1895 - 1896 Geïllustreerd Zondagsblad

9De damrubriek in het ‘Geïllustreerd Zondagsblad’ / 1895 - 1896

Naam : Geïllustreerd Zondagsblad   Diagram : ja, met schijven/dammen
Plaats :     Cijferstand : ja, oude Manoury notatie
Dag/week/maand : Weekblad / bijvoegsel van krant   Inzendingen door : o.a. E.G. Dettmijer
Periode : 1895, 1896   Auteursna(a)m(en) : E.G. Dettmeijer, E.J.B. van Vught; J.W. Luteijn en lokale dammers
Frequentie : Wekelijks (soms onregelmatig)   Aantal opgaven : 73
Redacteur : J.W. te Kolste (schaker)   Oplossers : ja
Bereik : landelijk   Oplossingen : ja
        Commentaar : ja
Bijzonderheden : een aantal problemen falen. Damslag gaat voor 1896/nr.9   Prijzen : nee


Deze damrubriek verscheen in het bijblad dat o.a. werd toegevoegd aan kranten en weekbladen, zoals het ‘Nieuwsblad Opsterland’; de ‘Purmerender Courant’; de ‘Vlissinger Courant’ en ‘Wielersport’. Er zijn waarschijnlijk nog een groot aantal voorbeelden te vinden. Onduidelijk is of de damrubriek in 1897 werd voortgezet, een bewijs daarvoor is nog niet gevonden.
De schaakrubriek vond direct vanaf de verschijning een plaatsje, de damrubriek per 21.03.1895; de schaker J.W. te Kolste voerde de redactie over beide rubrieken. In juni 1895 krijgt E.G. Dettmeijer lucht van de rubriek en stuurt weer vele problemen in, maar ook E.J.B. van Vught en J. W. Luteijn vertonen hun kunsten, naast een groot aantal lokale damgrootheden.
Uniforme regels ontbreken nog, in probleem 9/1896 gaat damslag voor. In mei 1895 legt de redacteur uit dat de problemen niet gestoeld zijn op ‘Oer alles’.
Het aantal oplossers is constant, met uitschieters, ook hier zijn we weer bekende namen uit de damwereld opdoemen. In 1896 wordt de kwaliteit van het papier slechter en de rubriek wat chaotischer. Oplossingen en oplossers worden soms maanden later pas weergegeven, de redacteur heeft het er moeilijk mee. Ook falen een aantal problemen, hetgeen de continuïteit natuurlijk geen goed doet.
Al met al een interessante rubriek met een landelijk bereik.


Opgaven, oplossingen jaargang 1895


image 
 

1895GeZon 01 image 201) 21.03.1895
Damprobleem no. 1. Wit speelt en wint.  Herplaatst 1896, nr. 7. In Prov. Geld. Nijmeegsche Courant 1895, nr. 7 op naam van Servaas Smits.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

18.04.1895
1. 45-40 34x45 2. 19-13 08x19 3. 18-12 07x18 4. 26-21 16x27 5. 17-11 06x17
6. 30-24 19x30 7. 25x41
   
1895GeZon 02 02) 28.03.1895
Damprobleem no. 2. Wit begint en wint in hoogstens 9 zetten.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, Leusderweg 149bis te Amersfoort.

Correpondentie
M. te G. Dank voor uw aanbod. Wij hopen binnenkort in de gelegenheid te zullen zij uwe
opgave te plaatsen.

16.06.1895
No. 2 Onoplosbaar
   
1895GeZon 03 03) 04.04.1895
Damprobleem no. 3. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN.
Wit. Dammen op 34,39 en 45.
Zwart. Dam op 2
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, Leusderweg 149bis te Amersfoort.

02.05.1895
1. 10-15 47-36 2. 19-24 36-04 3. 24-47 04-31 4. 14-09 31x04 5. 47-36
   
1895GeZon 04 image 304) 18.04.1895
Damprobleem no. 4.
Wit: dammen op 4,7 en 33.
Zwart: dam op 43.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.
Aan de ingezonden oplossingen bemerkten wij, dat niet allen dezelfde notatie als die, welke wij gebruiken, bezigen. De zwarte velden worden volgens de meest gebruikelijke, dus ook onze notatie, van links naar rechts, te beginnen met de zijde waar wit is opgesteld, genummerd. Als voorbeeld verwijzen wij naar de oplossing van nr. 1.
Oplossing van opgave No. 1
Wit             Zwart
28 op 34    1 29 – 38
19 - 25       2 20 – 22
23 - 27       3 22 – 33
6 - 12         4 21 – 24
4 - 8           5 26 – 4
15 - 20       6 4 – 15
10 slaat 3 dammen en 3 schijven tot 50 en wint.
N.B. deze oplossing valt niet te rijmen met de stand van diagram 1.

Correspondentie
L. v. C.Pzn. K. a.d. Z. en S.H. te Delft. Uwe opgave in dank ontvangen.

16.06.1895
1. 42-48 08-24 2. 48-30 24x35 3. 18-40 35x44 4. 49x35
   
1895GeZon 04 05) 25.04.1895
Blad niet aanwezig

16.06.1895
38-43; 2-6; 3-8; 8-14; 22-27; 17-48; 48-31 en wint. Een mooie opgave!
   
1895GeZon 04 06) 02.05.1895
Damprobleem no. 6. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN.
Wit: Schijven 3,5,12,15,18,23,24 en 28.
Zwart: Schijven op 19,21,26,33,34,36,37,39 en 43.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.
Goede oplossingen ontvangen van: J. Luteijn te Groede van No. 1 en 3; A.J. den Arend te Schiedam van No. 3; J. Bakker te Krommenie van No. 3; G.J. Holtz te Amsterdam van No. 3; P. Truithof te Amsterdam van No. 3

Correspondentie
C.W. te K. Uwe opgave op te lossen door de gewone spelregels; dus niet berekend op
Friesche speelwijze.

16.06.1895
1. 48-43 34x45 2. 28-22 19x48 3. 22x02 48x31 4. 02x36
   
1895GeZon 04 07) 09.05.1895
Damprobleem no. 7. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN.
Wit: dammen op 6, 39 en 44.
Zwart: Dam op 7.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.
De volgende goede oplossingen werden nog ontvangen: P. Muilwijk van No. 3 en 1; T. Bos te Stadskanaal eveneens. W.J. Beckers te Amsterdam van No. 3

16.06.1895
1. 41-47 42-26 2. 47-24
   
1895GeZon 04 08) 16.05.1895
Damprobleem no.8 van S. HAKET te Delft. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN.
Wit: Dam op 5; schijven op 9,13,15,16,18,20,22,23,27,32,35 en 37.
Zwart: Dam op 25; schijven op 11,24,29,34,38,40,42,44,45,46,48 en 50.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

16.06.1895
1. 22-18 13x11 2. 44-39 30x08 3. 35-30 24x44 4. 33x02 36x27 5. 50x33 15x24 6. 33x36
B.O.: 1. 22-18 13x11 2. 44-39 30x08 3. 28-22 36x18 4. 35-30 24x44 5. 33x02 15x24 6. 50x06
   
1895GeZon 09a1895GeZon 09b
 
09a 09b) 19.05.1895
Damprobleem no.9 van J. Luteijn te Groede. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Dammen op 3,23 en 33; schijf op 19.
Zwart: Schijf op 20 en dam op 35.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

16.06.1895
1. 18-09 20x03 2. 28-14 03x39 3. 48x34
De witte dammen op 8, 11 en 23, zoals de componist bedoelde doch foutief noteerde, heeft als oplossing 19-25; 8-3 enz.
Uitwerking: 1. 34-30 35x24 2. 43-48 20-03A 3. 48-26 03-25 4. 36-09 25x03 5. 28-17 03x21 6. 26x35 A. 2. … 20-15 3. 48-31 24-29 4. 28-10 15x04 5. 31-27
De simpele winst 1. 34-30 35x24 2. 28-19 zag men blijkbaar over het hoofd.
   
