1887 - 1888 Katholieke Illustratie

De damrubriek in de ‘Katholieke Illustratie’ / 1887 – 1888

Naam : Katholieke Illustratie   Diagram : ja, met schijven en dammen
Plaats : Haarlem (nh)   Cijferstand : ja; schaaknotatie
Dag/week/maand : week   Inzendingen door : o.a. E.G. Dettmeijer
Periode : 1887, 1888   Auteursna(a)m(en) : ja
Redacteur : redactie   Aantal opgaven : 11
Bereik : landelijk   Oplossers : ja
        Oplossingen : ja
        Commentaar : ja
Bijzonderheden : geen   Prijzen : nee


Daarna was het de beurt aan de rubriek die in de Katholieke Illustratie, jaargang 1887/88 verscheen. Hierin werden slechts 11 problemen geplaatst. De redacteur benutte de schaaknotatie en schreef in september 1887: ‘Kan men een gelijk aantal stukken slaan met dam of schijf, dan gaat damslag voor’. Ook zien we een verwijzing naar het ‘Oer alles’. Het aantal oplossers varieerde sterk. Probleem no. 4 spande de kroon met meer dan 70 correcte oplossingen uit heel het land.
Onder de oplossers komen we een aantal bekende namen tegen: K. Bouwes, Edam; C.H. Broekkamp, Texel; R. Feijen, Tilburg; J.H. Droog, Beemster en damclubs te Lisserbroek, Rijnsaterwoude, Nijmegen en Tilburg.
Opnieuw zien we E.G. Dettmeijer die voor aanvoer van problemen zorgde, maar ook lokale grootheden tonen hun kunsten.
 

illu 01 01) Aug. 1887
Getrouw aan onze oude leus: Elk wat wils, stellen wij ons voor, in het vervolg iedere maand een damprobleem te geven, waaraan de liefhebbers hun scherpzinnigheid kunnen oefenen en onderling hun krachten meten, daar wij de namen der goede oplossers geregeld in ons blad vermelden zullen. Vertrouwende, dat deze gelegenheid tot een onderhoudende en nuttig tijdverdrijf door velen onzer lezers als een aanwinst voor ons blad zal beschouw worden, geven wij hiernevens ons eerste dampobleem.

Okt. 1887
1. 14-10 28-32 2. 10-04 32-38 3. 04-10 38-43 4. 10-28 gedwongen 5. slaat 26x37 of 35x44
1. 14-10 28-32 2. 10-04 32-37 3. 04-10 37-42 4. 10-37 42x31 5. 26x37
1. 14-10 28-33 2. 10-04 33-39 3. 04-22 Gedwong. 4. 22-28 Onversch. 5. Slaat 26x37 of 35x44
Vele oplossingen ontvingen wij waarin wit dam haalt op 5. In dit geval is, zoo zwart 28-33
en 33-39 speelt, de partij voor wit niet meer te winnen.
Goede oplossingen ontvingen wij van de Tilburgsche Dam- en Schaakclub, van R. Feijens, Tilburg; H. Broekkamp, Burg op Tessel; W. Peters, ’s-Bosch; H. la Plume, Oude Tonge; Fr. van den Bom Pzn., Oudenbosch; E. Sombroek, Beemster; D. van Kalken, Oirschot; H. Reintjes van Veerssen, Ginneken, en Damclub, Lisserbroek, Haarlemmermeer.
   
illu 02

image
02) Sept. 1887
De namen van hen, die het eerste damprobleem goed hebben opgelost, zullen worden bekend gemaakt bij de plaatsing van het derde probleem. Om het onderscheid tusschen enkele schijven en dammen duidelijk te maken, laten we hier volgen afbeeldingen van:
witte schijf; witte dam; zwarte schijf; zwarte dam
J.E.L., te Weert. U zal ons door toezending uwer problema’s zeer verplichten.
N., Texel. Bij het dam- zoowel als bij het schaakspel moet de witte hoekruit zich aan de rechterhand van den speler bevinden. Kan men een gelijk aantal stukken slaan met dam of schijf, dan gaat damslag voor. Is het aantal stukken ongelijk, dan moet het grootste aantal geslagen worden.
T.W., te Exmorra. De dam doorloopt in schuinsche richting de geheele lijn voor- en achteruit en wordt op het veld neergezet, dat de speler goedvindt. Het schuiven in
horizontale en verticale richting (overdwars) is slechts plaatselijk gebruik.
De oplossing der Nijmeegsche damclub is niet correct.

