De damrubriek in het ‘Haarlem's Dagblad’ / 1887 – 1888

Naam : Haarlem’s Dagblad   Diagram : ongeschakeerd/genummerd
Plaats : Haarlem (nh)   Cijferstand : ja
Dag/week/maand : dag   Inzendingen door : onbekend
Periode : 1887, 1888   Auteursna(a)m(en) : E. van Emden
Redacteur : radactie   Aantal opgaven : 6
Bereik : regionaal   Oplossers : nee
        Oplossingen : ja
        Commentaar : ja
Bijzonderheden : geen   Prijzen : nee


Deze rubriek was geen lang leven beschoren en dit had wellicht te maken met de gezondheid van de redacteur, zie de tekst op 24.02.1888. De oplossers komen uit de regio, maar ook is Hilversum, Utrecht en zelfs Winterswijk van de partij. Net als in de Katholieke Illustratie, zien we ook hier een dame.. ‘Marie’ uit Alkmaar. Vijf standen zijn uit het boek van Van Emden, resp. de nrs. 18,20,21,22,24. Nr. 6 is uit een MS.

Oplossingen en aantekeningen jaargang 1887

01)
12.12.1887
haarlem 01 image
DAMPROBLEEM

Dambord genummerd in de vakken waar de stukken kunnen staan.
In de hoop onze lezers hiermede een dienst te doen, geven wij bovenstaand probleem ter oplossing en zullen geregeld om de 3 of 4 weken hiermede voortgaan.
De stand van het spel is als volgt:
A. (Wit) 2,7,11,14,18,26,33 en 35.
B. (Zwart) 22,25,31,34,43,47 en 48, d.17.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?

Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 15 Dec. a.s. ten einde daarvan melding te maken on ons No. Van den 18en d.a.v.
DE REDACTIE.
19.12.1887 Oplossing van Damprobleem No. 1  
  Wit zet van
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit slaat
4 stukken en wint.
35 op 39
34 op 45 (1 stuk.)
33 op 38
43 op 34 (1 stuk.)
14 op 19
25 op 23 (2 st.)
2 op 6
17 op 1 91 stuk.)
26 op 50
 
  Goede oplossingen werden ingezonden door A.F. te Beverwijk; C. de J. te Wormerveer; K.D. te Hilversum; P.H. te Zandvoort; A.G; D. v. W.; J.H.M.; J.H.D.K; en D.B. te Haarlem. De oplossing van de beide laatsten was een variant en wel deze:
  Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit slaat
4 stukken. Haalt dam en wint onmiddelijk
14 op 19
25 op 23
35 op 39
34 op 45
33 op 38
43 op 34
7 op 12
17 op 6
26 op 50.
 
  DAMPROBLEEM No. 2 zullen wij opnemen in ons Nr. van 2 Januari e.k.

Oplossingen:
1. 20-14 19x10 2. 18-13 08x19 3. 39-34 30x28 4. 47-41 32x46 5. 21x05
1. 39-34 30x28 2. 20-14 19x10 3. 18-13 08x19 4. 42-37 32x41 5. 21x05

 


Oplossingen en aantekeningen jaargang 1888

 

02)
02.01.1888
haarlem 02 DAMPROBLEEM No. 2.
Dambord genummerd in de vakken waar de stukken kunnen staan.
De stand van het spel is als volgt:
A. (Wit) 4,8,9,14,18,29,33,34 en 40.
B. (Zwart) 15,25,30,32,44,44,49 en 50, d. 20 en 42.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?

Oplossingen worden ingewacht tot 5 Januari e.k. ten einde die te vermelden in ons
nummer van Maandag 9 Januari.
DE REDACTIE.
10.01.1888 Oplossing van Damprobleem No. 2  
  Wit zet van
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit slaat nu van 18 op 47 (4 stukken met een dam), haalt zelf dam en wint de partij.
33 op 38
44 op 33
40 op 45
50 op 28
08 op 13
25 op 34
14 op 19
15 op 24
 
 
  Goede oplossingen werden ingezonden door A.F. te Beverwijk; P.G.G. te Naarden; A. de G. te Alkmaar; C. de J. te Wormerveer; P.J.B. Hz; D.B.; W.S. van B.; J.H.D.; K.L.P; R. v. P. en M.M.S. te Haarlem.
Damprobleem No. 3 zullen wij opnemen in ons Nr. van 23 Januari e.k.

Oplossing: 1. 18-13 09x18 2. 15-10 05x23 3. 43-38 30x19 4. 39-34 40x29 5. 33x02

 

 

03) Damrust
23.01.1888
haarlem 03 image 2
DAMPROBLEEM No. 3.

Dambord genummerd in de vakken waar de stukken kunnen staan.
De stand van het spel is als volgt:
(Wit) 3,4,5,13,14,15,20,33 en 36
(Zwart) 22,23,29,34,42,44,47 en 48, d. 31 en 35.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?