1895GeZon 04 10) 26.05.1895 (Damslag gaat hier voor!)
Damprobleem no.10 van S.N. Gobets te Amsterdam. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 1,4,7,8,10,12,13 en 45
Zwart: Dammen op 18,22,23,26,36,38 en 43. Schijven op 20,24,33 en 50.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

16.06.1895
1. 38-32 27x47 2. 46-41 47x36 3. 37-31 36x27 4. 49-44 27x40 5. 45x03 05x14 6. 03x46
Als zwart echter 3. ... 11-27 (36x22) speelt, kan wit onmogelijk winnen.
In dit probleem past men de regel ‘damslag gaat voor’ toe! Moet de dam direct achter een geslagen schijf plaatsnemen? Zie 3. ... 36x27
   
1895GeZon 04 11) 02.06.1895
Damprobleem no.11 van J.L.M. Bernie te ‘s Gravenhage. Wit speelt en wint.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.
Blad niet aanwezig

16.06.1895
37-43; 39-45; 38-44; 25-29; 13-44
   
1895GeZon 04 12) 09.06.1895
Damprobleem no.12 van Servaas SMIT. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 3,4,6,9,10,15,18,19,23,28
Zwart: Schijven op 20,29,43,44,45 en 49. Dammen op 21, 22 en 26.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

De oplossingen der reeds geplaatste problemen worden met de namen van hen die goede
oplossingen inzonden in het volgend nummer vermeld.
1. 23-19 24x13 2. 34-30 35x24 3. 41-37 26x29 4. 28-22 27x18 5. 49-43 21x49
6. 40-35 49x40 7. 45x05
   
1895GeZon 04 image 413) 16.06.1895
Damprobleem no.13 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 4,6,7,8,9,11,14,15,17,21,22,31. Dammenop 5,10 en 12.
Zwart: 20,23,24,26,28,32,34,35,38,40,42,44. Dammen op 37,443,45 en 46.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

OPLOSSINGEN
No. 2: onoplosbaar
No. 4: 7-3, 3-25 of 4-26; 33-16
No. 5: 38-43, 2-6, 308, 8-14, 22-27, 17-48, 48-31 en wint. Een mooie opgave!
No. 6: 3-8, 23-27, 27-47, 47-11
No. 7: 6-2, 2-29, 29-25, 44-48 en wint.
No. 8: 27-33, 9-14, 20-25, 18-47, 5-18, 18-11 en wint.
No. 9: 33-44 enz. De witte dammen op 8,11 en 23, zooals de componist bedoelde, doch foutief noteerde, heeft als oplossing 19-25, 8-3 enz.
No. 10: 13-17, 1-6, 12-16, 4-9, 10-48, 48-17, 17-23, 23-5 en wint. Als zwart echter 11-27 speelt, kan wit onmogelijk winnen.
Goede oplossingen werden ingezonden door: J. Luteijn te Groede 3-9,10; H. v.d. Burg te Venlo 4,7,9; P. Truithof te Amsterdam 4,5,7,8,9; J. v.d. Meer te Pijnakker 3-8; J.A. den Arend te Schiedam 5 en 6; M. de Jong te Hoogwoud 5,6; G. J. Meijer te Groningen 3,5,6; W.J. Beckers te Amsterdam 4; R. Steijnman te Stompwijk 3,5; L. Donker te Amsterdam 5,6,9; L. Onclin te Winschoten 6,8; F.A. van Dijk te Rotterdam 6; A. Kotvis te Zuidzande 5,6; S. Haket te Delft 3,4 en 5; P. Muilwijk te Groot Ammers 1,3-7,9,10; “Koekorker Damclub 9,8; G. Bollebakker te Utrecht 4-7; C. Kortland te Schoonhoven 5,6; J.J. Risseeuw te Zuidzande 5; T. Bos te Stadskanaal 4,5; W. Meester te Ter Apelkanaal 6; Okkinga te Dronrijp 9; P. Moonen te Venlo 4-7; S. Gobets te Amsterdam 5-6.
                                                --------------
H.H. Componisten worden beleefd verzocht hunne opgaven correct en op diagram geteekend in te zenden.
                                                --------------
Correspondentie
S.G. te A; L.D. te A. Uwe inzendingen ontvangen. Indien ze correct zijn, worden ze geplaatst.

14.07.1895
1. 37-31 28x46 2. 43-38 21x34 3. 31-18 13x22 4. 26-21 17x26 5. 36-31 26x48 6. 49-43 48x39 7. 44x11 35x44 8. 50x05
N.B.: op 1. 37-31 28x48 volgt 2. 43-38 21x34 3. 31-18 13x22 4. 26-21 17x26 5. 16-11 07x16 6. 49-43 48x39 7. 44x02 35x44 8. 50x05 01-06 9. 50-28 06x46 10. 45-23 46x19 11. 05x46
   
1895GeZon 04 14) 23.06.1895
Damprobleem no.14 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 9,11,14,16,18,20,21,26,27,31,32,33,37. Dam op 5.
Zwart: Schijven op 7,29,34,35,41,44,45,46,50. Dammen op 17,24,39,47,48.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

BERICHT
Den lezers onzer damrubriek zal het zeker genoegen doen te vernemen, dat de heer E.G.
Dettmeijer, een der sterkste spelers en meest begaafde componisten uit ons land, die ook
buiten Nederland geen onbekende is, ons zijne geregelde medewerking heeft toegezegd.
Bovenstaand probleem van zijn hand is het begin eener serie origineele compositien welke
hij ons ten dienste der Illustratie heeft afgestaan.
We hopen dat onze lezers niet in gebreke zullen blijven er hunne krachten aan te
beproeven.
------

Met het oog op de plaatsruimte laten wij de oplossingen ditmaal nog achterwege.

14.07.1895
1. 12-08 03x23 2. 17-12 23x07 3. 21-17 29x38 4. 39-33 38x29 5. 35-30 24x35 6. 17-11 06x28 7. 16-11 07x16 8. 26-21 16x27 9. 31x24 02x30 10. 44-40 35x44 11. 50x03
   
1895GeZon 04 15) 30.06.1895
Damprobleem no.15 van L. DONKER te Amsterdam. Wit speelt en wint in 5 zetten.
STAND DER STUKKEN
Wit: Dammen op 1,2,7,11,21,24,31,40
Zwart: Dammen op 4,20,25,27,32,33,37,38,43,44.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.
Goede oplossingen werden nog ingezonden door: K. v.d. Does te Wilnis van No. 9; L. Donker te Amsterdam van No. 5,6,9.

11.08.1895
1. 42-37 18x45 2. 36x07 45x01 3. 26x34 01x45 4. 47-29 45x41 5. 46x02
B.O.: 1. 42-31 18x45 2. 31x07 45x01 3. 26x43 49x27 4. 36x04
   
1895GeZon 04 16) 07.07.1895
Damprobleem no.16 van H.v.d. BURG te Venlo. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 4,9,12,15 en 38.
Zwart: Dammen op 26 en 32. Schijven op 11,23,24,31,36,41,42,46,47.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

Bericht
Door verschillende lezers onzer dam- en schaakrubrieken werd ons verzocht de oplossingen der geplaatste problemen alsmede hunne vragen spoediger te beantwoorden.
Met het oog evenwel op de groote oplage der illustratie, die het vroegtijdig inzenden der manuscripten vordert, is dit niet wel mogelijk.

11.08.1895
1. 49-43 21x49 2. 37-31 36x27 3. 40-34 49x08 4. 34x03
   
1895GeZon 04 17) 14.07.1895
Damprobleem no.17 van H.PEEK Jr. te Scheveningen. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op: 11,13,22,25,26,29,31 en 40
Zwart: Schijven op 9,14. Dammen 1,23 en 30.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

Oplossingen
No. 11 van J.L.M. Bernie te ’s Gravenhage.
37-43, 39-45, 38-44, 25-29, 13-44
No. 12 van Servaas Smit te Nijmegen.
28-34, 23-27, 19-25, 4-8, 6-12, 15-20, 10-50
No. 13 van E.G. Dettmeijer te Amersfoort
12-16, 8-13, 16-33, 21-26, 11-16, 4-8, 9-36 slaat 5 5-50 slaat 8 en wint.
No. 14 van E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
37-43, 32-37, 26-32, 14-18, 20-25, 32-36, 31-36, 21-26, 16-29, 9-15, 5 op 44 slaat 5 en wint.
Goede oplossingen werden ingezonden door: G.A. Evenwel, Kolhorn 12,11,10; E.G. Dettmeijer te Amersfoort van 12; L. Donker te Amsterdam 11,12; G. Meijer te Groningen; J. Luteijn te Groede van 11,12,13; P. Truithof te Amsterdam van 11; F. Goedhart te Oranjewoud 12,11; E.J.B. van Vugth, Amsterdam; P. Muilwijk te Groot Ammers 11,13; J.A. den Arend te Schiedam 11,12;J.G. Onclin Marechal te Winschoten van 12,13; H. v.d. Brug te Venlo van 11,5 en 6; S. Haket te Delft 6,9,11,12; E.J.B. van Vught te Amsterdam 13,12,11; A. Okkinga te Dronrijp 11 en 12; P. Moonen, Venlo van 7-13

