Naam : Leeuwarder Schaak- en Damclub (L.S.E.D.C.)  
Plaats : Leeuwarden (fr)  
Oprichting : 22.09.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee
 

Leeuwarder Courant 23.09.1910

In een gister alhier gehouden vergadering is besloten tot de oprichting van een schaak- en damvereeniging. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren Rozenberg, Noordhoff, Mulders, Reerink, Hammer, resp. voorziter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en assessor. Deze vereeniging kreeg den naam “leeuwarden Schaak- en Damclub (L.S.E.D.C.)