Oplossingen worden ingewacht tot 26 Januari e.k. ten einde die te vermelden in ons nummer van 30 Januari.
DE REDACTIE.
30.01.1888 Oplossing van Damprobleem No. 3  
  Wit zet van
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Vier stukken en 2 dammen en wint.
14 op 18
23 op 14
15 op 19
14 op 25
13 op 17
22 op 13
33 op 37
42 op 33
04 op 09
31 op 42
03 op 08
13 op 04
05 op 10
04 op 15
10 op 46
 
  Goede oplossingen ontvingen we van D.B.; R. v. P.; M.S.; CC.F. en W.S. v. B. te Haarlem; Henri W. te Alkmaar; G.O. te Leiden; J.A.M. te De Rijp en Catharina de G. te Winterswijk.
DAMPROBLEEM No. 4 zullen wij opnemen in ons Nr. van 20 Februari e.k.

Oplossing: 1. 39-33 28x39 2. 40-34 39x30 3. 38-32 27x38 4. 18-12 07x18 5. 49-44 16x07 6. 48-43 38x49 damrust 7. 50-45 49x40 8. 45x01

 

 

04) Damrust
13.02.1888
haarlem 04 DAMPROBLEEM No. 4.
Dambord genummerd in de vakken waar de stukken kunnen staan.
De stand van het spel is als volgt:
A. (Wit) 4,8,14,23,24,30,35,36 en 40
B. (Zwart) 33,38,44,47,48, en d. 11 en 34.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?

Oplossingen worden ingewacht tot 16 Februari e.k. ten einde die te vermelden in ons
nummer van 20 Februari.
DE REDACTIE.
20.02.1888 Oplossing van Damprobleem No. 4  
  Wit zet van
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit slaat 3 zwarte dammen op 46(d.) en wint.
24 op 28
33 op 24
23 op 27
11(d.) op 33
14 op 19
24 op 15 en dam rust
04 op 09
4(d.) 2 st. op 42
 
 
  Goede oplossingen ontvingen wij W.A. v. B., J.P. ; G.L.L. ; F.M.  en C.R. te W. te Haarlem, Frits te Beverwijk, W.P.P. te Hilversum en Marie te Alkmaar.
DAMPROBLEEM No. 5 zullen wij opnemen in ons Nr. Van 12 Maart e.k.

Oplossing : 1. 29-23 18x29 2. 28-22 36x18 3. 39-34 29x40 4. 49-44 40x49 damrust 5. 20-14 49x07 6. 14x01
24.02.1888 CORRESPONDENTIE. Een abonné. Door ongesteldheid van dengene, die voor ons de Damproblemen bewerkt, zijn wij niet in staat momenteel de verlangde inlichting betreffende No. 4 te geven. Wij hopen dit eerstdaags te kunnen doen. RED.

 

 

05)
12.03.1892
haarlem 05 DAMPROBLEEM No. 5.
Dambord genummerd in de vakken waar de stukken kunnen staan.
De stand van het spel is als volgt:
A. (Wit) 3,4,5,8,13,14,23,28,34 en 36
B. (Zwart) 10,15,31,40,41,42,44,45,47,48,49 en 50.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?

Oplossingen worden ingewacht tot 15 Maart e.k. ten einde die te vermelden in ons nummer van 19 Maart.
DE REDACTIE.
19.03.1888 Oplossing van Damprobleem No. 5  
  Wit zet van
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit zet
Zwart slaat
Wit slaat 
Thans echter moet wit nog uiterst behoedzaam spelen om te winnen.
28 op 33
41 op 32
23 op 27
32 op 23
33 op 38
44 op 33
14 op 19
15 op 24
13 op 18
met 24 op 13 of 23 op 14
van 8 op 46 4 stukken en haalt dam.
 
 
  Goede oplossingen ontvingen wij van D.B; S.S.; L. v. H te Haarlem, Willem B. te Utrecht en Marie te Alkmaar.
In de oplossing van den heer v. B. te Haarlem is waarschijnlijk een schrijffout geslopen, zijne oplossing althans komt niet uit.
DE REDACTIE.

Oplossing: 1. 23-18 06x17 2. 28-22 17x28 3. 18-13 09x18 4. 39-34 40x29
5. 38-33 28x39 6. 43x01

 

 

06)
12.12.1887
haarlem 06 DAMPROBLEEM No. 6.
Dambord genummerd in de vakken waar de stukken kunnen staan.
De stand van het spel is als volgt:
A. (Wit) 4 dammen, nl. op 2,3,4,5
B. (Zwart) 2 stukken, n.l. op 10 en 11 en dam op 1.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?

Oplossingen worden ingewacht tot 5 April e.k. ten einde die te vermelden in ons nummer van 9 April.
DE REDACTIE.
  En met dit pittige, doch bekende, eindspel is het ook meteen gedaan met de rubriek.
Correspondentie of oplossing is niet te vinden. 

 

image 3   image 4