11.08.1895
1. 36-31 25x34 2. 16-11 28x06 3. 15-10 46x05 4. 38-33 39x28 5. 24-19 05x23 6. 21-17 06x22 7. 27x49
   
1895GeZon 04 18) 28.07.1895
Damprobleem no.18 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Zwart: Schijven op 12,31,40,45. Dammen op 1,23,34,35,39,41,47
Wit: Schijven op 2,3,7,8,9,13,16,19,21,22,25,26,37. Dammen op 5,20,33.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

08.09.1895
1. 50-45 28x50 2. 35-49 19x35 3. 38-32 37x28 4. 47-41 20x36 5. 18-23 28x19 6. 34-30 35x24 7. 12-08 02x13 8. 45-23 19x28 9. 43-39 50x33 10. 21-17 06x22 
11. 27x38 36x43 12. 49x05
B.O.: 1. 35-40 19x35 2. 18-23 28x19 3. 12-08 02x13 4. 38-32 37x28 5. 42-38 20x42
6. 48x37 46x49 7. 34-30 35x24 8. 40-35 49x40 9. 35x33
   
1895GeZon 04 19) 04.08.1895
Damprobleem No. 19 van G. J. DETTMEIJER(?) te Amersfoort.
STAND DER STUKKEN
Wit: 5,8,9,15,19,21,25,30, en 45. Dammen op 20 en 31.
Zwart: Schijven op 6,7,12,13,17,23,27,28,33,34,37,38,39,43,44 en 50.
Wit speelt en wint.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

08.09.1895
1. 26-21 38x49 2. 34-29 23x45 3. 25-20 14x34 4. 10-04 49x40 5. 35x27 22x31
6. 21-17 12x21 7. 16x10 05x14 8. 04x48
   
1895GeZon 04 image 520) 11.08.1895
Damprobleem No. 20 van J.LUTEIJN te Groede.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 8,9,11,14,18,19,20,25,27 en dam op 41.
Zwart: 17,21,26,29,30,34,35,42,44 en 45. Dam op 31.
Wit speelt en wint.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

OPLOSSINGEN
No. 15 van L. Donker te Amsterdam.
7-12, 11-42, 21-19, 2-24, 1-47, 40-13 of 29, 31-47 en wint.
No. 16 van H. v.d. Burg te Venlo
4-8, 12-16, 15-19,19 slaat 24,23,32 en 43 op 48 en wint.
No. 17 van H. Peek Jr. te Scheveningen
11-16, 31-36, 40-45,13-18, 29-34, 26-32, 22-4.
Goede oplossingen werden ingezonden door: J. Bakker Wnz., Krommenie -16; G.A. Evenwel te Koehorn No. 16, 15, 17; P. Muilwijk te Gr. Ammers van No. 16; P. Mars te Amsterdam 12, 16; J. Luteijn te Groede 14, 16; P. Fruithof te Amsterdam 16; E.J.B. v. Vught te Amsterdam 15 17; G.B. te Utrecht 16.

08.09.1895
1. 22-17 21x12 2. 36-31 26x37 3. 33-29 24x33 4. 39x28 32x23 5. 06-39 16x29 6. 39-48 25x34 7. 48x22
   
1895GeZon 04 21) 18.08.1895
Damprobleem No. 21 van G. EVENWEL te Kolhorn. Wit speelt en wint in 3 zetten.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 6,12,17,26 en 36. Dammen op 32, 40 en 45.
Zwart: Schijven op 41. Dammen op 1 en 10.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

06.10.1895
1. 17-28 06x26 2. 15-29 45x05 3. 41-36
   
1895GeZon 04 22) 25.08.1895
Damprobleem No. 22 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 2,4,5,9,16,21,22,25,26,29,32,36. Dam op 20.
Zwart: Schijven op 13,18,28,30,37,38,43,44,45,47. Dammen op 33,39,40.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

Zie ook damrubriek in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 07.04.1895 en 14.04.1895.
Probleem staat op naam van S. Smits.

06.10.1895
1. 11-07 02x22 2. 47-41 25x34 3. 50-45 15x29 4. 21-17 12x32 5. 35-19 13x24 6. 31-27 22x31 7. 26x28 14x46 8. 49-43 38x40 9. 45x05
   
1895GeZon 04 23) 01.09.1895
Damprobleem No. 23 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 3,8,9,14,15,26,39 en 42. Dam op 30.
Zwart: Schijven op 6,17,24,28,29,31,41. Dammen op 22,33,37,38 en 46,
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

06.10.1895
1. 39-34 12x26 2. 44-39 01x12 3. 43-38 32x43 4. 34-30 24x33 5. 48x17 26x20 6. 25x24
   
1895GeZon 04 24) 08.09.1895
Damprobleem No. 24 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 2,3,6,9,10,12,15,16,19,22,25,30,41,45. Dammen op 4,8.
Zwart: Schijven op 18,27,28,29,32,34,38,39. Dammen op 33,36,37,42,43 en 50.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.
Dit probleem heeft 2 oplossingen en ofschoon wij van oordeel zijn dat dit niet met de regels der compositieleer is overeen te brengen, hebben wij het om zijn meer dan gewone fijnheid toch geplaatst.

Bericht
HH oplossers worden verzicht nota te nemen van het bericht in de schaakafdeeling van dit
Nummer.

Bericht
Tengevolge der groote oplage der Illustratie, die het inzenden der manuscripten voor de
schaak- en damrubrieken reeds weken te voren noodzakelijk maakt, kunnen de vragen der
lezers eerst na eenige nummers onder de afdeeling: “Correspondentie” worden
beantwoord.

OPLOSSINGEN
No. 18 van E.G. Dettmeijer te Amersfoort
5-10, 20-4, 13-17, 2-6, 33-28, 19-25, 37-43, 10-28, 8-14, 26-32, 22-13 slaat 5, 4-50 slaat 3
en wint.
No. 19 van denzelfde
21-26, 29-24, 30-35, 45-49, 20-22 slaat 2, 26-32, 31-45 slaat 10, 49-7 slaat 2 en wint.
No. 20 van J. Luteijn te Groede
27-32, 11-16, 18-24, 14-23, 41-14, 14-3, 3 slaat 27 en wint.
Goede oplossingen werden ingezonden door: P. Mars te Amsterdam van 17; J. Luteijn te Groede 19, 18; P. Fruithof te Amsterdam 17; G. Bollebakker te Utrecht 17; F. Goedhart te Oranjewoud 15, 16 en 17; P. Muilwijk te Gr. Ammers 20, 17, 19; J.A. den Arend te Schiedam 17.

24.11.1895
1. 06-01 24x35 2. 25-20 14x25 3. 01-06 05x14 4. 27-21 17x26 5. 06x39 18x36 6. 39-22 36x18 7. 44-39 35x33 8. 43-27 18x42 9. 47x20 25x14 10. 41-36 12x40 11. 49x11
NB: Ook 6. 39-28 23x32 7. 43x20 25x14 8. 44-39 35x33 9. 47-42 36x38 10. 49x35 wint
Of: 1. 47-42 24x35 2. 25-20 14x25 3. 43-38 05x14 4. 38x09 13x04 5. 31-26 22x31 6. 26-21 17x26 7. 06x17 12x21 8. 49x36
   
1895GeZon 04 25) 15.09.1895
Damprobleem No. 25 van G. EVENWEL te Kolhorn. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Dammen op 32,40,45. Schijven op 6,12,17,26,31 en 36.
Zwart: Dammen op 1 en 10. Schijf op 41.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

Correspondentie
G.A.E. te K. Dank voor uw schrijven en inzending van 11 Aug. In een volgend nummer volgen de oplossingen enz.
v. V. te Amsterdam[1]. Gaarne plaatsen wij uwe opgaven indien ze slechts duidelijk op diagram geteekend worden ingezonden.

