Datum : 15.09.1881      
Plaats : Middenbeemster Provincie : Noord-Holland
Winnaar : K.de Heer Deelnemers : 34
Spelers uit regio : 1, 4, 6 Codering : provinciaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : contant Dag : donderdag, 11.00
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja

 


Purmerender Courant 04.09.1881
Nieuws van de Dag (A’dam) 05.09.1891
Nieuws van de Dag (A’dam) 06.09.1891
Het Bestuur van het DAM- en SCHAAKgezelschap te BEEMSTER, geeft bij deze kennis, dat aldáár op Donderdag, den 15den September 1881, in het ‘’Huis der Gemeente”, een Internationale Damwedstrijd zal gehouden worden, verdeeld in drie seriën, om prijs en premiën in CONTANTEN, aanvangende ’s morgens ten Elf ure; en noodigt hen, die daaraan wenschen deel te nemen, beleefdelijk uit, van hun voornemen kennis te geven aan den Secretaris, vóór of op den 12en dier maand.
Het Bestuur voornoemd,
K. de Heer Azn., Voorzitter.
J. Schmidt, Secretaris[1]

 

[1] J.Schmidt was ook Secretaris van de gemeente Beemster

 

 

18810905NieuwsvdDag

 

Nieuws van de Dag 05.09.1881


Purmerender Courant 21.09.1881
Aan den damwedstrijd, uitgeschreven door het Beemster Dam- en Schaakgezelschap, op 15 september j.l. aldáár gehouden, werd deelgenomen door 34 personen, zoowel uit Zuid- als Noord-Holland, daartoe bijeengekomen. De uitslag was, dat de prijzen werden behaald, in de eerste serie, bestaande uit 9 deelnemers, door K. de Heer Az. met 7½, C. de Heer Az. met 5 en A. Zomerdijk, mede met 5 punten. In de tweede serie, 12 personen, door Jb. Beets Jz met 9, H. Hogetoorn met 7½ en M. Veer met 7 punten, de laatste met het lot tegen P. Konijn Wz. die mede 7 punten behaalde.
In de derde serie waaraan 13 personen deelnamen, door J. Schmidt met 11, Jb. Noome met 10 en Passer met 9 punten. De heeren K de Heer Az en J. Schmidt zijn uit het strijdperk getreden zonder een partij aan hun medestrijders te verliezen.

Enkhuizer Courant 21.09.1881
Beemster, 16 September. Het bovenlokaal van den Heer Proper – het Heerenhuis in de Beemster – was gisteren getuigen van een heftigen, doch onbloedingen en belangwekkenden strijd. De Internationale prijskamp in het damspel, eenigen tijd geleden door de Beemster Dam- en Schaakclub uitgeschreven, vond aldaar plaats. De mededingers waren verdeeld in die seriën.
1e serie, spelers die vroeger een prijs gewonnen hadden.
2e serie, die minstens eenmaal aan een wedstrijd hadden deelgenomen, zonder een prijs te winnen
3e serie, die nog nooit aan eenigen wedstrijd hadden deelgenomen. De uitslag was als volgt:
1e serie. Negen deelnemers, 1e prijs f 25 K. de Heer, Voorzitter van de Beemster club; 2e prijs f 15 C. de Heer, met het lot tegen A. Zomerdijk; 3e prijs f 10 A. Zomerdijk, tweede voorzitter der club.
2e serie, twaalf deelnemers.
1e prijs f 20 Jb. Beets te Beemster, 2e prijs f 12 H. Hoogetoren te Beemster, 3e prijs f 8 M. Veer te Andijk(?) met het lot tegen P. Konijn Wz. te Beemster.
3e serie dertien deelnemers. 1e prijs f 15 J. Schmidt Secretaris der Beemsterclub, 2e prijs f 10 Jb. Noome te Beemster, 3e prijs 5 P. Passer te Beemster.
Ofschoon een aanzienlijk aantal deelnemers van elders gekomen waren, is de strijd zeer ten gunste der Beemster dammers afgeloopen.
De korte termijn (14 dagen) tusschen de uitschrijving is waarschijnlijk oorzaak geweest, dat de Engelsche en Amerikaansche liefhebbers zich hebben laten wachten. Bijna had ik vergeten te vermelden dat het feestje door zeer schoon weder werd begunstigd.

