3. 10-15 31x42 4. 48x39 44x20 5. 15x06
Oplossing ingezonden door: R. Feyen, J. & B. van Heeswijk, A. Verberne, Tilburgsche Dam- en Schaakclub
 
     
14) 17.04.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 2,3,4,9,36,37,42, D24, D48.
B. 10,25,27, D1, D17, D41, D47.
A. speelt in wint. (5 zetten).
Geen damrust maar doorslaan. Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 21 April ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
24.04.1887 Oplossing van het Damspel No. 14.
1. 47-41 06x08 2. 03x37 02x50 3. 29-34 30x39 4. 49-44 39-43 5. 48x39
Goede oplossingen ontvingen wij van R. Feijen, J. & B. van Heeswijk en de Tilburgsche Damclub
 
     
15) 24.04.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 3,5,9,10,12,13,16,17,23,24,28,29, D1, D11.
B. 20,21,26,32,35,36,37,39,41,43,44,49, D33, D40, D45, D50.
A speelt en wint. (9 zetten).
Geen damrust maar doorslaan. Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 28 April ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
05.05.1887 Oplossing van het Damspel No. 15.
1. 36-47 18x36 2. 23-19 14x34 3. 28-22 36x30 4. 32-28 10x40 5. 48-42 05x41
6. 46x29 34x23 7. 45x21 26x17 8. 42-38 15x42 9. 47x21
Goede oplossing ontvingen wij van den heer R. Feijen.
 
     
16) 05.05.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 9, 33, D21.
B. 19,20.
A speelt en wint. (9 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 5 Mei ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
?? Oplossing niet gevonden. Keuze uit:
1. 26-17 34-40 2. 44-39 40-45 3. 39-34 of 1. 26-17 34-40 2. 44-39 40-45 3. 17-03 35-40 4. 18-12
Oplossing ingezonden door: ?
 
     
17) 22.05.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 2,5,6,7,8,10,11,13,17,20,22, D3,D12,D43.
B. 19,30,31,33,36,40,41,42,45,46,49,50, D23, D28, D35, d44.
A speelt en wint. (9 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 26 Mei ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
29.05.1887 Oplossing van het Damspel No. 17.
1. 45-40 34x45 2. 35-30 25x34 3. 37-26 28x46 4. 27-22 18x27 5. 43-39 34x32
6. 36-31 27x36 7. 26-37 32x41 8. 42-38 20x42 9. 48x03
Oplossing ingezonden door: -
B.O.: 1. 08-19 23x14 2. 32x12 07x18 3. 27-21 16x27 4. 36-31 27x36 5. 43-39 34x32
6. 37x16 14x46 7. 35-30 25x34 8. 48x03
 
     
18) 22.05.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer R. Feijen te Tilburg.
A. heeft eene dam op 3.
B. heeft twee schijven op 35 en 37.
A speelt eerst en wint in 10 zetten (door insluiting).
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 2 Juni ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
05.06.1887 Oplossing van het Damspel. No. 18.
1. 48-25 20-24 2. 25-03 12-18 3. 03-09 18-23 4. 09-13 24-29 5. 13-09 23-28 6. 09-14 28-33 7. 14-20 29-34 8. 20x38 34-40 9. 38-33 40-45 10. 33-50 NB B heeft bij den 5 zet keuze 23 op 28 te spelen of 28 op 33 of 34. A moet welke schuif B ook doet altijd op 39 spelen.
Oplossing ingezonden ontvingen wij van de Tilburgsche Damclub, en de heeren Gebr. J. B. van Heeswijk en A. Bruijnninkx.
 
