Naam : Vriendenkring  
Plaats : Broek op Langedijk (nh)  
Oprichting : ??.10.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad
 

Schager Courant 26.10.1910

Broek op Langedijk. Te Broek op Langedijk zal een damclub worden opgericht. Dit is dan de vierde aan den Langedijk.

Schager Courant 29.10.1910

DAMMEN. Te Broek op Langedijk gaf de heer D. Bruin van St. Pankras voor de leden der sociëteit “Vriendenkring” gisteren eene simultaan-séance in het dammen. Door 4 leden der damclub Zuidscharwoude werd er ook aan deelgenome.n Er werden 13 partijen gespeeld, waarvan de heer Bruin er 9 won, 2 verloor, terwijl 2 remise werden gespeeld. Winners waren de heeren R. Slot te Broek op Langedijk en C. Wagenaar Cz. te Zuidscharwoude. Dezen winter zal de heer Bruin nogmaals worden uitgenoodigd.

Het Nieuws van de Dag 31.10.1910

De heer Bruin van St.-Pancras heeft voor de leden van Vriendenkring te Broek-op-Langedijk een simultaanseance gegeven. Er werden 13 partijen gespeeld, waarvan er 11 door de heer Bruin werden gewonnen. De andere twee winnaars waren de heeren R. Slot te Broek-op- Langedijk en C. Wagenaar Cz. te Zuidscharwoude