Naam : D.I.O. (door inspanning ontspanning)
Plaats : Den Haag (zh)
Oprichting : 25.03.1906 informele oprichting
25.03.1906 formele oprichting
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek ja/niet gezocht (bevindt zich in Haags Gemeentearchief)
De Amsterdammer ja/geen informatie   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja/niet gezocht   Anders nee

 

Het Vaderland 30.03.1906

Men verzoekt ons mede te deelen, dat het Haagsch Damgenootschap D.I.O, iederen Vrijdag, ’s avonds 8 uur, in de bovenzaal van het Café Het Gouden Hoofd, hoek Hoogstraat en Groenmarkt, clubbijeenkomst houdt.

Het Vaderland 02.04.1906

Dammen. – In de onlangs hier ter stede opgerichte damvereeniging D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning) geeft a.s. Zaterdagavond de heer Battefeld van Amsterdam een simultaan séance, waaraan een ieder vrij kan deelnemen. In deze vereeniging wordt uitsluitend het damspel beoefend.


Het Damspel, 1906, nr. 2, blz. 40

‘Simultaan door den Heer Ph. L. Battefeld te Den Haag voor de onlangs opgerichte Damvereeniging: “Door Inspanning Ontspanning’. Ons ijverig buitenlid de Heer I. Prager is President van deze Vereeniging. Een woord van dank aan zijn adres is zeker hier niet misplaatst want de oprichting van deze vereeniging is voor een groot deel aan zijn bemoeiingen te danken. Secretaris is de Heer E. Heering, Sophialaan 2 ’s Hage. Aantal deelnemers Séance 17, 16 partijen gewonnen en 1 remise.