Naam : Eindhovensche Schaak- en Damclub
Plaats : Eindhoven (br)
Oprichting : ??.12.1905  
    23.12.1905 eerste vermelding

 

Beschikbare bronnen: Het damspel ja/geen informatie   Notulenboek nee
De Amsterdammer ja/geen informatie   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders ja -Algemeen Handelsblad

Limburger Koerier 17.05.1905

EINDHOVEN 16 Oei. Door een twaalftal leden der K.K. Harmonie Apollo’s Lust alhier is een besluit genomen tot oprichting van een schaak- en Damclub. A.s. Zaterdag zal de oprichting plaats hebben en zal dan ook voor de leden gelegenheid bestaan zich bij de club aan te sluiten.

Limburger Koerier 26.05.1905

Definitief is alhier opgericht de Eindhovensche Schaak- en Damclub. Gekozen werden voor het bestuur de heeren J. Jamen, president, C. Stumpers, secretaris-penningmeester en C. Weijtens, commissaris.

Limburger Koerier 23.12.1905

EINDHOVEN. De Eindhovensche Schaak- en Damclub is thans definitief opgericht. In de jongste vergadering werd het reglement vastgesteld. De vereeniging, die nog weinig leden telt, zal, daar hier verschillende liefhebbers van schaken en dammen zijn, wel spoedig in ledental toenemen.

Algemeen Handelsblad 22.03.1906

Daarna genoemd in een overzicht van damclubs die steun betuigen aan de oprichting van de dambond van J. de Haas.