Nov. 1887
1. 07-02 28x50 2. 02-16 35x44 3. 16-49
Goede oplossingen ontvingen wij van de Nijmeegsche Damclub; Isabel van den Heuvel, Tilburg; W.J. Beckers, Amstenrade; B. Lans, haarlem; C.H. Broekkamp, Burg-tessel; J.B. van Stiphout, Schiedam; A.J. Erneris, Rijsbergen; R. Feijen, Tilburg, J.T. Werners, Veghel; Damclub, Lisserborek en C. v.d. Enden, Haarlemmermeer; J.H. Oostwegel, Nieuwer-Amstel; J.E. Löder, Weert; Wed. J.G. Lutsekers, Winschoten;P. Moonen, Heusden; Jan Buren, Heer Hugowaard; A.B. Simonis, Delft; C. Oudejans Jr., Wormer-veer; C. Ulle, Zaandam; G. Grolij, Berkenrode; P.H. Kerstel, Harlingen, A. Reintjes v. Veerssen, Ginneken; W. Buren en G. Bos Wzn., Oudorp; Th. Friethof, Rotterdam; M. Hulscher, Roelofarendsveen; J. Gerlich, Deventer; C. Coenegracht, Baarlo; C. Buisman, Nieuwer-Amstel; Henrica ’t Horn, Veendam; D. Keet, ’s-Hage; A.J.C. v. Dijk, Best; J. v. Vliet, Boskoop; Cato Lans, Haarlem; W.C. Grossouw en M. van Essen, Amsterdam; G.J. v. Baal, Oosterhout; J.S., Groningen; Bischop, Opdam; A. van Elk, Wamel, G.H. Elias, Maarssen; W. Bouwens, Gassel; F.K. Julien, Utrecht;J. Langelaar, A.W. v. Vlijmen en W. Hoogduin, ’s-Gravenhage; G. Paantjens, Bleek; W.A. Fick, Oosterhout.
   
illu 03

image 3
03) Okt. 1887
Wij raden de liefhebbers van Damproblema’s aan, de witte velden van het bord
volgenderwijze te merken (volgt deel van het bord met op de witte velden de notatie)

Dec. 1887
1. 10-04 39x50 2. 27-21 16x18 3. 04x16 50x11 4. 16x07 06-11 5. 07x16. Met schijven op 1 en 29 is de stand bekend van B.W. Blijdenstein, Sissa 1855, nr. 8.
Goede oplossingen van Damprobleem No. 3 ontvingen wij van: J.H. la Plume, Oude Tonge; E. Mes, J.B. Stiphout en B. Wolfsky, Schiedam; C. Sombroek en Joh. Groot, Beemster; J.E. Loder, Weert; H. Reintjes van Veerssen, Ginneken; C.H. Broekkamp, Burg-Texel; de Damclub te Rijnsaterwoude; H. van Os-Verschuuren, de Tilburgsche Dam- en Schaakclub en R. Feijen, Tilburg; W.P. Decker, M. Butter, H.S. van Oijen en W.C. Grossouw, Amsterdam; A. Riebergen en J. Weenink, Zalt-Bommel; J. Langelaan, ’s-Gravenhage; J.T. Werners, Veghel; H. de Groot, Leeuwarden; G. v. A, Laren; J.G. Lutteken, Winschoten; J. Buren, Heerhugowaard; C. Castelijn, Roelofarendsveen; A.H. te P.; A.J. Hoogenbosch, Nieuwediep; W. Biezen, Oudorp, C. meijer, Nieuwkoop; S. Bizot, Hoogmade; A.C. trogelen, Dirksland; Corn. Ulle, Zaandam; C.H.A. Elias, Maarssen; W. Bouwens, Gassel; J. Gerlich, Deventer; G. Paantjes, Beek; P.J.A. Lipkens, Maastricht; H.W. van der Plas, Leidschendam; A. Krom, Akersloot; W.J. de Wit Gz., Hilversum; G. Kruisman, Hoorn; F. Brunott, Assendelft; A.A.M. van Elk, Wamel; A.B. Simonis, Delft; D. van kalken Sr., Oirschot; P.H. Roosendaal, Spanbroek; R. Teddeman en A.Z. van Gassen, Winssen; J. van Esch, ’s-Hertogenbosch; H. Wolenkamp, Nieuwer-Amstel; G. van Bijl Bzn., Amstelveen; H. van Roijen, Moerkapelle.
   
