Naam : Damclub Zoutkamp
Plaats : Zoutkamp (GR)
Opgericht : onbekend
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 00.03.1883
Laatste vermelding : 00.03.1883
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : 1883
Opmerking : Informatie H. v.d. Nap

Op blz. 631 van ‘Dammen als Cultuur Erfgoed’, 2018/H. v.d. Nap, lezen we:

Een hevige storm van 5 op 6 maart in 1883 deed Zoutkamp in diepe rouw dompelen door het niet weerkeren van een aantal van hun visserschepen…. Een rampenfonds werd opgericht en heel veel donateurs gave gehoor aan de oproep om geld te geve. Een damclub zamelde eveneens geld in (welke damclub uit 1883 dat was, geven óók de originele lijsten van de donateurs niet prijs. Het was voor de penningmeester dus volstrekt logisch dat het hier om de plaatselijke damclub ging) [‘Dag zee, donkere zee’ Stichting Historische Visserij Zoutkamp 2008, p.143].