Datum : 24.12.1899      
Plaats : Spanbroek Provincie : Noord-Holland
Winnaar : onbekend Deelnemers : onbekend
Spelers uit regio : onbekend Codering : lokaal
Spel(len) : dam/schaak Match/rond : onbekend
Prijs : onbekend Dag : zondag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee

 

De Nieuwe Courant 15.11.1899
Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland
Spanbroek. Even als ’t vorig jaar zal er ook dit jaar, en wel den 24en dezer, ten locale van den heer D. Koelemeij alhier een schaak- en damwedstrijd worden gehouden. Er hebben zich reeds verscheidene deelnemers aangemeld. De wedstrijd begint ’s morgens om 11 uur.
 
Uitslag: niet gevonden
 
‘Even als ’t vorig jaar’…… Ik neem aan dat men verwijst naar de wedstrijd van 20.01.1899 in Spanbroek