Enkhuizer Courant 21.09.1881


Uitslag:
Serie A

01. K.de Heer Az.   Beemster   7,5   pnt.
02. C.de Heer Az.       5   pnt.
03. A.Zomerdijk   Beemster   5   pnt.
04. M.de Jong   Hoogkkarspel   4,5   pnt.
05. E.J.B.van Vught   Amsterdam   4   pnt.
06. C.Veer   Hoogkarspel   3,5   pnt.
07. H.Droog   Purmerend   3   pnt.
08. J.v.Linden   Amsterdam   2   pnt.
09. D.v.d.Molen       1,5   pnt.


Serie B

01. J.Beets Jz.   Beemster   9   pnt.
02. H.Hogetoorn   Beemster   7,5   pnt.
03. M.Veer   Andijk   7   pnt.
04. P.Konijn Wz.       7   pnt.
05. M.Gijsderver       7   pnt.
06. G.v.Alphen       6,5   pnt.
07. A.van Riel   Rotterdam?   6,5   pnt.
08. J.Water       5   pnt.
09. J.Kluun       5   pnt.
10. J.Klaver       3,5   pnt.
11. H.A.J. de Grebber   Amsterdam   3   pnt.
12. L.Visser       0   pnt.


Serie C

01. J.Schmidt   Beemster   11   pnt.
02. Jb.Noome   Beemster   10   pnt.
03. S.Passer   Beemster   9   pnt.
04. M.K.Jonges       7,5   pnt.
05. J.de Heer Az.       7   pnt.
06. K.Bakker       7 ?   pnt.
07. J.F.Anthonie       7   pnt.
08. C.de Groot       5,5   pnt.
09. A.Focker       5   pnt.
10. S.Willig       4,5   pnt.
11. D.Ackerman       4,5   pnt.
12. P.Brommersma       1   pnt.
13. J.de Jong       0    


Het eerste toernooi in een reeks van vijf. Tijdens de komende toernooien organiseert de club ook een schaakwedstrijd. Het breed opgezette toernooi trok een bezetting die er zowel qua sterkte als aantal spelers, maar liefst 34 deelnemers, een aantal dat alleen door Tilburg1886/feb overtroffen zou worden, mocht zijn. De gehele top uit Noord-Holland is aanwezig, maar waar zijn de topspelers uit Zuid-Holland en bijv. H.H. Baudet? Wel aanwezig Jan von Lindern, uit Zuid-Holland, hij was ten tijde van het toernooi in Amsterdam werkzaam, en kon zodoende wel deelnemen. Is A. van Riel, serie B, soms dezelfde als de organisator van Alblasserdam-1877/nov? H.A.J. de Grebber, groep B/plaats 11, is een naam die we later bij het V.A.D., in 1906 en verder, weer tegenkomen. De deelname van M. de Jong en C. Veer bevesitgt de band die bestaat tussen de dammers uit de Beemster en Hoogkarspel e.o.