illu 04 04) Nov. 1887
Wit speelt en wint in vijf zetten.

Jan. 1888
1. 50-45 34x43 2. 42-37 41x32 3. 26-21 16x27 4. 33-28 32x23 5. 45x24
Damprobleem No. 3 is nog goed opgelost door: W.J. Beckers, Amstenrade; M. van Essen, Amsterdam; G.v.A, Laren; J.G. Lutteken, Winschoten; D.L. van Gassen, Winssen; C. Castelijn, Roelofarendsveen; P.A.J. Lipkens, Maastricht; Kaufmann, Heerlen; Damclub, Lisserbroek; B.J.B.M. Blancke, Wijk-bij-Duurstede.
Damprobleem No. 4 is goed opgelost door: J.Th.Werners, Vechel; A. Hocker, Sittard; C. Meijer, Nieuwkoop; H. ten Horn, Veendam; L.P. Duijvestein, Loosduinen; H. van Rooijen, Moerkapelle; R. Feijen, Tilburg, H. van Os, Tilburg; A.J. Hoogenbosch, Helder; Tilburgsche dam- en schaakclub, Tilburg; Damclub, Rijnsaterwoude; Damclub, Lisserbroek; A. Hooft van Huijsduijnen, ’s-Gravenhage; G.H.A. Elias, Naarssen; W.J. Beeckers, Amstenrade; H. Reintjes van Veerssen, Ginneken; P.G. Klessens, Rotterdam; A.B. Simonis, Delft; P. Wolsky, Schiedam; J. Gerlach, Deventer; J. Zijp Kz., Venhuizen; S. Bizot, Hoogmade; W.V. Vrucht, Lutjebroek; M.A. de Groot, Zevenhoven; C. Sombroek, Beemster; H.H. van der Plas, Leidschendam; C. castelijn, Roelafarendsveen; G. Arts, Overasselt; A.A.M. van Elck, Wamel; R.F. Groenendaal, Schiedam; W.J. de Wit Gz.,Hilversum; F. Brünott, Assendelft; A. Riebergen, Zaltbommel; B.J.B.M. Blancke, Wijk-bij-Duurstede; A. van der Heide, Teteringen; G. v.d. Bijl Rz., Amstelveen; P. Moonen, St. Oedenrode; P. Sneeboer, Raalte; P.A.J. Lipkens, Maastricht; J.B. Schiphorst, Schiedam; J.E. Loder, Weert; W. leeksma, Purmerend; L. Paantjes, beek N.-B.; M. Hölscher, Roelofarendsveen; T.L.V. Julien, Utrecht; H. de Groot, Leeuwarden; H. Bonenkamp, Spanbroek; P. Egberts, Zevenhoven; Jan Buren Wz., Heerhugowaard; E. Mes, Middelburg; A. Poppen, Hillegom; A.J.C. van Dijk, Best; W. Buren, oudorp; M. Butter, Amsterdam; A. Krom, Akersloot; A. van Dijk Fzn., Vinkeveen; C. Buisman, Nes; J.H. Oostwegel, Nieuwer-Amstel; J.G. Lutteken, Winschoten; D. Keet, Schagen; W. Hoogduin, ’s-Gravenhage; J. Langelaan, id.; H.S. van Oijen, Amsterdam, M. van Essen id.
   