24.11.1895
1. 15-29 45x05 2. 17-28 06x26 3. 41-36

[1] Zeer waarschijnlijk E.J.B. van Vught, Amsterdam – zie verder
   
1895GeZon 04 image 626) 22.09.1895
Damprobleem No. 26 van E.J.B. VAN VUGHT te Amsterdam. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 2,3,4,5,6,8,12,13,14,17,19,20,21,30 en 31.
Zwart: Schijven op 10,23,27,28,29,32,35,38,39,41,43 en 45. Dammen op 37 en 40.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

12.01.1896
1. 26-21 17x26 2. 37-31 26x46 3. 50-44 28x37 4. 48-42 37x48 5. 35-30 24x35 6. 34-30 35x24 7. 44-40 45x34 8. 39x17 48x11 9. 16x09 14x03 10. 25x05 15x42 11. 47x38
   
1895GeZon 04 27) 06.10.1895
Damprobleem No. 27 van J.LUTEIJN te Groede. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 1,3,10,15,21,22,25,28,30,31,33 en 38.
Zwart: Schijven op 13,39,40,41,45,49. Dammen op 2,12 en 42.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

OPLOSSINGEN
No. 21 van Evenwel
32-23, 40-24, 6-11, en wint.
No. 22 van Dettmeijer
36-42, 2-6, 5-10, 26-32, 20-34, 16-22, 21-23 slaat 6, 4-8, 10-50 slaat 6 en wint.
No. 23 van denzelfde.
14-19, 9-14, 8-13, 19-25, 3-32 slaat 5, 30-29 slaat 5 en wint.
Goede oplossingen werden ingezonden door: L. la Porte, Wolfertsdijk No. 20 21; P. v.d. Kaaij te Schiedam 21; v. Vught te Amsterdam 19, 20, 21; P. Muilwijk te Gr. Ammers 21; J.C. Onclin Maréchal te Winschoten 15, 16, 19, 20; J. Presburg te Amsterdam, 20, 21; F. Goedhart te Oranjewoud 18, 19; G.A. Evenwel, te Kolhorn, 20, 22, 23; J.J. van Leeuwen te Barneveld 21; J. Luteijn te Groede 23; P. Fruithof te Amsterdam 21; L. Donker te Amsterdam 20, 21; G.J. Boekhoven te Wolfertsdijk 20; P. Mars te Amsterdam 20.

Bericht
We herinneren er onze lezers aan dat steeds de oplossing in het minimum aantal zetten de
gevraagde is. Oplossingen in een grooter aantal zetten zijn dus foutief.

12.01.1896
1. 23-19 14x12 2. 13-09 04x13 3. 48-43 38x49 4. 40-34 49x21 5. 26x19 37x14 6. 30-24 47x20 7. 46-41 07x40 8. 45x34 14x46 9. 25x05
   
1895GeZon 04 image 728) 24.11.1895
Damprobleem No. 28 van H.J.de HAAS te ’s Hertogenbosch. Wit speelt en wint in 6 zetten.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 10,16,34,37,38 en 39. Dam op 32.
Zwart: Schijven op 11,20,25,46 en 48. Dammen op 6 en 17.
Oplossingen, inzendingen enz. worden ingewacht onder motto “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. KOLSTE, LeusderwegG 149bis te Amersfoort.

OPLOSSINGEN
No. 24 van Dettmeijer te Amersfoort
41-46, 30 op 35, 46-41, 22-26, 41-14 slaat 3, 14-27, 9-14, 8-22, 2-35 slaat 5, 6-11, 4-36 slaat 4 en wint.
Of: 2-7, 30-35, 8-13, 13-44 slaat 2, 16-21, 21-26, 41-32, 4-11 slaat 5 en wint.
No. 25 van G. Evenwel te Kolhorn.
40-24, 32-23, 6-11 en wint.
Goede oplossingen werden ingezonden door: J. Bakker te Krommenie 25; P. Muilwijk te Gr. Ammers 24, 25; L. Donker te Amsterdam; 24, 25; G. Meijer te Groningen 25; P. Mars te Amsterdam 24; B. Bosch te Warfum, 25; P. v.d. Kaaij te Schiedam 24, 25; J. Luteijn te
Groede 24, 25; G.A. Evenwel te Kolhorn 24; M.H.W. te Rotterdam 24.

Bericht
In ’t volgende nummer worden nog enige oplossers der no. 21-24 vermeld.
-----------
Nogmaals verzoeken wij HH. Componisten hunne problemen, duidelijk op diagram geteekend in te zenden.

12.01.1896
1. 17-50 36x27 2. 14-10 32x05 3. 13-09 03x14 4. 12-07 01x12 5. 45-40 35x44 6. 50x46
   
1895GeZon 04 29) 01.12.1895
Damprobleem No. 29 van B. BOSCH, te Warfum. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 4,10,22,27 en 34.
Zwart: Schijven op 15,39,43,45. Dam op 19.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

12.01.1896
1. 22-17 14x23 2. 49-44 40x49 3. 45-40 49x12 4. 40x07
   
1895GeZon 30 2 30) 08.12.1895
Damprobleem No. 30 van G.A. EVENWEL, te Kolhorn. Wit speelt en wint bij den 5den zet.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 9,17,25,30 en 33. [Dammen op 6,22,35 en 45]
Zwart: Schijven op 10,16,49. Dam op [16] 41
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
deze rubriek: J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.
Goede oplossingen werden nog ontvangen van:
S. Haket te Delft, 20;
P. v.d. Kaaij, Schiedam, 23;
J.A. den Arend, Schiedam, 20;
P. Mars te Amsterdam, 23;
L. Donker te Amsterdam, 20, 21, 23;
F. Goedhart te Oranjewoud, 18-22;
J. Luteijn te Groede, 21 en 22.

01.03.1896
1. 10-15 06x50 2. 32-28 50x13 3. 20-09 35x24 4. 09x36 ???
   
1895GeZon 04 31) 15.12.1895
Damprobleem No. 31 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort. Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: 4,8,11,13,16,26,32,33,36,37. Dam op 3.
Zwart: Schijven op 15,34,35,39,41,43,44,48. Dammen op 14,19,25,45.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur deze rubriek: J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

01.03.1896
1. 48-37 39x48 2. 49-43 48x39 3. 37-23 19x28 4. 12-07 34x01 5. 17-12 01x17 6. 11x02
   

Opgaven, oplossingen jaargang 1896
 

1896GeZon 01

image 801) 29.12.1895
Damprobleem. Probleem No 1 van L. DONKER te Amsterdam
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 1,2,5,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 en 25. Dam op 7.
ZWART: Schijven op 10,28,29,31,32,33,34,35,36,39,41,42,45,47 en 50. Dam op 38
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

01.03.1896
1. 27-21 16x36 2. 42-31 36x27 3. 32x01 23x43 4. 01x23 19x28 5. 30x08 02x13 6. 39x48 28x30 7. 35x04 45x23 8. 04x29
B.O.: 1. 27-22 18x36 2. 29x09 14x03 3. 42-31 36x27 4. 32x01

Befaamd dubbelprobleem van J. Bourquin, met toevoeging van een WS24 waardoor het mechanisme niet meer werkt en een eenvoudige b.o. mogelijk is.

   
1896GeZon 02 02) 12.01.1896
Damprobleem. Probleem No 3 van S. HAKET te Delft.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 13,15,17,19,25,27,29 en 36. Dam op 9.
ZWART: Schijven op 11,16,26,28,33,34,38,43,44,45 en 49. Dam op 39.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

Oplossingen
No. 26: 21-26, 12-16, 4-9, 3-7, 20-25, 19-25, 9-15
No. 27: 28-34, 38-44, 3-8, 15-19, 21-34, 25-29, 1-6
No. 28: 39-45, 32-5, 37-42, 38-44, 10-15, 5-1
No. 29: 27-32, 4-9, 10-15, 15-42
Goede oplossingen werden ingezonden door:
J.G. de Vos te ’s Hage, 28.
P. Muilwijk te Gr. Ammers , 28, 29.
P. Truithof te Amsterdam, 25,29.
A. Oskam te Reeuwijk, 28,29,27,26.
J. Luteijn te Groede, 28.
L. Donker te Amsterdam, 28,29.
J.A. den Arend te Schiedam, 27,28.
F. Goedhart te Heereveen, 24,26,27,28 en 29.
S. Haket te Delft, 24,26,27,29.
E.J.B. v. Vught te Amsterdam, 24.
J.A. Presburg te Amsterdam, 26,27.
H./ Salm te Amsterdam, 27.

