Datum : 26.02.1885      
Plaats : Middenbeemster Provincie : Noord-Holland
Winnaar : A.de Heer Kz. Deelnemers : 19
Spelers uit regio : 2, 4 Codering : regionaal(?)
Spel(len) : dam/schaak Match/rond : rond
Prijs : contant Dag : donderdag, 11.00
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja

 


Nieuws van de Dag (A’dam) 17+20.02.1885
Internationale Schaak- en Damwedstrijd te BEEMSTER
Uitgeschreven door de Schaak- en Damvereeniging aldaar, op Donderdag 26 Februarij 1885, ’s morgens 11 uur, in het ‘HUIS DER GEMEENTE’, om prijzen en premiën in contanten, tot een gezamenlijk bedrag van F 84,--. Inleggeld F 1,--.. Aangifte aan den Secretaris dier vereeniging, vóór den dag van den wedstrijd. Het bestuur der Vereeniging voornoemd.
K. de Heer Az., Voorzitter J. Schmidt, Secretaris

Purmerender Courant 18+22+25.02.1885
Internationale Schaak- en Damwedstrijd te BEEMSTER
Uitgeschreven door de Schaak- en Damvereeniging aldaar, op Donderdag 26 Februarij 1885, ’s morgens 11 uur, in het ‘HUIS DER GEMEENTE’, om prijzen en premiën in contanten, tot een gezamenlijk bedrag van F 84,--. Inleggeld F 1,--.. Aangifte aan den Secretaris dier vereeniging, vóór den dag van den wedstrijd. Het bestuur der Vereeniging voornoemd.
K. de Heer Az., Voorzitter J. Schmidt, Secretaris

Nieuws van de Dag (A’dam) 23.02.1885
Donderdag 26 dezer, des morgens te 11 uren, zal te Beemster een <<Internationale Schaak- en Damwed-strijd>> gehouden worden.

Nieuws van de Dag 03.03.1885
Aan den dam- en schaakwedstrijd te Beemster is door 31 personen deelgenomen. De damwedstrijd was in tweën gesplitst. In de eerste afdeeling, waarin gespeeld werd door personen, die nog nooit een prijs gewonnen hadden, werd de prijs behaald door P. Konijn, te Beemster, en de premie door M. Jonges, te Alkmaar; in de tweede afdeling, welke uit personen bestond, die reeds vroeger een prijs behaald hadden, viel de 1e prijs ten deel aan A. de Heer en de premie aan C. de Heer, beiden te Beemster. Bij den schaakwedstrijd werd de 1e prijs behaald door K. de Heer en de premie door Jb. Beets, beiden insgelijks te Beemster.

Enkhuizer Courant 04.03.1885

 

Op den 26 en 27 Februari waren een aantal liefhebbers opgekomen om zich dezer dagen te meten met de de zoo zeer bekende Beemsters’ beoefenaars van het schaak- en damspel. – 

Van heinde en verre herwaarts gekomen, hebben allen, op een uitzondering na, de vlag moeten
strijken voor de alhier wonenden. De uitslag was als volgt:
In den schaakwedstrijd werd de prijs behaald door den heer K. de Heer Az. te Beemster, de premie door hen heer Jb. Beets Jz. te Beemster.
In den damwedstrijd 1ste serie werd de prijs behaald door den heer A. de Heer Kz. te Beemster, de premie door den heer C. de Heer Az. te Beemster.
En in de 2de serie:
De prijs door den heer P. Konijn Wz. te Beemster, de premie door den heer M. Jonges te Alkmaar.
Naïef was voorzeker de bekentenis van een mededingen heer van elders, die verklaarde, nooit gedacht te hebben, dat eenvoudige boeren zoo konden denken.

 

Purmerender Courant 04.03.1885
Op 26 Februari werd te Beemster een schaak- en damwedstrijd gehouden, waarvoor 32[1] mededingers waren opgekomen en waarvan de uitslag was, dat voor het schaken de prijs werd gewonnen door K. de Heer Az. en de premie door Jb. Beets Jz.., beide te Beemster. Voor het dammen, 1e serie, door A. de Heer Kzn. en C. de Heer Az., beide mede te Beemster, hetzelfde aantal punten werd verkregen, en het lot in het voordeel van den eerstgenoemde besliste. Voor het dammen 2e serie, P. Konijn Wz., te Beemster den prijs en M. Jonges van Alkmaar de premie verkreeg.

