Naam : Schaak en damclub Purmerend  
Plaats : Purmerend (nh)  
Oprichting : 24.02.1911  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee
 

Purmerender Courant 19.02.1911

DAM- en SCHAAKLIEFHEBBERS
worden uitgenoodigd tot bijwoning eener
vergadering tot oprichting van een Club,
op Vrijdag 24 Februari 1911,
’s avonds 7 uur, in het Hotel “Paradijs”.
Namens,
eenige Dammers en Schakers.

53 1

Purmerender Courant 26.02.1911

Alhier is in het hotel “Paradijs” en dam- en schaakclub opgericht, aanvankelijk met 20 leden. Besloten werd de vrijdagmiddag en –avond voor de samenkomsten te bepalen.
Wij kunnen niet nalaten liefhebbers op te wekken lid te worden van deze club, daar hier nu een vaste gelegenheid is geopend tot beoefening van deze zoo bij uitstek edele spelen.

Schuitemaker’s Purmerender Crt. 26.02.1911

Dam- en schaakspel. In het hotel “Paradijs” alhier is dezer dagen een Dam- en Schaakclub opgericht met aanvankelijk 20 leden. Daarbij werd besloten de samenkomsten te bepalen iederen Vrijdag des middags en avonds. Wij wekken liefhebbers op van deze club lid te worden, vooral nu ook de gelegenheid voor hen is opgesteld, die zich in dit spel geregeld willen oefenen.

De Courant 25.03.1911

Purmerend. Onder leiding van den bekenden meesterdammer J. Noome Mzn., te Purmerend, is aldaar een flinke damvereeniging opgericht met aanvankelijk 20 leden. De liefhebberij van den heer Noome en van andere Purmerendsche dammers staat ons borg, voor een opgewekt damelven in deze plaats.

Het Damspel 1911/1912, blz. 4

Purmerend.
Onder leiding van den bekenden meester-dammer J. Noome Mzn. te Purmerend, is alhier een flinke damvereeniging opgericht met aanvankelijk 20 leden.
De liefhebberij van den heer Noome en van andere Purmerendsche dammers staat ons borg voor een opgewekt damleven in deze plaats.