De damrubriek in het ´De Nederlansche Palamedes´ / 1844

Naam : De Nederlansche Palamedes   Diagram : onbekend
Plaats : Amsterdam (nh)   Cijferstand : onbekend
Dag/week/maand : week   Inzendingen door : onbekend
Periode : 1844   Auteursna(a)m(en) : onbekend
Redacteur : -   Aantal opgaven : onbekend
Bereik : -   Oplossers : onbekend
        Oplossingen : onbekend
        Commentaar : onbekend
Bijzonderheden : slechts 1 nummer verschenen.   Prijzen : onbekend

Algemeen Handelsblad 14.11.1844

image

Een succes is dit blad niet geworden. Er verscheen slechts 1 proefnummer, 4 pagina’s op folioformaat. In ‘Het loopt ongenadigijk mat’[1], met als ondertitel: Het schaakleven in Nederland in de negetiende eeuw, wordt op de bladzijden 101/103 uitgebeid stilgestaan bij het mislukte avontuur van de uitgever.
In Nederland speelde men voornamelijk tot uitspanning en was men niet gericht op studie van het spel; de prijs van nlg 6,00 kan te hoog zijn bevonden en het blad putte uit andere bladen, daarom niet actueel en niet gericht op Nederland.
Blijkbaar was men niet gerust op voldoende belangstelling zodat er een voorbehoud werd gemaakt om ruimte voor het damspel en wiskunige problemen in te ruimen.

[1] H.G.J.M. Scholten, 1999

image 2
Afbeelding overgenomen uit genoemd boek.