Naam : Damclub Gouda  
Plaats : Gouda (zh)  
Oprichting : 12.11.1907  

 

Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad

 


Damclub Gouda is een afsplitsing van ‘Messemaker’- opgericht 10.06.1870. Op een gegeven moment, rond 1895, telt de club nog maar 7 leden en lijkt kort daarna, ergens tussen 1898 en 1907, het loodje te hebben gelegd. 
In 1907 vindt er een wederopstanding plaats en er verschijnt een oproep in de Goudsche bladen voor schakers en dammers. In het jaarverslag 1907-1908 staat te lezen: ‘….dat ik de eer heb de leden van het Schaak&Damgezelschap Messemaker, na vele jaren rust, aan te bieden…’
Hieruit blijkt dat men het damspel niet vergeten was[1].  In november 1907 stappen de dammers uit de club en richten op 12 november 1907 Damclub Gouda op. Pas op de jaarvergadering van 26.07.1910 besluit Messemaker om als Schaakgezelschap door het leven te gaan[2].
 

Deze oproep en andere informatie is niet te vinden in de Goudsche Courant. Het eerste bericht, is te vinden in ‘De Tijd’ van 27.05.1908’ en ‘Het Nieuws van de Dag' 31.05.1908

….Zondag 31 mei speelt genoemde heer in Gouda, in de Sociëteit “Ons Genoegen”, aanvang 11 uur voormiddags tegen een dertigtal der sterkste spelers van de vereenigingen uit Gouda, Waddingsveen, Woerden en Den Haag. Op beide plaatsen vrij entree voor belangstellenden.

Goudsche Courant            01.06.1908

Hoewel er voor ’t vroege uur van aanvang weinig liefhebbers van buiten waren opgekomen, waren er toch nog twintig dammers bijeen om den strijd tegen den Meester J. de Haas uit Amsterdam te wagen. Onder die spelers waren er 2 uit Waddinxveen, 2 uit Bodegraven en 1 uit Reeuwijk. De 2 spelers uit Haastrecht zijn leden van damclub “Gouda”. De uitslag was dat 1 partij werd gewonnen door ‘t lid J. Knoppers uit Haastrecht; 2 werden remise gemaakt door de leden J. Zielstra en A.F.C. Nolte. De heer Dogterom uit Reeuwijk verkeerde in de foutieve mening dat damslag voor ging en verloor daardoor de partij, die anders remise was geweest. Mogen velen aangespoord zijn, om zich in ’t nog te weinig begrepen ingewikkelde damspel te oefenen. Geen beter middel daartoe dan lid te worden eener Damclub.  

Het Nieuws van de Dag 02.06.1908

Gisteren (Zondag) gaf de heer J. de Haas, te Gouda, Sociëteit “Ons Genoegen” een simultaan seance voor de aldaar gevestigde damclub en de vereenigingen uit den omtrek aangesloten bij den Nationalen Dambond. Daar se seance tegen 11 uur des morgens reeds was aangekondigd waren er slechts 20 deelnemers. De heer De Haas won 17 partijen, maakte 2 remise tegen de heeren A.F.C. Nolte en J. Zielstra en verloor 1 partij tegen den heer J. Knoppers. Er waren spelers uit Waddingsveen, Bodegraven en Den Haag onder de deelnemers. Duur der seance 2 ½ uur.

De Tijd 02.06.1908

….. Zondag speelde de heer De haas te Gouda, Sociëteit “Ons Genoegen”, tegen 20 spelers.
Hiervan won de heer J. Knoppers uit Haastrecht, remise maakten de heeren A.F.C. Nolte en J. Zielstra, beiden uit Gouda, de overigen spelers verloren.
 

[1] Bron: HLOM, blz. 300-303
[2] Notulenboek 'Messemaker' 1907. Archief Gouda.