Schooldammen
Reeds in 1954 werd een eerste aanzet gegeven om in Waddinxveen het schooldammen van de grond te krijgen. Slechts 50 kinderen meldden zich op dat toernooi. Vooraf echter hadden meer kinderen zich opgegeven. De belangstelling nam snel af. In samenwerking met de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in Waddinxveen werd het schooldammen voor de basisscholen in de 70’er jaren door Excelsior nieuw leven ingeblazen.
In 1973 werd een start gemaakt met deze wedstrijden, welke over 3 zaterdagen zijn verspreid. Met grote zekerheid mag worden aangenomen dat de formule, dat naast de individuele deelname ook voor de schoolteamprijzen kon worden gestreden, er zeker toe heeft bijgedragen, dat de belangstelling en animo voor dit toernooi bleef groeien. Absoluut topjaar was 1981 met 670 deelnemers.
Deze toernooien hebben ook altijd veel belangstelling van ouders en leerkrachten getrokken en menigmaal was er sprake van een gezellig en tjokvol Trefpunt.

Jeugdafdeling Excelsior
Schooldammen is altijd pure propaganda voor de damsport. De jeugdafdeling heeft vooral sinds het invoeren hiervan meer gestalte gekregen en is gestaag gegroeid. Enkele seizoenen lang bedroeg het aantal aspiranten en pupillen meer dan 30.
De twee gediplomeerde jeugdleiders Piet Swart en Gert Dankers hebben dan aan deze groep hun handen meer dan vol. Daarom kregen zij soms wat assistentie van Ruud van Dijk, Cor Stolker en Adriaan Blom.
Excelsior’ s magnetisch dambord werd veel gebruikt om de pupillen en aspiranten het nodige op damgebied bij te brengen. Ook werd steeds ruim voldoende aandacht besteed aan de kennis van de spelregels.
De jeugdige dammers werden opgeleid om diverse damdiploma’s te kunnen halen. Vele jaren lang verzorgde Gert Dankers op de zaterdagen regionale trainingen.

In de late 80-er en in de 90-er jaren brak de jeugd echt door:

 • In 1992 bereikte Excelsior ’s juniorenteam de halve finale om het kampioenschap van Nederland;
 • Het schoolteam Eben Haezerschool dringt door tot de landelijke finale;
 • Herbert van de Geer, Fred van Beek en Teun van de Krol werden toegelaten tot de training van de landelijke jeugdselectie;
 • Dick Berghout kampioen bij de aspiranten Dambond Midden Holland 1993;
 • Teun van de Krol kampioen bij de junioren Dambond Midden Holland 1993;
 • Vanaf 1993 maken 4 jeugdleden deel uit van het eerste (senioren) team;
 • Aspirantenteam 4e plaats in het Kampioenschap van Nederland;
 • Teun van de Krol clubkampioen 1994, 1995 en 1996;
 • Teun van de Krol Juniorenkampioen Sneldammen van Nederland;
 • Raymond van Es clubkampioen 1997 en 1998.

Scholierenkampioenschap Waddinxveen
In aansluiting op het schooldammen werd door Excelsior 3 keer, en wel in 1979, 1980 en 1982, het persoonlijk Waddinxveens kampioenschap voor scholieren van het basisonderwijs gehouden. Tot deze toernooien – een initiatief van Cor Barelds en Gert Dankers - werden telkens 96 scholieren toegelaten. Alle 16 Waddinxveense basisscholen vaardigden hun 6 beste dammers af.

Kees van den Berg pupillenkampioen district Gouda
Tien dammertjes plaatsten zich voor deze finale en 5 van Excelsior-Waddinxveen. Namens Excelsior werd Kees van den Berg in 1981 de eerste pupillenkampioen. Goede resultaten ook voor Wilco Vermeij (4e) en Gert-Jan Huizer (7e).

Pers- en Propagandaprijs 
Op voordracht van Excelsior heeft de Kon. Nederlandse Dambond in 1985 deze prijs (fl. 500,-) toegekend aan de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in Waddinxveen.

Pers
Excelsior heeft zich altijd in een goede belangstelling van de pers mogen verheugen. Naast verslagen van wedstrijden uit onderlinge competities en teamwedstrijden werd in samenwerking met het Weekblad voor Waddinxveen een damrubriek verzorgd.
In de periode van 1978 tot en met 1983 verschenen er van de hand van Cor Barelds in de serie “Dammen met Excelsior” 140 damtechnische rubrieken.
In 1982 als onderdeel hiervan acht damlessen, waarbij de beginnende dammers de spelregels en de eerste beginselen van het damspel werden aangereikt. 

Arbiters
Excelsior had 4 officiële arbiters binnen haar gelederen, te weten Cor Stolker, Jan Both, Ruud van Dijk en Gert Dankers. Bij het toenemend aantal toernooien, die door Excelsior zijn georganiseerd en waarbij voorzitter Piet Swart veelal als toernooileider optrad, is vaak een beroep op hen gedaan.
Van dit kwartet damscheidsrechters is Cor Stolker als officieel arbiter in de hogere klassen van de Koninklijke Nederlandse Dambond actief geweest.