     
19) 05.06.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 4,7,8,9,12,13,17,18,20,22,26,34,36,45, D5, D29, D31.
B. 6,11,30,37,44, D1, D2, D10, D19, D48.
A speelt en wint. (11 zetten).
Geen damrust maar doorslaan. Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 16 Juni ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
19.06.1887 Oplossing van het Damspel No. 19.
1. 33-28 34x48 2. 11-07 12x01 3. 24-33 03x26 4. 35-30 25x34 5. 16-07 01x12 6. 44-39 34x43 7. 28-23 45x31 8. 19-13 09x18 9. 33-17 12x21 10. 50-22 18x27 11. 10-05
Oplossing ingezonden door: R. Feijen
 

 

image 3
image 4
image
Nieuwe Tilbursche Courant 07.11.1886
image 2
Nieuwe Tilburgsche Courant 12.12.1886 Nieuwe Tilburgsche Courant 10.04.1887

 

 

20) 03.07.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 6,12,16,19,22,24,25,26,27,29,31,37, D8, D21.
B. 33,34,36,42,45,50, D28, D35, D38, D40, D44, D46.
A speelt en wint. (11 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 14 Juli ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
17.07.1887 Oplossing van het Damspel No. 20.
1. 22-17 11x22 2. 21-17 22x11 3. 26-17 11x22 4. 16-11 07x16 5. 12-07 01x12 6. 31-26 22x42 7. 43-27 23x46 8. 30-25 19x39 9. 25x03 15x21 10. 26x19 46x14 11. 03x15
Het eindspel 16-21 12. 15-38 21-26 13. 38-15 26-31 14. 15-42 31-36 15. 42-37 laat men aan de lezer over.
Oplossing ingezonden door: -
 
     
21) 24.07.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 6,7,8,9,12,13,16,17,19,24,25,29,36, D3, D10, D22.
B. 18,21,27,28,30,34,35,40,41,43,44,47, D33, D38, D45, D46.
A speelt en wint. (12 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 4 Aug. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
07.08.1887 Oplossing van het Damspel No. 21.
1. 27-16 06x17 2. 31-27 22x31 3. 16-11 17x06 4. 44-39 33x44 5. 43-39 44x33 6. 48-39 33x44 7. 32-28 23x43 8. 42-38 31x33 9. 29x40 20x29 10. 34x05 25x34 11. 40x29 01x34 12. 45x04
Oplossing ingezonden door: -
 
     
22) 28.08.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 1,5,6,7,8,11,14,18,25,28,35,45, D10, D29, D40.
B. 16,17,22,31,32,36,41,44,47, D43, D49.
A speelt en wint. (12 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 1 Sept. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
1ste publicatie op 21.08.87. Op 28.08.87 vond ‘herplaatsing wegens misstelling’ plaats.
In de originele cijferstand stond zowel een zwarte schijf als zwarte dam op veld 9.
 
 
04.09.1887 Oplossing van het Damspel No. 22.
1. 42-37 31x42 2. 24-29 08x35 3. 50-44 35x38 4. 36-31 27x47 5. 46-41 47x36 6. 23-18 36x13 7. 29-07 38x01 8. 20-14 09x20 9. 15x47 04x15 10. 39-33 15x42 11. 47x29 01x34 12. 45x12
Oplossing ingezonden door: -
FLITS toont: 1. 24-29 08x35 2. 50-44 35x47 3. 20-14 09x20 4. 15x24 04x15
5. 24-20 15x24 6. 29x15 47x07 7. 45x01
 
     
23) 18.09.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 2,3,4,9,10,13,17,18,20,23,26,31,32,35,40, D5.
B. 11,34,39,44,45,46,49, D1, D30, D33, D38.
A speelt en wint. (14 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 29 Sept. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
02.10.1887 Oplossing van het Damspel No. 23.
1. 17-12 18x07 2. 32-27 13x31 3. 21-17 46x23 4. 17-12 07x18 5. 45-40 23x45 6. 48-43 25x48 7. 16-11 14x25 8. 11-07 01x12 9. 35-30 25x34 10. 33-29 34x23 11. 47-42 48x37 12. 38-32 37x28 13. 44-40 45x29 14. 50x05
Oplossing ingezonden door: -
 
     
24) 02.10.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 2,5,6,7,8,10,12,16,19,21,22,23,24,28,40, D13.
B. 31,32,34,37,39,41,48, D33, D42, D43, D44.
A speelt en wint. (8 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 12 Oct. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
16.10.1887 Oplossing van het Damspel No. 24.
1. 27-21 16x36 2. 26-21 17x26 3. 28-22 19x17 4. 37-31 26x30 5. 29-24 30x19 6. 47-42 36x47 7. 38-24 47x20 8. 15x04
Goede oplossing ingezonden door den heer R. Feijen.
 
