Naam : Heldersche Damvereeniging  
Plaats : Den Helder (nh)  
Oprichting : 18.09.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave ja
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad
 

Vliegend Blaadje 06.10.1909

40 1
Deze oproep had blijkbaar nog geen succes. Ongeveer een jaar later was het wel raak.

Viegend Blaadje 14 + 17.09.1910

VOOR DAMMERS. Zondag 18 September a.s. zal de
Heer G. Beets van Wormerveer in het lokaal “TIVOLI”, des
namiddags 3 uur een
SIMULTAAN-SEANCE
geven voor damliefhebbers. H.H. Damspelers kunnen zich schriftelijk
of persoonlijk aanmelden bij den Heer
D. DISSEL, Paardenstraat 7.

40 2

Vliegend Blaadje 21.09.1910

Dammen. J.l. Zondag had in “Tivoli” de aangekondigde Dam-simultaan Seance plaats, waarvoor 24 deelnemers zich hadden aangemeld, teneinde zich met den Wormerveerschen kampioen te meten. De uitslag was dat de heer Beets 19 partijen won en 5 remise speelde, en geen enkelen verloor.
Voorwaar was dit voor den heer Beets een groot succes, daar zich verschillende sterke spelers onder zijn tegenstanders bevonden. Remise speelden de heeren L. Mol. K. Geus, S. Dijkshoorn, S. Asselman en J. Gomes. Na afloop werd besloten tot het oprichten eener Damclub, waarbij zich direct 20 deelnemers aanslooten.

Algemeen Handelsblad 27.09.1910

Naar wij vernemen, gaf de heer G. Beets van Wormerveer een uitstekend geslaagde simultaan-séance te Helder, voor 24 deelnemers.
Slechts 5 deelnemers maakten remise. Nie amd won. Na afloop werd een damclub opgericht met aanvankelijk 25 leden.

Het Nieuws van de Dag 27.09.1910

…. De heer G. Beets, uit Wormerveer, heeft deze dagen een uitstekend geslaagde simultaan-séance gegeven te Den helder, voor 24 deelnemers. Slechts 5 deelnemers maakten remise, de anderen verloren.
Er werd een damclub opgericht met aanvankelijk 25 leden. Waarschijnlijk zal ook deze club zich aansluiten bij den Nationalen Dambond.

 
Vliegend Blaadje 21.09.1910

De Zaanstreek 02.10.1910
Onze plaatsgenoot, de heer G. Beets, gaf een dezer dagen een uitstekend geslaagde simultaan-seance te Den Helder, voor 24 deelnemers. Slechts 5 heeren gelukte het remise te maken, de anderen verloren. Er werd een damclub opgericht met 25 leden, welke zich waarschijnlijk ook bij den Nationalen Dambond zal aansluiten.

Uit de damrubriek in “De Courant” 29.10.1909:

HelderseDamclub 1