 

 

[1] Het aantal personen bedoeg: dammen 8+11; schaken

Uitslag:
Serie A

 

 

 

01. A. de Heer Kz.   Beemster   5,5   pnt.
02. C. de Heer Az.   Beemster   5,5   pnt.
03. A. Zomerdijk   Beemster   5   pnt.
04. D. v.d. Molen       3   pnt.
05. P. Passer       2,5   pnt.
06. H. Droog   Purmerend   2,5   pnt.
07. J. Schmidt   Beemster   2   pnt.
08. Jb. Noome       2   pnt.

Serie A

 

 

01. P. Konijn Wz.   Beemster   9   pnt.
02. M. Jongens   Alkmaar   8   pnt.
03. K. Bakker       6   pnt.
04. C. de Groot       6   pnt.
05. S. de Heer Kz.       5,5   pnt.
06. S. Willig       5   pnt.
07. J. Smal       4,5   pnt.
08. S. de Heer Az.       3,5   pnt.
09. A.Focker       3,5   pnt.
10. J.Bier       3   pnt.
11. J.Koster       1   pnt.

Ook hier weer de aanduiding ‘internationaal’. Voor het eerst een gecombineerd dam- en schaaktoernooi in Middenbeemster. Een toernooi met duidelijk minder allure dan de editie van 1882. De topspelers uit Zuid- en zelfs Noord-Holland ontbreken, ondanks advertenties in Amsterdam, bijna allemaal. Ook de spelers uit Hoogkarspel laten de wedstrijd aan zich voorbij gaan. De winnaar zagen we voor het eerst in Alkmaar/28 aan een toernooi deelnemen. Cornelis de Heer opnieuw bij de prijswinnaars, A. Zomerdijk redt het net niet. D. v.d. Molen zagen we ook bij Middenbeemster1881/sep en Purmerend1870/feb. Is J. Bier dezelfde speler die ook aan Purmerend1870/feb deelnam?
Klaas de Heer laat het dammen voor wat het is en wint al zijn partijen in het schaaktoernooi. Alkmaar1885/jan is de laatste wedstrijd waaraan Klaas de Heer in Nederland deelnam.
Het prijzengeld is niet onaardig te noemen. Geen advertenties/verslagen in andere kranten gevonden.

Ook van dit toernooi zijn de gedetailleerde uitslagen overgeleverd:

 

 

 

    1885/Groep 1   1 2 3 4 5 6 7 8   tot   pl
1   H.Droog   X 0 2 1 0 1 0 1   5   5/6
2   A.de Heer Kz.   2 X 0 2 1 2 2 2   11   1
3   J.Schmidt   0 2 X 2 0 0 0 0   4   7/8
4   Jb.Noome   1 0 0 X 0 2 1 0   4   7/8
5   C.de Heer Az.   2 1 2 2 X 1 1 2   11   2
6   D.v.d.Molen   1 0 2 0 1 X 0 2   6   4
7   A.Zomerdijk   2 0 2 1 1 2 X 2   10   3
8   P.Passer   1 0 2 2 0 0 0 X   5   5/6

 

 

 

    1885/Groep 2   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1   tot   pl
1   J.Smal   X 1 0 1 2 1 2 0 1 1 0   9   7
2   J.Koster   1 X 0 0 0 1 0 0 0 0 0   2   11
3   S.de Heer Kz.   2 2 X 1 0 1 0 1 2 2 0   11   5
4   S.Willig   1 2 1 X 1 2 1 0 1 0 1   10   6
5   K.Bakker   0 2 2 1 X 0 2 0 2 2 1   12   3
6   C.de Groot   1 1 1 0 2 X 2 0 2 2 1   12   4
7   A.Focker   0 2 2 1 0 0 X 0 0 2 0   7   8
8   P.Konijn Wz.   2 2 1 2 2 2 2 X 2 2 1   18   1
9   J.Bier   1 2 0 1 0 0 2 0 X 0 0   6   10
10   S.de Heer Az.   1 2 0 2 0 0 0 0 2 X 0   7   9
11   M.Jongens   2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 X   16   2

N.B.
Puntentelling gemoderniseerd. De lijsten spreken van:
1 betekent winst
0 betekent remise
niet ingevuld verlies

 

 

18850217NieuwsvandeDag

 

 

Nieuws van de Dag 17.02.1885
 
18850218PurmCrt
Purmerender Courant 18.02.1885