Naam : Bossche Damclub  
Plaats : Den Bosch (br)  
Oprichting : ??.04.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja/geen info gevonden   Anders landelijk dagblad
 

Algemeen Handelsblad 03.05.1910

Dammen. De nieuw opgerichte ’s-Hertogenbossche Dam-vereeniging hield gister hare eersten simultaan-wedstrijd in café Central. De heer L. de Milleret speelde binnen vijf kwartier 13 paren, waarvan hij elf borden won, terwijl er twee remise waren.

Nieuwe Rotterdamsche Crt. 03.05.1910
Rotterdamsch Nieuwsblad 03.05.1910
Haagsche Courant 06.05.1910

Dammen. De Dam-vereeniging te ’s-Hertogenbosch, dezer dagen opgericht, heeft gisteravond vergaderd, bij welke gelegenheid de heer L. de Milleret een simultaan-wedstrijd gaf. Van de 13 patijen werden er twee remise gespeeld, tegen de heeren Vega en M. Sterck; de overige werden door den simultaanspeler gewonnen. De wedstrijd duurde 1 uur en 10 minuten.

Het Damspel Juni 1911, blz. 43

…. Bijna tezelfder tijd (= april 1910) gaf de heer L. de Milleret te ’s-Hertogenbosch een simultaan-seance en viel een niet gering succes te boeken. Immers ook daar werd na afloop eene vereeniging gesticht met aanvankelijk 15 leden. Deze treedt, evenals de Roosendaalsche club, toe tot onzen Bond.
Met deze aanwinst, gewis geen geringe en in zo’n korte behaald, mag de Nationale Dambond geluk gewenscht worden.
Het goede voorbeeld, door beide plaatsen gegeven, moge spoedig door meerdere gevolgd worden.

Op 25.02.1911 opent met een damrubriek in het ‘R.K. DAGBLAD HET HUISGEZIN

BosscheDamclub 1

BosscheDamclub 2  BosscheDamclub 3

Op 18.03.1911 zijn de diagrammen beter en is de rubriek gegroeid:

BosscheDamclub 4