Naam : Kaart, Dam- en Schaakgezelschap A.A.A.
Plaats : Utrecht (UT)
Opgericht : 30.10.1893
Opheffing : 1908
Eerste vermelding : 1893
Laatste vermelding : 1908
Type vereniging : Dammen/Schaken/Kaarten
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1893 - 1908
Opmerking : In Utrecht geen (kranten)onderzoek verricht

Een Utrechtse studentenvereniging die wordt genoemd in de Utrechtse Studentenalmanak vanaf 1893 tot en met 1908. De betekenis van A.A.A. is onduidelijk.[1] 
Opvallend dat in Utrecht wél, en in andere studentensteden, zoals Amsterdam en Leiden, géén studentendamclubs tot stand kwamen.

1893 Geen vermelding in Almanak.

1894 A.A.A., Kaart-, Dam- en Schaakgezelschap, opgericht 30 October 1893.
(Ab-Actis P.R. Hoorweg).

1895 A.A.A., Kaart-, Dam- en Schaakgezelschap, opgericht 30 October 1893.
(Ab-Actis P.R. Hoorweg).

1896 A.A.A., Kaart-, Dam- en Schaakgezelschap, opgericht 30 October 1893.
(Ab-Actis Th. G. van Vogelpoel).

1897 A.A.A., Kaart-, Dam- en Schaakgezelschap, opgericht 30 October 1893.
(Ab-Actis P.J.A. van Voorst Vader).

1898 A.A.A., Kaart-, Dam- en Schaakgezelschap, opgericht 30 October 1893.
(Ab-Actis J. Magendans).

1899 A.A.A., Kaart-, Dam- en Schaakgezelschap, opgericht 30 October 1893.
(Ab-Actis J.J. de Vries).

1900/1908 allen vermelding; geen namen,
1909 Geen vermelding meer.

1894
1894almanak
1896
1896almanak
1898
1898almanak

[1] In HLOM/Scholten/1999 -  blz. 353, 354 staat meer te lezen over de Utrechtse studenten(schaak)clubs.