illu 05 05) Dec. 1887
Dit eindspel is ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort. Het is het einde van een spel door den heer Dettmeijer in 1880 gespeeld te Parijs in de Groote Damclub.
Wit beslist het spel in 6 zetten.

Feb. 1888
1. 18-12 07x18 2. 45-40 16x07 3. 30-24 29x20 4. 38-33 28x39 5. 40-34 39x30 6. 35x04
Van No. 5 ontvingen wij goede oplossingen van: N. Appelman, Obdam; A. Höcker, Sittard; W. Buren, Oudorp; L. Paantjes, Beek; de damclub te Rijnsaterwoude; C. v.d. Nieuwendijk, Hoogmade; R. feijen, Tilburg; P. J. Daalmans, Gouda; C. castelijen, Roelofarendsveen; A. van Elk, Wamel; J. Gerlich, Deventer; J. Buren Wz. En J. Stoop, Heerhugowaard; W.J. Beckers, Amstenrade; C.H. Broekkamp, Burg-Tessel.
Van No. 4 ontvingen wij nog goede oplossingen van: N. Appelman, Obdam; K. Bouwes, Edam; Chr. Verm., laren; F.R. van Veerssen, Oudenbosch; C. Pruim, Sloten; J.H. de la Plume, Oude-Tonge.
   
illu 06 06) Jan. 1888
Ingezonden door den heer E.G. DETTMEIJER, Amersfoort
Wit speelt en wint in vier zetten.
De oplossingen moeten voor 20 Februari 1888 zijn ingezonden.

Mei 1888
1. 37-31 36x27 2. 25-20 14x34 3. 44-39 05x44 4. 50x32
April 1888 Goede oplossingen van DAMPROBLEEM N. 6 ontvingen wij van:
M.v.d. Kun, ’s-Bosch; P.J. Nagel, Groningen; L. Paantjes, Beek; G.J. van Gaal, Oosterhout; H.S. van Oijen, Amsterdam; J.W. Joling, Zevenaar; Damclub Rijnzaterwoude; A. krom, Akersloot; P. Wolsky, Schiedam; C. Spreeuw, Burg-Texel; R.F. Groenendaal, Scheidam; A.C. Tiggeloven; Dirksland; M. Butter, Amsterdam; Löder, Weert; W. Klaver, J. Weere, H.R. v.V., Ginneken; A. Stöcker, Sittard; R. Feijen, Tilburg; P.J. Daalmans, Gouda; J. Benk, Mijdrecht; C. Pruim, Sloten; C. Meijer, Nieuwkoop; C. v.d. Nieuwendijk, Hoogmade; G. v.d. Bijl Rzn., Amstelven; H. de Groot, Leeuwarden; J. Steins, Maastricht; C. Sombroek, Beemster; J. Gerlich, Deventer; P.G. Klessens, Rotterdam; Corn. Ulle, Zaandam; G. Sneeboer, Raalten; A. Hendriks, Puiflijk; J.F. Schuerman, Ovezande; H.G.J. Tempelman, Rotterdam; J. Langelaan, ’s-Gravenhage; H. Bonenkamp, Spanbroek; F. van Veerssen, Oudenbosch; A. van Dijk Fzn., Vinkeveen; W. Zeeksma, Purmerend; J. Buren en J. Stoop, Heerhugowaard; W. Buren, Ouddorp; F. Cordes, Mijdrecht; C. Casteleijn, Roelofarendsveen; W. Hoogduin, ’s-Gravenhage; S. Bizot, Hoogmade; F. v. Odijk, Tilburg; J.J. Banens, ’s-Gravenhage; A.V.J. Beckers, Amstenrade; G. Flinkenflügel, Rotterdam; A. v. Hooft v. Huijsduijnen, ’s-Gravenhage; P.H. Boonman, Ovezande; J.B. Stiphorst, Schiedam; A.J. Hoogenbosch, Helder; M. v. Essen, Amsterdam; H. van Rooijen, Moerkapelle; M.A. de Groot, Zevenhoven; J.H. Oostwegel, Overtoom; G. Buisman, Nieuwer-Amstel; C. Vredendaal, Vinkeveen; H. Tuijens, Lutjebroek; P. Hoff, Krommenie; A.B. Simonis, Delft; P.L. Nederpelt, Schiedam; J.J. Hofstee, Alkmaar; J.H. de la Plume, Oude Tonge; F. Luijcks, Grave; J.H. Droog, Purmerend; Chr. Verm., Laren; Guzm. Esp., Utrecht; N. Vader, Oterleek; W.C. Vrucht, Lutjebroek; A.A.M. v. Elk, Wamel; P.A.J. Lipkens, Maastricht; J. Zijp
Van DAMPROBLEEM No. 5 ontvingen wij nog goede oplossingen van:
P.A.J. Lipkens, Maastricht; M. van Essen, Amsterdam en G. Spreeuw, Burg-Texel.
   
