Naam : Damclub Krommenie
Plaats : Krommenie (nh)
Oprichting : 04.03.1906 informele oprichting
15.03.1906 formele oprichting
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer ja   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee


Nieuws van de Dag, 06.03.1906
... De voorzitter van het V. A. D., de Heer Ph. L. Battefeld, gaf gisteren Zondag eveneens op verzoek te Krommenie een séance, waaraan 27 spelers deelnamen. De Heer B. won 23 partijen, verloor er 1 en: maakte er 3 remise. Ook daar werd na afloop een Damvereeniging opgericht met aanvankelijk 11 leden. Te Krommenie was eveneens de belangstelling buitengewoon groot.
Niet alleen dat het damspel hier ter stede zulke groote vorderingen maakt het V. A. D. telt thans 80 leden — de lust in 't Damspel is spéciaal in Noord.Holland tegenwoordig zeer toegenomen. Het V. A. D.. richtte in den laatsten tijd de volgende Damvereenigingen op: Schager Damclub; Alkmaarsche Damclub; Damvereeniging Barsingerhorn; Enkhuizer Damclub; Damvereeniging Krommenie; Damclub 't Noorden te Groningen, en Utrechtsch Damgenootschap, terwijl thans weder uit de Wieringerwaard een verzoek tot het geven van een séance tot het V. A. D. werd gericht. De oprichting van deze clubs werd overal door een séance voorafgegaan, waar door schitterende combinaties, vlug uitgevoerd, de belangstelling ia het damspel nog werd verhoogd.

De Zaanstreek, 11.03.1906
Krommenie. Zondagmiddag gaf de heer Ph.L. Battefeld in het “Heeren-logement” alhier een simultaan-seance in het dammen. Van de 27 partijen won hij er 23, maakte er 3 remise (tegen de heeren Beets van Wormerveer, Van Hoorn van Zaandijk en P. de Wit van Krommenie), terwijl hij er 1 verloor (tegen den heer De Ruijter van Wormerveer).
Het doel, de oprichting van een damclub, werd bereikt; elf leden traden toe. Aan ‘t eind wekte de heer Battefeld allen op tot beoefening van het damspel, terwijl de heer J. Bakker Wz. den heer B. dankte uit naam der spelers.

De Amsterdammer, 11.03.1906
De Voorzitter van het V.A.D., de heer Ph. L. Battefeld, gaf Zondag eveneens op verzoek, te Krommenie een séance waaraan 27 spelers deelnamen. De heer B. won 23 partijen, verloor er 1 en maakte 3 remises. Ook daar werd na afloop een damvereeniging opgericht. (overgenomen uit “de Telegraaf’)

Het Damspel, 1906, nr, 2, blz. 40
Simultaan door den Heer Ph. L. Battefeld te Krommenie 27 deelnemers 23 partijen gewonnen, 1 verloren en 3 remises. Club opgericht met aanvankelijk 11 leden.

Damclub Wormerveer was mede initiator van deze simultaan.