15.03.1896
1. 44-28 18x27 2. 24-20 14x25 3. 38-33 27x29 4. 11-07 23x32 5. 34x12 25x45 6. 07-01 45x07 7. 01x05
   
1896GeZon 03 03) 19.01.1896
Damprobleem. Probleem No 3 van te J. LUTEIJN te Groede
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 2,3,12,14,18,21,23,28,29 en 41. Dam op 1.
ZWART: Schijven op 0,30,31,34,38,39,40,42,43 en 45. Dam op 5 en 22.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

15.03.1896
1. 47-42 19x30 2. 48-43 27x49 3. 26-21 16x27 4. 39-34 30x39 5. 23-18 13x22 6. 28x17 39x28 7. 42-38 49x41 8. 46x35 50x11 9. 06x17
   
1896GeZon 04 04) 26.01.1896
Damprobleem. Probleem No 4 van te G.A. EVENWEL te Kolhorn.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
ZWART: Schijven op 14,18,22,31 en 42. Dammen op 25,35 en 47.
WIT: Schijven op 17,26 en 33. Dam op 10 en 49.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

15.03.1896
1. 04-15 27x38 2. 15x35 16x27 3. 18-13 02x19 4. 35x34 33-38 5. 34-48
B.O.: 1. 04-10 27x38 2. 10-46 16x27 3. 45-29 33x24 4. 18-13 02x19 5. 46x02
   
1896GeZon 05 05) 02.02.1896
Damprobleem. Probleem No 5 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 1,2,5,7,10,11,12,13,15,17,19,20 en 23.
ZWART: Schijven op 22,24,26,28,29,30,33,34,36,37,38,39,45,48 en 49.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

15.03.1896
1. 36-31 27x36 2. 47-41 36x47 3. 28-22 18x27 4. 34-30 25x34 5. 37-31 27x36 6. 32-28 23x32 7. 38x20 47x49 8. 50-44 24x15 9. 35-30 34x25 10. 40-35 49x40 11. 45x05
   
1896GeZon 06 06) 09.02.1896
Damprobleem. Probleem No 6 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 2,3,5,7,8,9,10,12,13,15,17,19,35 en 36.
ZWART: Schijven op 11,16,21,23,24,28,30,33,34,38,39,44,46 en 50.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

10.05.1896
1. 47-41 36x47 2. 32-27 31x22 3. 11-07 01x12 4. 34-30 25x34 5. 40-35 14x25 6. 37-32 28x37 7. 42x31 47x33 8. 35-30 26x37 9. 30x08 13x02 10. 48-42 37x39 11. 44x04
   
1896GeZon 07 07) 16.02.1896
Damprobleem. Probleem No 7 (eerder geplaatst in jaargang 1895, nr. 1. In Prov. Geld. Nijmeegsche Courant 1895, nr. 7 op naam van Servaas Smits.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 5,10,21,25,30,32,33 en 34.
ZWART: Dam op 12. Schijven op 13,14,16,19,23,31,41,42 en 43.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

10.05.1896
1. 19-13 08x19 2. 18-12 07x18 3. 26-21 16x27 4. 17-11 06x17 5. 45-40 34x45 6. 30-24 19x30 7. 25x41
   
1896GeZon 08 08) 23.02.1896
Damprobleem. Probleem No 8 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
De nog niet gepubliceerde oplossingen enz. vermelden wij in ’t volgend nummer.
WIT: Schijven op 3,4,5,7,8,12,13,14,16,17,20,22,26 en 30.
ZWART: Schijven op 21,24,28,29,32,33,34,37,40,41,42,43,44,45 en 46.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

10.05.1896
1. 38-33 29x47 2. 39-33 47x29 3. 32-28 23x41 4. 49-44 26x37 5. 25-20 17x26 6. 27-21 26x17 7. 35-30 24x35 8. 48-42 37x39 9. 44x04 15x24 10. 04x36
B.O.: 1. 35-30 24x35 2. 32-28 23x41 3. 42-37 41x32 4. 39-33 26x37 5. 33x04
   
1896GeZon 09 
image 909) 01.03.1896
Damprobleem. Probleem No 9 van P. RISSEEUW te Retranchement[2].
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 2,22,24,26,27,29,35 en 36.
ZWART: Schijven op 8,16,20,31,34,37,38,42,47. D. op 4 en 11.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht

OPLOSSINGEN
No. 31: 3-12, 4-8, 12-28, 37-42, 32-37, 36-47 en wint.
No. 32: 25-29, 24-28, 30-19, 32-36, 22-27, 12-16, 13-17, 7-38 en wint.

Goede oplossingen werden ingezonden door:
P. Muilwijk te Gr.-Ammers 32,1
F. Goedhart te Oranjewoud 30-1
G.A. Avenwel te Kolhorn 28-2
S. Geel te Kolhorn 31 en 32
W. Vijn te Hoogwoud 31-2
J. Luteijn te Groede 1,32,29
A. IJ te Wachtum 1.
A. Oskam te Reeuwijk 32
H. Salm te Amsterdam 32,31,1
A. Couwenberg te Tilburg, 28
S. Haket te Delft, 32.

CORRESPONDENTIE
H.J. de H. te ’s B, A.O. re R., P. R. te R. H.E. te A. W.V. te H.: Uwe problemen in dank
ontvangen.
De oplossingen van probleem No. 1. 22-26, 7-16, 17-46, 46-28, 25-43, 14-3, 20-49, 49-24
en wint.

10.05.1896
1. 47-42 19x30 2. 29-24 30x19 3. 33-44 49x40 4. 42-37 31x42 5. 21-17 12x32 6. 20-14 36x18 (damslag gaat voor!) 7. 14x01 16x07 8. 01x45

[2] In dit probleem gaat damslag voor!
   
1896GeZon 10 10) 08.03.1896
Damprobleem. Probleem No 10 van H.A. EVENWEL te Kolhorn
Wit speelt en wint in 6 zetten.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 8,16,20 en 36. Dam op 10,47 en 50.
ZWART: Schijven op 18,21,23,24,26,28,31,33,34,38,39,44 en 45.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

10.05.1896
1. 02-08 13x02 2. 35-30 16x07 3. 30-25 26x37 4. 43-39 33x44 5. 25-20 14x25 6. 05x50
B.O.: 1. 02-08 13x02 2. 45-50 16x07 3. 35-30 26x37 4. 43-39 33x44 5. 50x24
   
1896GeZon 11 image 1011) 15.03.1896
Damprobleem. Probleem No 11 van J. LUTEIJN te Groede
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 3,5,8,9,12,15,16,17,20,21,31,40. Dam op 11.
ZWART: Schijven op 18,23,24,25,27,28,29,32,34,37,38,39,42,43 en 50. Dam op 49.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

OPLOSSINGEN.
No. 2: 9-23, 29-35, 13-18, 26-42, 19-37, 42-46, 46-50 en wint.
No. 3: 2-7, 3-8, 21-26, 14-19, 28-33, 23-32, 7-13, 1-20, 41-32 en wint.
No. 4: 49-40, 40-20, 33-38, 20-19, 19-5[3].
No. 5: 11-16, 2-6, 23-27, 12-16, 19-25, 17-23, 13-35, 5-9, 20-25, 15-20, 10-50 en wint.