     
25) 16.10.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 3,4,5,8,9,12,16,29,30,31,33,34,36,40, D10.
B. 17,19,20,23,41,47,48,49, D1, D6, D15, D43.
A speelt en wint. (15 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 27 oct. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
30.10.1887 Oplossing van het Damspel No. 25.
1. 48-42 06x17 2. 19-14 08x30 3. 15-10 04x15 4. 25-20 15x24 5. 16-11 17x06 6. 31-27 32x21 7. 18-13 41x32 8. 43-39 34x43 9. 49x16 40x49 10. 14-09 03x14 11. 13-08 02x13 12. 42-37 46x32 13. 16-11 06x17 14. 50-44 49x40 15. 45x25
2de oplossing 1. 19-14 08x30 2. 44-39 06x17 3. 15-10 04x15 4. 14-09 03x14 5. 18-13 30x08 6. 39x30 35x24 7. 45x12 41x32
Flits komt nog met de volgende bijoplossingen:
1. 25-20 06x17 2. 19-14 08x30 3. 15-10 04x24 4. 14-09 03x14 5. 43-39 34x43 6. 45x15 41x32 7. 49x27
1. 48-42 06x17 2. 19-14 08x30 3. 15-10 04x15 4. 25-20 15x24 5. 14-09 03x14 6. 43-39 34x43 7. 45x15 41x32 8. 49x27
Oplossing ingezonden door: -
 
     
26) 30.10.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 3,6,7,8,9,11,13,18,24,30,33,35,36, D15.
B. 16,17,22,27,29,32,38,41,44, D2, D20, D49, D50.
A speelt en wint. (15 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 10 Nov. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
13.11.1887 Oplossing van het Damspel No. 26.
1. 40-34 24x15 2. 34-45 35x49 3. 41-37 32x41 4. 18-12 17x08 5. 45-50 06x17 6. 43-39 49x32 7. 29-24 47x20 8. 25x21 27x16 9. 36x09 04x44 10. 50x46 16-21 11. 48-42 21-26 12. 42-37 05x4113. 46x37 15-20 14. 37-42 20-25 15. 42-48
Oplossing ingezonden door: -
 
     
27) 20.11.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 4,5,6,9,10,11,14,18,20,23,27,31,32, D25.
B. 12,17,21,29,34,35,39,44,45, D1, D2, D24, D28.
A speelt en wint. (13 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 24 Nov. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
04.12.1887 Oplossing van het Damspel No. 27.
1. 16-11 29x42 2. 39-33 42x29 3. 45-40 29x45 4. 11-07 23x01 5. 30-25 32x23 6. 41x32 46x28 7. 22x33 47x29 8. 36-31 26x37 9. 17-12 01x18 10. 35-30 24x35 11. 44-40 35x44 12. 49x40 45x34 13. 25x33
Oplossing ingezonden door: -
 
     
28) 04.12.1887 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 3,7,12,14,15,16,19,22,23,25,26,29,32,35,36, D5, D9.
B. 11,21,34,38,39,40,41,42,42,43,44,47, D4, D30, D49, D50.
A speelt en wint. (10 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 15 Dec. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
08.01.1888 Oplossing van het Damspel No. 29.
1. 50-45 07x16 2. 44-50 49x35 3. 28-23 19x28 4. 27-22 16x18 5. 42-38 36x27 6. 24-19 35x31 7. 19x10 05x40 8. 45x16 25x21 9. 16x09 04x44 10. 50x36 Faalt... zwart maakt remise.
Oplossing ingezonden door: -
 
