Huishoudelijk  Reglement  1937
In de ledenvergadering van 24 augustus 1937 werd een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. Dit reglement, vastgelegd in boekvorm, 16 cm bij 10 cm, telde 8 pagina’s met omslag. Uit het teruggevonden exemplaar enkele bepalingen:

 • Artikel  2: De club stelt ten doel beoefening van het damspel en tracht dit doel te bereiken door onderling spelen, het houden van damwedstrijden en simultaanseances.                                                      
 • Artikel 13: De contributie wordt wekelijks geïnd en elk jaar bij afzonderlijke bepaling vastgesteld. Nieuwe leden betalen, ook al zijn zij bij aanneming als lid werkloos, een jaar (36 weken) contributie.  
 • Artikel 17: Zoolang 5 leden hare instandhouding wenschen, kan de club niet worden ontbonden.    

Dit  huishoudelijk  reglement  kent  enkele  reclameblokjes  uit  1937:

 • C. Tijsterman, grossier in Tabaksfabrikaten
 • Vergaderlokaal “Centrum” voor bruiloften en partijen – G. Bruynje
 • H.M. de Wilde, Manufacturen en Stoffering
 • J.T. Baan, Meubelstoffeerder, Zuidkade 14, Telefoon 162.
 • L. v.d. Starre, Oranjelaan 13 – Handel in Melk, Boter, Kaas en Eieren, Fl. pap, Koffieroom en versche eigen gekarnde Boter
 • Jac. Saton - Voor alle soorten Uurwerken, Goud en Zilver
 • J.Tol, Prins Hendrikstraat 1 voor Zuivelproducten
 • Coöperatie “Ons Voordeel” Alphen, Waddinxveen, Boskoop. Tel. 76. Brood, Kruidenierswaren, Spaarbank, Assurantie, Hypotheken
 • J.J. Troost, Kerkweg 69, Beproeft Uw geluk en Koopt hier Uw spaarbonnen
 • Voor Levensmiddelen is Uw adres Fa. A. van Eeuwen, Zuidkade
 • Het adres voor een prima naaimachine-olie en reparatie is H. Troost, Zuidkade 10 Waddinxveen