Goede oplossingen werden ingezonden door:
S. Haket te Delft, 3,4
W. Vijn te Hoogwoud, 5,4,2,3
A. IJdens te Wachtum, 3,4,2
H. Salm te Amsterdam, 4,5,3,2
A. Oskam te Reeuwijk, 1,4,5
L. Spaander te Volendam, 2
P. Muilwijk te Groot-Ammers, 2,4
J. Luteijn te Groede, 4
J.A. den Arend te Schiedam, 4
J. Bakker te Krommenie, 4
F. Goedhart te Oranjewoud, 2-5

10.05.1896
1. 15-10 04x15 2. 43-38 33x42 3. 40-34 29x49 4. 32-27 49x21 5. 16x18 12x23 6. 35x33 15x38 7. 31-27 42x22 8. 36x47
   
1896GeZon 12 image 1112) 29.03.1896
Damprobleem. Probleem No 12 van A. Oskam te Reeuwijk
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 2,4,9,16,20,22,23,26,27,32 en 36. Dammen op 5,11.
ZWART: Schijven op 28,30,34,35,38,39,42,33,44,45 en 47. Dammen op 1,41
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

10.05.1896
1. 22-18 13x33 2. 31-26 07x16 3. 44-39 06x31 4. 36x38 16x27 5. 38x20 25x14 6. 47-41 46x44 7. 50x05
B.O.: 1. 22-18 13x33 2. 47-41 46x26 3. 49-43 07x16 4. 44-39 06x31 5. 36x42 26x44
6. 50x20 25x14
   
1896GeZon 13 13) 12.04.1896
Damprobleem. Probleem No 13 van J.J. DE HAAS te ‘s Hertogenbosch
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 15 en 22. Dam op 12
ZWART: Schijven op 35 en 42. Dam op 1.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

10.05.1896
1. 37-05 20-24 2. 40-34 07-12 3. 27-22 – faalt op (12-18 en 24-29)
   
1896GeZon 14 image 1214) 19.04.1896
Damprobleem. Probleem No 12[14] van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 1,2,3,5,8,9,10,13,15,16,17,20,22 en 30.
ZWART: Schijven op 11,19,24,27,28,31,33,34,37,40,43,44,45 en 47.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 47-41 36x47 2. 27-21 16x36 3. 46-41 47x33 4. 35-30 36x47 5. 30x17 12x21 6. 32-28 23x32 7. 48-42 47x49 8. 40-35 49x40 9. 45x05
   
1896GeZon 15 image 1315) 26.04.1896
Damprobleem. Probleem No 13[15] van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 2,5,6,9,11,14,18,20,30,36 en 45.
ZWART: Schijven op 28,34,37,38,40,44, Dam op 23,27,32,33,41,43 en 49.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 25-20 15x24 2. 33-29 23x43 3. 47-42 04x15 4. 11-07 12x01 5. 35-30 24x35 6. 02-11 15x47 7. 36-31 47x27 8. 46x49 06x17 9. 44-39 22x44 10. 49x21
B.O.: 1. 33-29 23x43 2. 02-07 12x01 3. 41-37 28x41 4. 46x49 06x17 5. 44-39 22x44
6. 49x21
   
1896GeZon 16 16) 10.05.1896
Damprobleem. Probleem No 16 van A. OSKAM te Reeuwijk.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Dam 4. Schijven op 2,6,9,12,14,15,16,22,24,26.
ZW.: Dam op 5. Schijven op 11,20,27,31,33,36,37,38,39,42,43,45,47.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

Oplossingen.
No. 6: 19-25, 15-20, 36-42, 17-22, 2-6, 12-17, 7-16, 20-25, 25-32 slaat 4, 3-7, 9-49 slaat 4
en wint.
No. 7: 34-38, 33-37, 21-26, 32-36, 10-15, 25-29, 30-6 slaat 8 en wint. De zw. schijf op 20 is
overbodig.
No. 8: 13-18, 14-18, 17-23, 4-9, 30-35, 22-26, 20-25, 3-7, 9-49 slaat 5 en wint.
No. 9: 2-7, 24-29, 18-9, 7-12, 26-32, 35-39, 39-46 slaat 3, 46-10 slaat 5 en wint.
No. 10: 47-43, 20-25, 25-30, 8-14, 30-35, 50-5 slaat 9 en wint.
No. 11: 40-45, 8-13, 15-19, 17-22, 31-33, 20-18, 16-22, 11-2 en wint.
No. 12: 27-33, 16-21, 9-14, 11-13, 13-35, 2-6, 5-30[50].
No. 13: 12-50, 22-26, 22-27, 15-19, 15-20
Goede oplossingen ingezonden door:
H. Salm, te Amsterdam, 7,8,10-13.
P. Muilwijk, te Gr. Ammers, 5-7-3,10-13.
J.Luteijn, te Groede, 7 en 10.
A. Oskam, te Reewijk, 6-9,11,12.
N.B. v. Alfen, te ’s Gravenhage 10-14.
W. Vijn, te Hoogwoud, 6,7,9,11,12.
P. Mars, te Amsterdam 6,8-14.
F. Goedhart, te Oranjewoud 3-6, 10-13.
J. Winsveen, te Soetermeer 7.
A. de Kock, te Schoondijk 11.
A. de Langen, te Berg Ambacht 12.

CORRESPONDENTIE
C.A.H. te Amsterdam. Uwe oplossingen zijn niet genummerd. Wij kunnen ze derhalve niet
nazien.
W.F.S. te Leiden. Bedoelde brief is niet ontvangen.

20.09.1896
1. 21-17 12x32 2. 49x25 36x27 3. 29-23 18x29 4. 37-31 27x36 5. 47-42 36x38 6. 39-34 50x30 7. 25x33 35x44 8. 33x50 – Faalt.
   
1896GeZon 17 17) 17.05.1896
Damprobleem. Probleem No 17 van F. GOEDHART te Oranjewoud.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 2,3,5,9,15,16,20,21,25,29,30. Dam op 40.
ZWART: Schijven op 23,28,38,41,43,44,47. Dam op 32,33,37,50.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 50-45 18x36 2. 26-21 17x26 3. 48-42 26x48 4. 44-39 48x34 5. 40x07 02x11 6. 24-19 05x23 damslag! 7. 47-41 36x47 8. 30-24 47x20 9. 15x46[14] – hetgeen betekent dat men
de schijven tijdens de slag van het bord weg haalt!
   
1896GeZon 18 18) 24.05.1896
Damprobleem. Probleem No 19[3] van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 15,20,23,29,30,37,43. Dam op 9, 25.
ZWART: Schijven op 6,7,32,36,40,44,45,47. Dam op 1,16,26,41,50.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 30-34 02x13 2. 34-23 17x08 3. 24-19 13x24 4. 35-30 24x35 5. 25-20 15x24 6. 44-33 35x44 7. 33x50 06x33 8. 50x28

[3] Foutieve nummerig; niet hersteld.
   
1896GeZon 19 19) 31.05.1896
Damprobleem. Probleem No 20 van J. LUTEIJN te Groede.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 4,6,7,8,12,13,15,17,22,26,27,30. D. op 2.
ZWART: S. op 18,24,28,34,37,38,41,44,47,50. D.op 29,31,45.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 40-34 29x40 2. 38x07 02x11 3. 22-18 13x31 4. 37x26 16x38 5. 42x33 24x38 6. 47x44
Eerst 1. 25-20 etc. wint ook
   
1896GeZon 20 20) 21.06.1896
Damprobleem. Probleem No 21 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 1,4,6,9,10,12,14,15,16,17,19,20,23,27.
ZWART: Schijven op 21,28,29,31,32,34,36,37,38,39,43,45,48.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 35-30 24x35 2. 34-30 35x24 3. 32-27 23x21 4. 49-43 17x28 5. 31-27 21x32 6. 37-31 26x37 7. 43-38 32x34 8. 40x07 11x02 9. 41x05
   
1896GeZon 21 21) 28.06.1896
Damprobleem. Probleem No 22 van H.J. DE HAAS te ’s Hertogenbosch.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 7 en 9. Dam op 15.
ZWART: Schijven op 10 en 17. Dam op 41.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 40-01 06x50 2. 01-06 – faalt op 2. … 50-11
   
1896GeZon 22 22) 12.07.1896
Damprobleem. Probleem No 23 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: Schijven op 6,7,10,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,29.
ZWART: Schijven op 28,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,50.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 24-20 15x24 2. 33-29 24x22 3. 30-24 19x39 4. 35-30 25x34 5. 40x29 23x34 6. 21-17 12x21 7. 38-33 39x28 8. 32x03 21x32 9. 03x15
   
