Naam : Dam- en Schaakclub Hoofddorp  
Plaats : Hoofddorp (nh)  
Oprichting : ??.11.1907  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders schaaktijdschrift
 

Leidsch Dagblad 30.11.1907

Te Hoofddorp worden pogingen in het werk gesteld tot oprichting van een schaak- en damclub. Reeds verscheidene personen hebben zich aangesloten. De onlangs in de zaal van den heer Treur gegeven schaak-seance hebben er zekerlijk veel toe bijgedragen, dat men nu geregelde bijeenkomsten wil gaan houden.

Het Damspel December 1907, blz. 162

Zondag 24 November j.l. gaf de Heer G. v. Leeuwen van het V.A.D. en seance te Hoofddorp (Haarl.meer) in Café Treur. Er waren 10 deelnemers. Resultaat voor den Heer v. L. 4 gewonnen, 4 remise en 2 verloren. Duur der seance 2 uur. Winnaars waren de Heeren J. de Vries en C. v. Zijverden, remisespelers de Heeren A. van Wijk, W. Slikker, N. v.d. Sluis en de 13 jarige H. Treur. Er werd tot de oprichting van een Dam- en Schaakclub besloten met aanvankelijk 15 personen. De Heer Eggink van Zaandam gaf er te gelijkertijd een Schaakseance.

Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond December 1907, blz. 397
Haarlemmermeer. Te Hoofddorp, in Haarlemmermeer, is door de bemoeiingen van den Bondssecretaris eene Schaak-damclub gesticht, welke den naam draagt van de plaats, waar zij is gevestigd. – Reeds nu telt den Club 27 leden, waarvan er gemiddeld 22 a 23 verschijnen op de oefeningsavonden. Wanneer men bedenkt, dat de afstanden in Haarlemmermeer (gevoegd bij de in den winter zeer slechte polderwegen) het den leden niet gemakkelijk maken, dan moet men waardeering hebben voor een dergelijk clubbezoek. Er zijn er, die 2 uren gaans van hun vergaderzaal wonen.
De oefeningsavond is: zaterdag van 7-11 in Hotel “de Beurs” te Hoofddorp. President is de Heer L.G. Eggink, Secretaris de Heer S. Silver.