     
29) 08.01.1888 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. D5, D7, D9, D14, D15, D25, D46.
B. D1, D21, D22, D27, D32, D44, D45.
A speelt en wint. (3 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 19 Jan. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
22.01.1888 Oplossing van het Damspel No. 29.
1. 30-35 26x45 2. 44-39 22x44 3. 35x05
2de oplossing 1. 39-34 26x48 2. 30-25 48x30 3. 25x05
Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren R. Feijen, P.J. Jongbloets en J. en B. van Heeswijk
 
     
30) 22.01.1888 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 6,9,12,14,17,18,19,23,27,32,39, D15.
B. 21,26,29,30,34,38,46,48, D28, D35, D43, D44.
A speelt en wint. (6 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 2 Febr. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
05.02.1888 Oplossing van het Damspel No. 30.
1. 22-18 13x11 2. 33-29 24x22 3. 41-36 19x10 4. 37-31 26x28 5. 39-33 28x30 6. 40x35 . Ook 3. 50-45; 34-30; 40x49 wint.
Van geachte zijde wordt ons de bemerking gemaakt dat deze oplossing niet goed is,
tenzij er ook een witte schijf op 5 (50) staat. Wij zijn het daarmee geheel eens, want zwart hoeft bij den 5den zet niet naar 25 (30) te slaan maar kan evengoed naar 5 (50) en tevens dam halen. Dit wordt belet door A. 5 (50), welke waarschijnlijk door den inzender bij abuis is weggelaten (NB: in diagramstand is de schijf op 50 bijgeplaatst).
Oplossing ingezonden door: -
 
     
31) 05.02.1888 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 1,3,4,16,18,19,21,24,29,30, D5.
B. 6,12,13,20,39,43,44, D7, D42, D45, D50.
A speelt en wint. (7 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 16 Febr. ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
19.02.1888 Oplossing van het Damspel No. 31.
1. 25-20 14x25 2. 34-30 25x23 3. 49-44 38x20 4. 26-21 37x17 5. 48x37 41x32 6. 44-40 35x44 7. 50x37 05x41 8. 46x37
Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren M.J. v.d. Velden, L. Boes, R. Feijen, J. en B. van Heeswijk en H. Pigmans
 
     
32) 19.02.1888 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 9,12,14,17,20,22,24,25,27,30,32,33, D11, D21.
B. 28,31,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45.
A speelt en wint.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 1 Maart ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
11.03.1888 Oplossing van het Damspel No. 32.
1. 27-21 16x38 2. 17-11 06x28 3. 37-31 23x43 4. 30-24 20x29 5. 44-39 43x34 6. 31-27 13x31 7. 36x17 12x21 8. 26x20 Het waarom van de keuze van slaan ontgaat ons een beetje.
2de oplossing 1. 29-24 20x29 2. 27-21 16x38 3. 17-11 06x28 4. 37-31 13x22 5. 31-27
22x31 6. 36x49
Flits komt met: 1. 36-41 23x43 2. 17-11 06x28 3. 32x23 13x42 4. 26x39 19x28 5. 39x22
Oplossing ingezonden door: -
 
     
33) 11.03.1888 tilburg 01   Ingezonden door den heer LOUIS BOES.
A. 1,2,11,22,43, D47.
B. 13,34,38,41, D14, D23, D25 en D35.
A speelt en wint in 4 zetten.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 22 Maart ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
25.03.1888 Oplossing van het Damspel No. 33.
1. 46-41 28x46 2. 02-16 13x02 3. 47-41 46x21 4. 16x23
Goede oplossing ontvingen wij van den heer M. Hendriks te ’s-Bosch.
 