illu 07 07) Febr. 1888
Eindpartij tusschen de heeren C. v.d. Meer en P.J. Houtman, te ’s-Gravenhage.
Wit speelt en wint in drie zetten.
De oplossingen moeten voor 22 Maart 1888 zijn ingezonden.
De diagramstand is niet correct. Schijf 5 mag van het bord af en schijf 45 verhuist naar veld 35.

Mei 1888
1. 46-37 09x25 2. 35-30 25x31 3. 36x27
Goede oplossingen van DAMPROBLEEM No. 7 ontvingen wij van:
M. v.d. Kun, ’s-Bosch; R. Feijen, Tilburg; J.B. Stiphorst, Schiedam; J. van Beurden, Utrecht; P.A.J. Lipkens, Maastricht; K. Heemskerk, Amstelveen; Th. Bovens, ’s-Bosch; J. Gerlich, Deventer; L. Paantjens, Beek; G. v.d. Bijl Rzn., Amstelveen; F. Luijckx, Grave; W. Klaver Jr. Where; J.W. Joling, Zevenaar; J. Buren Wz. en J. Hoop, Heerhugowaard; W. Buren,Oud-dorp; H.A. de Groot, Zevenhoven.
   
illu 08 08) April 1888
De Muizenval. Wit speelt en wint. Goede oplossingen worden ingewacht tot 15 Mei 1888. Staat op naam van E.J.B. van Vught.

Juni 1888
1. 50-44 23x46 2. 44-39 34x32 3. 42-37 32x41 4. 40-35
Goede oplossingen van Damprobleem No. 8 ontvingen wij van: N. Vader, Oterleek; J.J.Scheurman, Ovezand; C. Meijer, Nieuwkoop; W. Reijntjes-van Veerssen, Ginniken; A. van Dijk Fzn., Vinkveen; H. Egberts, Zevenhoven; P.G. Klessens, Rotterdam; J. van Beurden, Utrecht; F. Reijntjes-van Veerssen, Oudenbosch; H. Boonman, Ovezand; W.L. Bakker, Oostereind; S. Beemster, Wheere; E.J. van Dijk, Vleuten; Arn. Bots, Helmond; A. Steenvoorden, Amstelveen; C. van den Nieuwendijk, Hoogmade; H.T.J. Kuijper, ’s-Bosch; P. Sneeboer, Raalte; J.H. Swebilius, Amsterdam; P.H. van Alfen, Zalt-Bommel; G. van der Bijl Rzn., Amstelveen; W.H. Bouwens, Gassel; C. Castelijn, Roelofarendsveen; P.H. Bouman, Ovezand; J. Peetsem, Hageveld; Jac. Gubbi, Leiden; Jac. Boerhoorn, Brielle; J. Buren Wzn. en J. Stoop, Heerhugowaard; J.W. Joling, Zevenaar; M. Butter, Amsterdam; R. feijen, Tilburg; P.A.J. Lipkens, Maastricht; J.F. Löder, Weert; J. Gerlich, Deventer; A. Bisschop, Opdam; W. Hoogduin, ’s-Hage en W.J. Beckers, Amstenrade
   
