Naam : Damclub Noordwijkerhout  
Plaats : Noordwijkerhout (zh)  
Oprichting : 27.02.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee

 


Haarlem’s Dagblad 28.02.1910

Zondag gaf onze stadgenoot, de heer H.C. van Oort, een dam-simultaan-séance te Noordwijkerhout. De séance duurde 1 uur en 15 minuten, een zeer korte tijd, als men in aanmerking neemt, dat de simultaan-speler voor het eerst in het openbaar speelde, en onder de tegenspelers nogal sterke krachten waren.
Gespeeld werden 11 partijen. Hiervan won de heer Van Oort er zes, en verloor tegen de heeren J. de Jong, N. de Jong, L. de Jong, C. de Jong en C. van de Berg Azn.
Voor een beginnen simultaanspeler is dit een aardig succes. Na afloop der séance werd een damclub met aanvankelijk 16 leden opgericht.

Het Damspel April 1910, blz. 3

..... Te Noordwijkerhout richtte deze ijverige propagandist den 27en Februari j.l. zelfs een damclub op met aanvankelijk 16 leden, nadat hij onder zeer groote belangstelling simultaan gespeeld had tegen 11 spelers. Na 1 uur en 15 min. Had de heer Van Oort 6 partijen gewonnen en 5 verloren.