Naam : S1 (?) Simultaans - 6x  
Plaats : Hoogwoud (nh)  
Oprichting : ??.01.1907  

 

Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders ja/landelijk


(1) Enkhuizer Courant 13.01.1907
De Nieuwe Courant 16.01.1907

Hoogwoud. 11 Jan. Donderdagavond j.l. had in de herberg van den heer H. Slotemaker aan de Gouwe alhier, een Simultaan-Seance in het dammen plaats, gegeven door den heer W. Vijn alhier. Er was veel belangstelling voor de dam-Simultaan Seance. Door 14 personen werd aan de Seance deelgenomen, welke om 7 uur begon en om 10 uur was afgeloopen.
De uitslag was dat door den Simultaanspeler 9 partijen werden gewonnen, te weten van de hheren A. Nipshagen, W. Speets, L. de Vries, R.J. Kuypers te Hoogwoud, de Jong en Sleutel te Enkhuizen, J. Ham, J. Romar, C. Peetoom te Winkel.
De Simultaan-speler maakte remise met den heer C. Pijper Jr., te Hoogwoud. Door den Simultaan-speler werden 4 partijen verloren, te weten aan de heeren S. Glas, J. Langedijk, P. Schutte en P. Helder allen te Hoogwoud.


Het Nieuws van de Dag 15.01.1907

DAMMEN. Te Hoogwoud is door den Heer W. Vijn , aldaar, een simultaan-seance gegeven, waaraan door 14 personen werd deelgenomen. Door den Heer Vijn werden 9 partijen gewonnen, 1 remise gemaakt en 9 partijen verloren, n.l. aan de heeren S. Glas, J. Langedijk, P. Schutte, P. Helder, allen te Hoogwoud.

(2) Schager Courant 16.01.1908
 
 

Hoogwoud. Donderdag 23 Januari a.s., ’s avonds 7 uur, zal ten huize van den heer Slotemaker, aan de Gouwe, door den heer W. Vijn alhier, een Simultaan-Seance in het dammen worden gegeven.

Schager Courant 26.01.1908
Het Nieuws van de Dag 28.01.1908

Dammen, Hoogwoud. Donderdagavond j.l. had in de herberg van den heer H. Slotemaker aan de Gouwe een Simultaan-Seance in het dammen plaats, gegeven door den heer W. Vijn alhier. Er was veel belangstelling voor.
15 personen namen aan de séance deel, welke ongeveer 7 uur begon en om 11.30 uur was afgeloopen.
De uitslag was, dat door den Simultaanspeler alle 15 partijen werden gewonnen. Voorwaar een schitterende overwinning voor deze.

Het Damspel Februari 1908, blz. 198

23 januari, W. Vijn te Gouw (gem. Hoogwoud). Aantal deeln. 15. Allen gewonnen in 3 uur!

(3) De Nieuwe Courant     06.01.1909
 

(4) Medemblikker Courant 23.01.1909
Enkhuizer Courant 30.01.1909    

Hoogwoud. Woensdagavond werd door den heer W. Vijn alhier, een dam-simultaanseance gegeven, ten huize van den heer P. Hars (red: of P. Hos) alhier. Aan deze wedstrijd namen 16 personen deel. De uitslag was dat door den Simultaanspeler 15 gewonnen en slechts 1 verloren werd. 


(5) De Nieuwe Courant 03 en 10.02.1909Schager Courant 13.02.1909

Hoogwoud. Donderdagavond j.l. werd door den heer W. Vijn alhier een simultaan-séance in het dammen gegeven, ten lokale van den heer H. Slotemaker. Aan de séance namen 10 personen deel. De uitslag was voor den Simultaanspeler gunstig, want door hem werden 7 gewonnen 1 verloren en wel tegen den heer J. Langedijk, en 2 remise gemaakt tegen de heeren W. Speets en C. Pijper.

(6) De Nieuwe Courant 08 en 15.11.1911Schager Courant 18.11.1911
Medemblikker Courant 18.11.1911
De Nieuwe Courant 22.11.1911

Hoogwoud. Ten lokale van den heer H. Slotemaker aan de Gouwe alhier, gaf de heer W. Vijn alhier, Woensdag j.l. een simultaan-seance in het dammen. Aan deze seance namen deel 28 personen, waarvan 9 uit deze gemeente, 9 uit Twisk, 6 uit Nieuwe Niedorp, 2 uit Sijbekarspel, 1 uit Spanbroek en uit Abbekerk.
Gewonnen werden door den heer W. Vijn 20 partijen. Remise 4 partijen tegen de heeren C. Beemster te Spanbroek, C. Pijper alhier, C. Bunt te N. Niedorp en A. van der Wolf te Twisk. Verloren 4 partijen tegen de heeren C. Schouten, W. Speets,  Jn. Langedijk alhier en C. Schagen te Sijbekarspel.


In 1905 is er wel een dam- en billardclub in Hoogwoud opgericht, maar uit niets blijkt dat deze vereniging actief is. Merkwaardig omdat W. Vijn penningmeester is van de Nationale Dambond. Ook van zijn activiteiten als simultaanspeler valt in “Het Damspel’ maar bitter weinig te lezen. In ‘Wat wij misten’ (blz. 14/16) staat een memoriam van W. Vijn.