Het verslag in de Enkhuizer Courant is boeiend i.v.m. de indeling in groepen (in welke wedstrijd wonnen de spelers in serie a een prijs?) de geldprijzen en de ‘internatiinale link’. Merkwaardig dat men niet eerst aan Frankrijk denkt………..
Klaas de Heer is weer ongenaakbaar terwijl en ook Cornelis de Heer bewijst zijn klasse. A. Zomerdijk en E.J.B. van Vught stellen enigszins teleur. Gezien de bezetting en het aantal deelnemers is er bijna sprake van een KVN. Het wegblijven van de spelers uit Zuid-Holland doet de balans net niet doorslaan.
Van deze wedstrijd, en ook van de toernooien Middenbeemster1885, 1889, 1892, 1895 zijn de wedstrijd-roosters van zowel het dammen als schaken overgeleverd (m.u.v.1895/dammen). Deze roosters bevonden zich lange tijd in Museum Betje Wolff te Middenbeemster, en zijn nu te vinden in het archief te Purmerend. Deze roosters bevonden zich lange tijd in Museum Betje Wolff te Middenbeemster, maar zijn op dit moment spoorloos. Wel zijn kopieën bewaard gebleven. Tot 2000 nam men aan dat deze roosters betrekking hadden op onderlinge wedstrijden van de Dam- en Schaakclub in Middenbeemster. Aangezien de top van de ranglijst en de data exact overeenkomen met de data van de toernooien is een andere conclusie niet mogelijk.

 

    1881/Groep 1   1 2 3 4 5 6 7 8 9   tot   pl
1   C.de Heer Az.   X 1 1 2 2 0 1 2 1   10   2
2   A.Zomerdijk   1 X 1 2 2 2 0 2 0   10   3
3   E.J.B.van Vught    1 1 X 1 0 1 0 2 2   8   5
4   D.v.d.Molen   0 0 1 X 0 2 0 0 0   3   9
5   J.v.Linden   0 0 2 2 X 0 0 0 0   4   8
6   M.de Jong   2 0 1 0 2 X 0 2 2   9   4
7   K.de Heer Az.   1 2 2 2 2 2 X 2 2   15   1
8   H.Droog   0 0 0 2 2 0 0 X 2   6   7
9   C.Veer   1 2 0 2 2 0 0 0 X   7   6

 

    1881/Groep 2   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2   tot   pl
1   H.Hogetoorn   X 0 2 0 2 2 2 2 1 0 2 2   15   2
2   C.v.Alphen   2 X 1 0 0 1 1 2 2 0 2 2   13   6
3   J.Kluun   0 1 X 2 2 0 0 2 1 0 0 2   10   8
4   P.Konijn Wz.   2 2 0 X 2 0 0 2 2 0 2 2   14   4
5   J.Water   0 2 0 0 X 2 0 2 2 0 2 0   10   9
6   M.Veer   0 1 2 2 0 X 1 2 2 2 0 2   14   3
7   A.v.Riel   0 1 2 2 2 1 X 2 1 0 0 0   11   7
8   L.Visser   0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0   0   12
9   J.Klaver   1 0 1 0 0 0 1 2 X 0 0 2   7   10
10   Jb.Beets   2 2 2 2 2 0 2 2 2 X 0 2   18   1
11   M.Gijsderver   0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 X 2   14   5
12   H.A.J.de Grebber   0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 X   6   11

 

    1881/Groep 3   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3   tot   pl
1   P.Brommersma   X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2   12
2   C.de Groot   2 X 2 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1   11   8
3   A.Focker   2 0 X 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0   10   9
4   Jb.Noome   2 2 2 X 2 2 0 0 2 2 2 2 2   20   2
5   D.Akkerman   2 2 1 0 X 1 0 0 1 2 0 0 0   9   10
6   K.Bakker   2 2 1 0 1 X 0 1 2 2 0 0 1   12   7
7   P.Passer   2 1 1 2 2 2 X 0 2 2 2 0 2   18   3
8   J.Schmidt   2 2 2 2 2 1 2 X 1 2 2 2 2   22   1
9   M.K.Jonges   2 1 2 0 1 0 0 1 X 2 2 2 2   15   6
10   J.de Jong   0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0   0   13
11   S.Willig   2 0 1 0 2 2 0 0 0 2 X 0 0   9   11
12   J.de Heer Az.   2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 X 0   14   4
13   J.F.Anthonie   2 1 2 0 2 1 0 0 0 2 2 2 X   14   4


N.B. Puntentelling gemoderniseerd. De lijsten spreken van:
1 betekent winst; 0 betekent remise; niet ingevuld verlies