illu 09 09) Mei 1888
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer, Amersfoort. Wit speelt en beslist het spel in 3 zetten. Goede oplossingen worden ingewacht tot 6 Juni 1888.
Van No. 6 ontvingen wij nog goede oplossingen van: H. Walenkamp en F. Raaijmaakers, Nieuwer-Amstel; H. Heemskerk en A. Steenvoorden, Amstelveen.

Een Damgrap
Een witte en 19 zwarte dammen zoodanig plaatsen, dat de zwarte achtereenvolgens door wit kunnen geslagen worden.


Juli 1888
1. 28-23 20x29 2. 18-12 08x19 3. 34x03
Goede oplossingen van dit probleem ontvingen wij van: H. Feijen, Tilburg; N.N. Sijbecarspel; N. Vader, Oterleek; P.G. Klessens, Rotterdam; P.H. Bonman, Ovezand; J.W. Joling, Zevenaar; Arn. Bots, Helmond; H. Heemskerk, Amstelveen; W.J. Beckers, Amstenrade; P.A.J. Lipkens, Maastricht; Löder, Weert; J. van Beurden, Utrecht; A. Bischop, Opdam; H. Egberts, Zevenhoven; C. Meijer, Nieuwkoop; G. v.d. Bijl Rzn.,
Amstelveen; W. Leeksman, Purmerende; S. Beemster, Where; F.A.J. v.d. Kee, Utrecht; A. Hendriks, Puiflijk; C. Castelijn, Roelofarendsveen; P. Kaptijn, Haarlemmermeer; W.C. Vrucht en H. Tuijens, Lutjebroek.

illu 09ExOplossing der damgrap
Men plaatse de witte dam op 50, de zwarte op 41,31,21,17,7,42,32,28,18,8,43,39,29,
19,9,40,30,20,10. Wit slaat de zwarte dammen in de volgende orde:
50x33x24x15x4x13x24x35x49x38x27x13x2x11x22x33x47x36x27x16!
Wij ontvingen slechts eene goede oplossing van den heer W. Hoogduin, ’s-Gravenhage.

De ingezonden oplossingen van damprobleem No. 10, door J.W.J. te Z., B.L. te H. en
C.C. te R., zijn niet goed. We ontvingen nog slechts drie goede oplossingen.
P.A.L., Maastricht. Uw probleem plaatsen wij de volgende maand.
   
illu 10 10) Juni 1888
Ingezonden door den heer Jac. Gubbi, Leiden. Wit speelt en wint in 5 zetten.
Goede oplossingen worden ingewacht tot 6 Juli 1888.

?? 1888
1. 28-23 06x05 2. 46-41 05x46 3. 36-31 26x37 4. 47-41 37-42 5. 48x27
Blad niet ingezien/JdeR.
   
illu 11 11) Juli 1888
Ingezonden door den heer H. Egberts, Zevenhoven. Wit speelt en wint in 5 zetten.
Goede oplossingen worden ingewacht tot 8 Juli 1888.

?? 1888
1. 49-43 39x08 2. 43-39 44x33 3. 37-31 13x36 4. 47-41 36x38 5. 16x35
Blad niet ingezien/JdeR.

 


image 2


image 4

image 5

image 6