1896GeZon 23 23) 19.07.1896
Damprobleem. Probleem No 24 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
Wit: Schijven op 6,7,12,14,15,16,19,20,26,30,35,39. D. op 48.
ZW. Schijven op 17,23,24,27,28,29,32,37,42,46,49,50. D. op 21 en 45.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 34-30 10x19 2. 39-34 24x15 3. 03-09 04x13 4. 42-38 32x43 5. 31-27 22x42 6. 30-24 19x39 7. 40-34 39x30 8. 35x02 26x17 9. 02x06
B.O.: 1. 42-38 32x43 2. 39x48 10x19 3. 21-16 24x15 4. 31-27 22x42 5. 48x37 26x30 6. 35x02
1. 42-38 10x19 2. 38x18 24x15 3. 31-27 26x48 4. 41-36 17x26 5. 03x16 23x12 6. 39-33 1. 42-38 10x19 2. 38x18 24x15 3. 31-27 26x42 4. 34-30 17x26 5. 03x11 23x12 6. 30-24
   
1896GeZon 24 24) 26.07.1896
Damprobleem. Probleem No 26[4] van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
Wit: Schijven op 3,4,5,7,12,14,15,16,20,22,23,30.
ZW. : Schijven op 18,21,31,32,33,34,35,37,39,40,42,45.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Dam”, door den redacteur
dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 49-44 33x22 2. 37-32 26x28 3. 40-34 22x31 4. 39-33 28x30 5. 35x02
De dam 1. 39-34 33x22 2. 37-32 26x28 3. 42-38 22x31 4. 38-33 28x30 5. 35x02 20-24
6. 02x35 31-36 7. 25-20 15x24 8. 35x26 36-41 wint waarschijnlijk niet

[4] Foutieve nummering
   
1896GeZon 25 25) 16.08.1896
Damprobleem. Probleem No 28[5] van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S.- 5,8,13,14,16,17,18,23,24,25,29,30. D.-20 (stand niet correct: toevoegen S12)
ZW.: S.- 21,26,27,32,33,34,37,38,42,43,44,45,48. D.-39.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896 1. 25-20 14x23 2. 35-44 19x30 3. 28x19 13x24 4. 33-28 22x42 5. 37x48 26x28 6. 39-34 30x39 7. 44x16

[5] Foutieve nummering
   
1896GeZon 26 26) 23.08.1896
Damprobleem. Probleem No 29 van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S.- 5,23,27,30,32,33,35,36,37,39,43. D.-28,47,48.
ZWART: S.- 6,8,16,17,19,20,22,24. D.-7,12,13,15,25,40
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 11-06 15x24 2. 25-20 24x15 3. 14-10 15x04 4. 02-16 30x02 5. 16-21 27x16 6. 12-07 02x11 7. 23-05 32x21 8. 06x26 04x27 9. 03-14 37x10 10. 26x30 35x24 11. 05x47
   
1896GeZon 27 27) 30.08.1896
Damprobleem. Probleem No XXX van A. Oskam te Reeuwijk.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: D.- 49. S.- 3,4,14,25,26,30,36 (stand niet correct: toevoegen S19)
ZW. D.-46,48. S.-11,16,17,23,27,33,34,37,43,50.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 21-17 12x21 2. 25-20 03x25 3. 04-13 18x09 4. 11-06 01x45 5. 06-01 25x43 6. 49x18 45x07 7. 01x23 – oplossing alleen mogelijk als de schijven tijdens de slag van het bord worden gepakt!
   
1896GeZon 28 28) 13.09.1896
Damprobleem. Probleem No XXXI van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S.-2,9,12,13,14,16,18,19,22,24,26,27,28,29,32,34.
ZWART: S.- 20,25,30,31,37,41,42,43,44,45,46,48,50. D.40
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”,, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

20.09.1896
1. 23-18 12x14 2. 37-32 30x19 3. 17-11 06x17 4. 29-23 19x28 5. 33x04 15x42 6. 47x38
   
1896GeZon 29 29) 20.09.1896
Damprobleem. Probleem No XXXII van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S.-1,2,4,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,22,23,36,
ZW. S.-19,24,25,27,28,29,32,33,34,35,37,39,40,41,47, D.-46
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.
No. 12: 2-6, 22-26, 1-6, 20-25, 25-32, 17-23, 3-7, 15-20, 10-50
No. 17: 5-10, 21,26, 3-7, 9-14, 15-42, 29-34, 2-6, 25-29, 40-1
No. 19: 25-19, 19-28, 29-34, 20-25, 30-35, 9-18, 18-5, 5-23
No. 21: 20-25, 19-25, 17-22, 4-8, 16-22, 12-16, 8-13, 15-42, 6-50
No. 22: 15-46, 41-5, 46-41
No. 23: 29-35, 18-24, 25-29, 13-18, 26-32, 20-25, 15-24, 17-48, 48-40
No. 24: 19-25, 14-19, 48-44, 7-13, 16-22, 25-29, 15-19, 20-47, 47-36
No. 28: 30-35, 20-9, 23-24, 18-23, 12-3, 14-19, 9-31 en wint
Goede oplossingen werden ingezonden door:
H. Hovinga te Oostwold 22,23
P. Muilwijk te Gr. Ammers 24,21,12,23,22
H. Salm, te Amsterdam, 24,23,17,19,21,14
J. Luteijn, te Groede, 24,17,21,23,22
P. Mars, te Amsterdam, 19,21,17
A. Oskam, te Reeuwijk, 17
W. Vijn, te Hoogwoud, 12,17
C. Kraakman, te ’s-Hage, 12
Goedhart te Oranjewoud, 19,21
J.A. den Arend, te Schiedam 21,22
De problemen waarvan wij de oplossing niet vermelden, waren onoplosbaar, hadden fouten
in de constructie of dubbele oplossingen.

29.11.1896
1. 27-21 17x26 2. 28x08 02x13 3. 33-28 06x17 4. 28-22 18x36 5. 37-31 26x28 6. 38-33 29x38 7. 40x09 14x03 8. 43x34 01x40 9. 45x34
   
1896GeZon 30 30) 27.09.1896
Damprobleem. Probleem No XXXII[6] van J. LUTEIJN te Groede.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S.-8,9,11,12,14,18,19,21,24,25. D.-26 en 31.
ZW. S.-23,27,30,32,34,35,37,38,39,43,45,47,48,49. D-33.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

29.11.1896
1. 29-23 18x49 2. 39-34 28x48 3. 21-32 48x31 4. 36x09 04x13 5. 32-21 49x32 6. 21x07 02x11 7. 16x24

[6] Foutieve nummering
   
1896GeZon 31 31) 04.10.1896
Damprobleem. Probleem No XXXIII van J. LUTEIJN te Groede.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 3,6,7,9,10,11,12,15,25,30,44. D. 16,1.
ZW. S.- op 23,26,27,28,32,33,38,42,49,50. D 50,45.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.
29.11.1896 1. 40-34 15x47 2. 30-24 47x03 3. 34-29 23x34 4. 45-40 34x45 5. 25-20 03x25 6. 48-43
25x48 7. 44-40 45x34 8. 31-26 48x31 9. 26x12 17x08 10. 41-37 10x41 11. 46x03
Nevenwinsten zijn niet eenduidig gewonnen, bijv.:
31-27 22x31 2. 36x16 15x36 3. 37-32 28x37 4. 46x33 04x13
1. 31-26 15x47 2. 36-31 47x27 3. 48-43 27x49 4. 40-35 49x40 5. 45x34 met dreiging 37-32
   
1896GeZon 32 32) 11.10.1896
Damprobleem. Probleem No XXXIV van S.DROOG.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 10.16.21.25.27.34. D. op 3,4,30
ZW. S. op 18,29,37,38,41,45,48,50. D. op 23,36,43,
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

29.11.1896
1. 25-14 28x17 damslag gaat voor 2. 45-40 24x44 3. 49x16 13x24 4. 14-09 03x14
5. 26-21 17x37 6. 48x38
De gegeven oplossing 30-39, 10-15, 4-31, 3-12, 39-44, 21-26, 12-3 klopt ook niet met
aangepaste spelregels
B.O.: 1. 48-43 28x17 2. 19-14 24x35 3. 43-16 10x19 4. 16x09 03x14 5. 25x21
B.O.: 1. 22-18 12x14 2. 25x18 24x35 3. 49-38 33x42 4. 48x16
   
1896GeZon 33 33) 18.10.1896
Damprobleem. Probleem No XXXV van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S.op 4,5,8,9,11,12,13,14,16,19,24,26,28,29,35,40.
ZW. S. op 27,30,32,33,37,38,39,41,44,46,47,49,50. D. op 48.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

