Datum : 20.01.1899      
Plaats : Spanbroek Provincie : Noord-Holland
Winnaar : onbekend Deelnemers : onbekend
Spelers uit regio : onbekend Codering : lokaal
Spel(len) : dam/schaak/biljart Match/rond : onbekend
Prijs : onbekend Dag : vrijdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee

 

De Nieuwe Courant 11.01.1899
Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland
Spanbroek. Biljart- en kolfwedstrijden zijn in den tegenwoordigen tijd waarlijk geen zeldzaamheid, maar voor enigszins geoefende schakers en dammers biedt zich zelden de gelegenheid aan, zich een met elkander te meten. En toch leenen die beide spelen zich daar uitstekend toe. Het zal daarom den liefhebbers aangenaam zijn te vernemen, dat alhier op Vrijdag 20 Januari een schaak- en damwedstrijd zal gehouden worden in het lokaal van D. Koelemeij. De aanvang is op 11 uur voorm. bepaald. 
Een biljartwedstrijd zal te gelijkertijd plaats hebben.
 
Uitslag: niet gevonden
 
Een wedstrijd in een plaats waar in 1895 ook werd gespeeld. Daarnaast werd in hetzelfde jaar een schaakvereniging opgericht.