     
34) 01.04.1888 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 4,7,8,9,10,11,12,14,16,19,24,29,30,35, D1.
B. 15,20,22,23,36,41,46,47,48,49,50, D26, D27, D3, D37.
A speelt en wint in 7 zetten.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 5 April ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
15.04.1888 Oplossing van het Damspel No. 34.
1. 24-19 15x47 2. 19-13 40x29 3. 37-32 28x26 4. 43-38 47x33 5. 39x08 03x12 6. 13x31 26x37 7. 46x03
Stand op 25.03.88 gepubliceerd zonder de zwarte dammen op 9 en 15
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren R. Feijen, L. Boes en de Tilburgsche Dam- en Schaakclub.
 
     
35) 15.04.1888 tilburg 01  

Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 4 8 9 10 15 16 17 22 26 32 D5.
B. 13 19 24 28 33 41 D34 D35 D42 D43 D44 D45.
A speelt en wint in 7 zetten.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 26 April ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.

NB: stand is van E. van Emden. Door weglaten van ZW14 is de bij-oplossing mogelijk.

 
29.04.1888 Oplossing van het Damspel No. 35.
1. 43-39 34x43 2. 32-28 23x32 3. 17-11 06x37 4. 40-35 32x21 5. 35-30 19x35 6. 44-40 35x44 7. 50x27
Flits geeft aan: 1. 43-39 34x43 2. 32-28 23x32 3. 44-39 43x34 4. 17-11 06x37 5. 50-33 32x21 6. 33x48
Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren R. Feijen, L. Boes, J. en B. van Heeswijk, M.J.M. van der Velden en de Tilburgsche Dam- en Schaakclub.
 
     
36) 29.04.1888 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 1,2,7,8,9,10,12,13,14,15,17,22,23,28, D5.
B. 11,21,31,33,37,41,45,46, D26, D35, D42, D43, D44, D50.
A speelt en wint in 8 zetten.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 10 Mei ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
13.05.1988 Oplossing van het Damspel No. 36.
1. 28-22 18x29 2. 37-31 26x17 3. 27-22 17x28 4. 47-41 36x47 5. 42-37 47x33 6. 40-35 21x40 7. 45x32 33x44 8. 50x13 Over 1. 39-33 W+ geen woord..maar de opdracht luidt natuurlijk: winst in 8 zetten.
Flits: ook 6. 46-41 21x49 7. 40-35 49x40 8. 45x32 33x44 9. 50x42 wint.
Oplossing ingezonden door: -
 
     
37) 13.05.1888 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 3,4,5,7,12,13,20,24,31, D10, D15.
B. 14,1,22,27,29,34,47, D25, D35, D41, D43, D44, D45.
A speelt en wint in 9 zetten.
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 31 Mei ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
27.05.1888 Oplossing van het Damspel No. 37.
1. 29-23 19x28 2. 37-32 28x46 3. 16-11 06x17 4. 38-33 39x28 5. 42-37 46x32 6. 40-23 28x19 7. 49-43 32x49 8. 50-44 49x40 9. 45x05 Winst?
Oplossing ingezonden door: -
Direct 6. 49-43; 40-44 wint wel.
Ook is 1. 40-34 een aardige optie.
 
     
38) 27.05.1888 tilburg 01   Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER te Amelsfoort.
A. 1,6,8,11,12,13,14,17,18,24,28,34, D2.
B. 15,23,25,27,32,33,35,37,39,44,46,47, D26, D29, D36, D45.
A speelt en wint. (7 zetten).
Geen damrust maar doorslaan.
Oplossingen van dit damprobleem worden ingewacht tot Donderdag 7 Juni ’s avonds, aan het bureau van dit Blad.
 
10.06.1888 Oplossing van het Damspel No. 38.
1. 37-31 28x26 2. 19-13 24x08 3. 29-24 30x28 4. 36-31 26x37 5. 41x23 18x29 6. 33x13 08x42 7. 47x45
Oplossing ingezonden door: -
 
     
  image 5  

 

image 6 image 7
Nieuwe Tilburgsche Courant 05.02.1888 Nieuwe Tilburgsche Courant 27.05.1888