29.11.1896
1. 38-32 17x26 2. 23-19 14x23 3. 32-27 25x14 4. 15-10 04x15 5. 24-20 15x33 6. 39x10 05x14 7. 37-32 26x28 8. 27-21 03x26 9. 34-29 23x34 10. 36-31 26x39 11. 44x04
   
1896GeZon 34 34) 25.10.1896
Damprobleem. Probleem No XXXVI van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 2,3,5,7,8,10,12,16,17,20,21,22,25,30,31.
ZW. S. op 11,124,28,29,32,33,34,35,37,39,42,43,44,45,50
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

29.11.1896
1. 27-21 36x49 2. 16-11 07x27 3. 50-44 49x40 4. 35x44 24x35 5. 37-32 27x38 6. 42x11
   
1896GeZon 35 35) 01.11.1896
Damprobleem. Probleem No XXXVII van S. DROOG te Koehorn..
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 14,22,27[37],45. D. op 5,9,43,46.
ZW. S. op 12,13,17,23,25,26,28,29,31,33,35,44. D. op 6,34,38.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.
HH. componisten worden verzocht geen problemen in te zenden die incorrect zijn, daar dit
voor de oplossers zeer onaangenaam is.

??.??.1897
Mogelijke oplossing: 1. 01-07 13x11 2. 10-05 18x07 3. 39-34 30x39 4. 44x04 32x21
5. 05x46 en de zwarte dam en schijven gaan ten onder.
   
1896GeZon 36 36) 08.11.1896
Damprobleem. Probleem No XXXVIII van A. ROSKAM te Reeuwijk.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 8,12,15,18,19,20,21,22,23. D. op 1,10,11.
ZW. S. op 24,25,28,209,30,31,33,34,35,37,39,41,43,44,45,50. D. op 5,42.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

??.??.1897
1. 28-22 30x17 2. 35-30 24x44 3. 43-39 44x33 4. 27-21 16x27 5. 36x44 50x41 6. 46x10 05x14 7. 45x01
B.O.: 1. 28-22 30x17 2. 35-30 24x44 3. 27-21 16x27 4. 36x49 23-28 5. 45x01 maar wint wit na 28-32 6. 37x28 50x11 7. 46x10 05x14?
   
1896GeZon 37 37) 15.11.1896
Damprobleem. Probleem No XXXIX van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S.- 10,11,15,17,18,22,23,24,26,28,31,33.
ZW. S.- 19,25,29,30,35,37,39,41,42,43,44,45,46.
[in diagramstand ontbreekt schijf op 43]
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

??.??.1897
1. 16-11 06x26 2. 27-21 26x17 3. 23-19 24x22 4. 40-35 34x23 5. 35x11 17x06 6. 28x10
   
1896GeZon 38 38) 22.11.1896
Damprobleem. Probleem No XL van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 2,3,7,8,9,10,11,14,18,19,25,26,29,30,32.
ZW. S. op 17,20,22,33,34,37,38,43,44,45,46,49. D. op 31.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

??.??.1897
Mogelijke oplossingen:
A.1. 36-31 27x36 2. 45-40 16x27 3. 47-41 36x20 4. 25x03 12x21 5. 03x05 35x24 6.05x46 27x49 7. 34-29 24x33 8. 39x28
B. 1. 36-31 27x36 2. 45-40 16x27 3. 42-38 12x21 4. 33-28 32x23 5. 38-33 27x49 6. 33-28 23x32 7. 24-20 35x15 8. 25-20 15x24 9. 48-43 49x38 10. 39-33 38x29 11. 34x05 24-30 12. 05x46 winst?
   
1896GeZon 39 39) 29.11.1896
Damprobleem. Probleem No XLI van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 5,6,7,9,13,14,17,18,19,22,23,25,29,30,31,40.
ZW. S. op 11,16,20,26,27,28,32,33,34,37,38,41,46,48,50. D. op 2
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

OPLOSSINGEN
No. 29: 36-41, 30-35, 39-45, 47-5[3]1, 31-26, 37-42, 28-50, 41-21, 48-39, 21-25, 50-2 en
wint.
No. 30: Met witte schijf op 19. 26-32, 30-35, 47-38, 36-41, 41-46, 4-17, 27-33, 46-44 slaat 6,
34-28 en wint.
No. 31. 28-33, 12-17, 32-36, 24-28, 18-49, 2-13.
No. 32: 22-26, 23-43, 18-23, 23-17, 12-16, 13-18, 15-44, 8-19, 10-19 en wint.
No. 32: 24-28, 14-19, 26-17, 11-44, 17-26, 26-42, 31-29 (Luteijn)
No. 33: 15-29, 25-29, 19-24, 10-15, 30-35, 3-8, 9-15, 26-21, 31-37, 6-12, 1-48 (heeft
nevenoplossingen.)
No. 34: van S. Droog te Kolhorn. 30-39, 10-15, 4-31, 3-12, 39-44, 21-26, 12-3 en wint.
(Heeft meerdere nevenoplossingen).
No. 35: 13-17, 28-34, 17-22, 40-45, 29-35, 14-45, 19-24, 12-17, 22-26, 11-16, 9-49.
No. 36: 22-26, 31-36, 5-9, 20-9, 12-17, 17-36.

Goede oplossingen werden ingezonden door
J. Luteijn te Groede, 34,36,28,32.
P. Muilwijk te Gr. Ammers 36,34,33,33,32.
H. Salm te Amsterdam, 32,33.
H. Hovinga te Oldambt, 26,31,32.

CORRESPONDENTIE
H. te D. Uw probleem in dank ontvangen.

Aan vele inzanders.
HH. inzenders van opgaven worden nogmaals verzocht geen problemen ter plaatsing aan
te bieden, die nevenoplossingen hebben of ontstaan zijn, daar dit voor de oplossers zeer
onaangenaam is.

??.??.1897
1. 42-37 31x42 2. 16-11 22x31 3. 11x22 18x27 4. 28-22 27x18 5. 32-28 23x43 6. 39x08 47x49 7. 08-02 36x47 8. 02-16 47x20 9. 25x12 35x24 10. 50-44 49x07 11. 16x35 winst
   
1896GeZon 40 40) 06.12.1896
Damprobleem. Probleem No XLIII van E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 2,3,6,7,10,12,13,15,16,20,21,22,36,40.
ZW. S. op 11,14,18,19,24,28,29,30,33,38,39,44,46,48.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

??.??.1897
Mogelijke oplossing 1. 11-07 01x12 2. 27-21 36x16 3. 48-43 39x48 4. 37-31 48x46 5. 47-41 46x49 6. 31-27 49x21 7. 26x10 faalt op 29-34 8. 40x29 18-23 9. 29x18 09-13 10. 18x09 03x05
   
1896GeZon 41 41) 13.12.1896
Damprobleem. Probleem No XLIIII van E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 1,2,3,5,9,10,15,18,19,23,24,28,30,32,35.
ZW. S. op 12,16,17,21,22,26,27,29,37,39,40,41,43,44,45,46,48.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

??.??.1897
1. 44-39 22x11 2. 28-22 27x18 3. 48-42 37x48 4. 34-30 24x44 5. 29-24 48x28 6. 33x02 15x24 7. 02x15
   
1896GeZon 42 42) 20.12.1896
Damprobleem. Probleem No XLIII E.G. DETTMEIJER te Amersfoort.
Wit speelt en wint.
STAND DER STUKKEN
WIT: S. op 1,2,5,10[=17],12,13,14,16,18,19,22,25,29,30,31,38.
ZW. S. op 21,23,26,27,28,33,36,37,39,42,44,45,47,48,49.
Cijferstand foutief: toevoegen WS24; ZD40. Uit: Verhandeling Damspel, nr. 64. De zwarte dammen 10 en 15 zijn vervangen door schijven.
Oplossingen, inzendingen, enz. worden ingewacht onder motto: “Schaak”, door den
redacteur dezer rubriek:. J.W. TE KOLSTE, Damlust te Utrecht.

??.??.1897
1. 25-20 14x25 2. 13-08 02x13 3. 24-20 15x35 4. 29-24 35x19 5. 34-29 23x43 6. 32x05 43x41 7. 47x36 26x37 8. 05x41 22x31 9. 36x27 21x32 10. 41x06