Naam : Damclub Sint Maartensbrug  
Plaats : Sint Maartensbrug (nh)  
Oprichting : 09.03.1911  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee
 

Schager Courant 04.03.1911

St. Maartensbrug. De aangekondigde simultaan-seance, bij. Mej. Wed. De Leeuw alhier, op Donderdag 9 Maart, zal worden gegeven door den heer W. Jimmink Wz.

Schager Courant 08.03.1911

55 1


Schager Courant 08.03.1911

St. Maartensbrug. Naar wij vernemen, zullen alhier pogingen worden aangewend, een damclub op te richten.

Zijper Courant 09.03.1911

Naar wij vernemen worden te SINT MAARTENSBRUG pogingen aangewend een damclub op te richten.

Schager Courant 11.03.1911

St. Maartensbrug. Aan de op Donderdagdag 9 Maart gehouden damseance, gegeven door dne heer W. Jimmink, in het lokaal van mej. de Wed. J. de Leeuw alhier, namen 15 personen [deel]. Het bleek dat de heer Jimmink uitstekend op het dambord thuis was, want van de 15 partijen werden er 14 door hem gewonnen. Alleen de heer K. Veuger Hz. was zoo gelukkig als overwinnaar uit het strijdperk te voorschijn te komen. Als gevolg van deze avond, werd een damclub opgericht met aanvankelijk 12 leden.

Zijper Courant 12.03.1911

Het resultaat der séance is, dat, er een damclub is opgericht met aanvankelijk 12 leden.