Sneldamtoernooi voor clubteams
Een activiteit van het 75-jarig jubileum in 1981 was een sneldamtoernooi voor clubteams (achttallen). Twaalf teams, waarvan 4 van het jubilerende Excelsior, namen aan dit toernooi deel. Hierna organiseerde Excelsior nog 6 toernooien. Onderstaand de winnaars:                                                                                      

1981 : DEZ Schoonhoven
1983 en 1989 : Damlust Gouda
1984 : Excelsior Waddinxveen
1985,1988 en 1990 : DID Zoetermeer

 

                                                                   

Bijzondere evenementen / toernooien
In 1946 werd in Waddinxveen een gedeelte van een internationale zeskamp gespeeld en vooral sinds 1980 heeft Excelsior zich mogen verheugen in een toenemende belangstelling van de Koninklijke Nederlandse Dambond.
Meerdere evenementen en toernooien werden aan Excelsior opgedragen.

1946  -  Internationaal Damtoernooi
De data 6 en 7 juni 1946 waren destijds belangrijke dagen in Waddinxveen.
Menig dammer stapte toen met gepaste trots door het dorp.
Excelsior mocht haar bijdrage leveren aan de organisatie van 2 ronden van het Internationaal Damtoernooi.
In Waddinxveen was de recreatiezaal van N.V. Louis Dobbelmann (later NKF) aan de Noordkade het decor van deze damdagen.
Deze 2 ronden waren onderdeel van een dubbelrondige zeskamp, waarin de Franse wereldkampioen P. Ghestem de degens kruiste met  3 Nederlandse grootmeesters, namelijk meervoudig Nederlands kampioen R.C. Keller, de oud-wereldkampioen B. Springer en de latere wereldkampioen P. Roozenburg.
De Fransman R. Fankhauser en de Belg L. Vaessen completeerden het zestal.
Hieronder een bladzijde uit het programmaboekje van 1946.
En ... geadverteerd werd toen óók !

1980  -   Halve Finale N.K Junioren
De halve finale om het jeugdkampioenschap van Nederland werd georganiseerd en gespeeld in Het Trefpunt. Als genodigde speelde oud-wereldkampioen Ton Sijbrands een klok-simultaan tegen alle deelnemers en Excelsior ’s arbiter Gert Dankers.
Cor Barelds stelde een toernooiboekje samen, waarin o.a. de partijnotaties van alle wedstrijden en die van de klok-simultaan van Ton Sijbrands.

1981  -  Match om wereldtitel
Op 27 augustus 1981 werd een ronde uit de match om de wereldtitel tussen Harm Wiersma en de Rus Anatoli Gantwarg (Minsk) gespeeld in de burgemeesterskamer van het gemeentehuis. In de raadzaal werden analyses verzorgd door Ton Sijbrands en Jannes van der Wal. Een erg onaantrekkelijke partij eindigde in remise.
Het weekblad van Waddinxveen sprak later terecht over “De baaldag van Wiersma”.

Ook werden aan Excelsior toevertrouwd:
1984    -   Halve finale Kampioenschap van Nederland clubteams (pupillen).
1986    -   Halve finale Kampioenschap van Nederland voor aspiranten en pupillen.
1988    -   Halve finale Kampioenschap van Nederland voor clubteams (pupillen).
1988    -   Halve finale en finale Kampioenschap van Nederland voor pupillen.
1988    -   Finale Nederlands Kampioenschap schooldammen (schoolteams).

Huldiging leden
In september 1991 – Excelsior was 85 jaren oud – stond de vereniging er tijdens de ledenvergadering bij stil, dat zij in haar midden 3 leden had, die meer dan 55 jaren aan de club waren verbonden.
Voorzitter Piet Swart zette hen terecht in het zonnetje en reikte Kees Blonk (60 jaar), Teun Twigt (60 jaar) en Adriaan Blom (55 jaar) herinneringsborden uit.

Kees Blonk
Kees Blonk was het langst lid bij de dammers en daarmee liep hij enkele weken voor op zijn vriend Teun Twigt.
Bij Kees Blonk begon de liefde voor het damspel op jeugdige leeftijd. Hij speelde veel met zijn buurman en hij leende damboeken bij Teun Baan.
Kees Blonk heeft verreweg de meeste wedstrijden voor Excelsior gespeeld, zowel individueel als in clubverband. Kees is 2 keer clubkampioen geweest en een paar keer was hij er heel dicht bij. Een functie in het bestuur heeft hij nooit geambieerd, maar hij was zeker zeer betrokken bij de damclub.

