Naam : Damclub Café du Jeu de Dames(?)
Plaats : Rotterdam (ZH)
Opgericht : 1896
Opheffing : 1899(?)
Eerste vermelding : 1948
Laatste vermelding : 1948
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : nee
Anders : ja
Opmerking : Geen nadere informatie beschikbaar

Uit een brief van J.B. de Bruijn, Hengelo aan G. Beets, Wormerveer, d.d. 29.09.1948 n.a.v. de vraag ‘wat is een damclub’?:

Er was in 1896-±1899 een café in R’dam, in navolging van Café du Globe in Parijs, waar een actief en “sterk” damleven heerschte. De zoon van den eigenaar had reeds internationale reputatie!
Op de markies stond met groote letters: ‘Premier Café du Jeu de Dames”. Alle R’dammers begrepen dat Fransch niet zoodat er tusschenbeide waren (lach niet) die geheimzinning vroegen of er daar iets te scharrelen was! Maar de ingewijden wisten beter en er was vaak “club”. Later is het café opgeheven, omdat het met de eigenaars niet pluis was. Nooit van gehoord? Was dat nu een damclub of niet? Nooit later over gesproken.

X4 1

Fragment uit brief van J.B. de Bruijn d.d. 29.09.1948

Deze ‘club’ wordt wellicht ondersteund door twee, identieke, advertenties in het Rotterdamsch Nieuwsblad. Klinkt in de advertentie een ‘louche ondertoon’ door? Helaas geen adres in de brief van de Bruijn waardoor er geen directe link kan worden gemaakt, het jaartal komt wel overeen.

rotNieuwsblad10 09 1896
Rotterdamsch Nieuwsblad 10.09.1896 en 11.09.1896