Naam : Amsterdamsche Damclub
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : 01.04.1886
Opheffing : 1886(?)
Eerste vermelding : 15.04.1886
Laatste vermelding : 15.04.1886
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : Niets gevonden
Anders : 1886
Opmerking : -

Deze club ontstond kort na het toernooi in Tilburg1886/22. In Morphy, nr. 13 van 15 april 1886, staat het volgende te lezen:

Woensdag avond, 1 April, is alhier een Damclub opgericht, onder den naam van ‘Amsterdamsche Damclub’. Tijdens deze eerste vergadering traden reeds 30 leden toe tegen eene matige contributie ’s jaars, te betalen per maand. Tot President is gekozen, de heer A.J. van der Woude[1], tot Penningmeester de heer M.M. Vos[2] en tot Secretaris de redacteur van dit blad[3]. Bij de tweede vergadering welke Dinsdag 13 April werd gehouden, traden nog 10 leden toe, wel een bewijs van de levensvatbaarheid deze Club bezit. Reeds verscheidene spelers van naam vinden wij er dan ook. Dat er die avond nog zeer interessante partijen gespeeld werden, hoeven wij wel niet te zegen. Het lokaal voor de bijeenkomsten zullen wij later melden. Deze vergaderingen werden gehouden in de Plantage, Muiderstraat. Men stelt zich voor vier avonden per week bijeen te komen. Later delen wij alles uitvoeriger mede.

Dit laatste is er echter niet meer van gekomen, het blad Morphy kampte met flinke financiele tegenslag en bestond slechts twee jaar. Hoe het de club verder verging en wie de ‘spelers van naam’ waren blijft dus vooralsnog in nevelen gehuld.

[1] O.a. deelnemer aan Rotterdam1893 en 1894
[2] Deelnemer Tilburg 1886?
[3] J. Pinédo Azn., Amsterdam / bekend schaker