Naam : Schaak- en Damclub S.D.C.  
Plaats : Amsterdam (nh)  
Oprichting : ??.11.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee
 

Algemeen Handelsblad 07.12.1910

Schaken. De heer J. Davidson uit London zal a.s. Zaterdag (10 december) in café D’IJsbreeker, Weesperzijde, een simultaan-seance houden voor leden en introducés van de Schaak- en Damclub S.D.C.
S.D.C. is een vereeniging van jongelui, die zich het doel stelt het schaken en dammen te bevorderen.

Algemeen Handelsblad 12.12.1910

DAMMEN. Zaterdagavond hield de heer J. Davidson een simultaanseance voor leeden en genoodigden van P.D.C. In drie uur won hij van de 23 partijen er 14, maakte 7 remise , nl. tegen de heeren Broekman, Goedhart, J. Heynert, V. Heynert, Karssen, J. Meijer en van de Werff, en verloor er 2 tegen de heeren Jacobs en H. Meijer.

In HD, 1913, blz. 13 staat: Nieuwe leden.1. De damclub S.D.C. (onderafdeeling van den Amsterdamschen H.B.S. Bond “O.S.B.”) te Amsterdam (19 leden). Secretaris de heer L. Bawly, Ruijschstraat 26, Amsterdam.