Teun Twigt
Teun Twigt maakte van 1944 tot 1951 deel uit van het bestuur en hij acteerde in de commissies van diverse jubilea (40, 50 en 60 jaar). Hij vertelde graag over de geweldige feestavond t.g.v. het 50-jarig jubileum in 1956. Bijna 1000 aanwezigen in de grote zaal van Louis Dobbelmann aan de Noordkade (later NKF).
Door ernstige ziekte heeft Teun een aantal jaren niet kunnen dammen. Naast het dammen bleek Teun ook in het leven een vechter te zijn. Teun Twigt werd 1 keer clubkampioen en hij legde 5 keer beslag op de 2e plaats.
Tot op hoge leeftijd heeft hij, ondanks het aanstormend talent, zijn plaats in het eerste team, het achttal, weten vast te houden.

Adriaan Blom
Adriaan Blom kan ook een behoorlijke staat van dienst niet worden ontzegd. Vanaf 1941 heeft hij – zij het met enkele onderbrekingen - tientallen jaren bestuursfuncties bekleed (secretariaat, wedstrijdleiding en materiaalbeheer).
In 1950 maakte hij deel uit van de 1e werkcommissie, die het schooldammen een eerste impuls gaf.
Adriaan was 4 keer clubkampioen en vele malen eindigde hij in de top 3. Hij maakte deel uit van jubileumcommissies en als arbiter bij de jaarlijkse schooldamtoernooien verzuimde hij nooit.

Legpenning  gemeente  Waddinxveen  voor  voorzitter  P. Swart
Excelsior mocht blij zijn een man als Piet Swart in haar gelederen te hebben gehad. Met gepaste trots hebben wij op 10 oktober 1996  tijdens de receptie t.g.v. 90-jarig verenigingsjubileum in “De Boog” mogen vernemen, dat Excelsior ’s voorzitter is onderscheiden voor zijn inzet, zijn lange en goede staat van dienst voor het damspel in zijn algemeenheid en binnen de gemeente Waddinxveen in het bijzonder.

Veel en diverse inspanningen van Piet Swart voor in het bijzonder “Excelsior” en het niet meer weg te denken schooldamtoernooi zijn zeer waardevol voor de damsport en voor onze vereniging geweest.
Vooral wat het schooldammen betreft is Excelsior (lees: Piet Swart) uniek.
In de 24 jaren tot dan toe hebben ongeveer 11.000 scholieren daaraan deel genomen en hebben dus kennis gemaakt met het damspel.

Volkomen verdiend is aan Piet Swart op voordracht van het bestuur de legpenning van de gemeente Waddinxveen uitgereikt door wethouder sportzaken Joop Neele.  Daarnaast werd hij namens het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Dambond door Theo Dijkstra benoemd tot  “lid van verdienste”.
Piet Swart had zich tot dan toe 25 jaar lang bijzonder onderscheiden bij diverse facetten van de damsport. Onderstaand slechts enkele wapenfeiten uit de brief tot de voordacht aan het gemeentebestuur.                               

 • Sinds 1971 maakt hij deel uit van het bestuur en sinds 1974 voorzitter.
 • In 1972 mede-initiatiefnemer van het Waddinxveens schooldamtoernooi. 
 • Op voordracht van Swart heeft de KNDB in 1985 de pers- en propagandaprijs toegekend aan de Vereniging voor Openbaar Onderwijs te Waddinxveen.    
 • Sinds 1974 jeugdleider bij Excelsior en mede door zijn inspanningen zijn tot nu toe drie (3) jeugdleden geselecteerd voor de landelijke trainingen voor de jeugd (Herbert van de Geer, Fred van Beek en Teun van de Krol).
 • In 1980 organisator en toernooileider van de halve finale kampioenschap van Nederland voor junioren te Waddinxveen.
 • Redactielid clubblad 1980 – 1985.
 • Organisatie van meerdere finales en halve finales kampioenschap van Nederland en/of de Dambond Midden Holland, zowel persoonlijk als voor clubteams junioren, pupillen en aspiranten.
 • Het initiëren van een matchpartij in de strijd om de wereldtitel tussen Harm Wiersma en de Witrus Anatoli Gantwarg (1981).
 • Van 1977 tot 1984 bestuurslid en jeugdleider van de Goudse Dambond).
 • Vanaf 1984 maakt hij na de reorganisatie van enkele dambonden onafgebroken deel uit van het bestuur van de Dambond Midden Holland. Verricht de functie van jeugdleider en is sinds 1985 tevens penningmeester.
 • Sinds 1985 landelijk coördinator van de clubcompetitie jeugd van de KNDB.

(Namens het bestuur door Dick Dibbets en Cor Barelds).

Bestuur 90-jarig jubileum 1996 Sinds Functie
Piet Swart 1972 Voorzitter
Jan Both 1974 Secretaris
Dick Dibbets 1988 Penningmeester
Cor Barelds 1979 Public relations
Gert Dankers 1981 Jeugddamleider
Dirk Heeren I 1984 Rondspelleider
Henri Berghout 1990 Ledenadministratie

 

Ereleden:   Lid van Verdienste:
1939 : A. van Eeuwen    1994 : J.Both
1945 : W. van Ringelenstein        
1949 : A. Tol        
1965 : A. Blonk        
1971 : W. van der Heijden        
1981 : C.H. Kramp