Naam : S2 (?) Simultaan - 5x  
Plaats : Lutjewinkel (nh)  
Oprichting : ??.??.????
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee

 

(1) Schager Courant 02.02.1908


Schager Courant 13.02.1908

Lutjewinkel. Zaterdag 8 dezer gaf de heer W. Vijn van Hoogwoud de aangekondigde dam-séance ten huize van den heer J. Korff. Vele damliefhebbers, waaronder 15 medespelers, woonden de voorstelling bij. Allen waren vol bewondering over het meesterschap van den heer Vijn in het edele damspel.

(2) Schager Courant 15.11.1908


Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 17.11.1908

Een Simultaan-Partij. – De alom bekende dammer de heer Vijn, te Hoogwoud, zal Woensdag 18 Nov. A.s. een simultaan-séance houden in het lokaal van den heer J. Korff te Lutjewinkel.

(3) Schager Courant 05 & 09.04.1910


Schager Courant 12.04.1910

Lutjewinkel. Zondag jl. werd door den heer W. Vijn van Hoogwoud een simultaan-séance (dammen) gegeven in ’t café van Korff alhier. 18 dammers namen deel, waarvan 2 winners werden (de heer v.d. Welle, Winkeler Polder en de heer Hartog, boezem Aartswoud), en 1 remise (de heer K. Blokker, N. Niedorp).
Resteerende 15 deelnemers verloren broederlijk allen ’t spel. De seance duurde van 2 uur tot half 6.

(4) Schager Courant 09.02.1911

 

Schager Courant 14.02.1911     

Lutjewinkel. Zondag 12 Februari gaf de heer W. Vijn van Hoogwoud een damseance in het lokaal van den heer J. Korff. Elf personen namen er aan deel, waarvan 10 hunne partij verloren, terwijl door een hunner, n.l. de heer J. Brouwer van Winkel, remise werd gemaakt. Een groot aantal nieuwsgierigen waren mede aanwezig.


(5) Schager Courant 14.10.1911Nieuwe Hoornsche Courant 18.10.1911

Lutje-Winkel. Op Zondag 22 October zal in het café van den Heer J. Korff een damseance worden gehouden door den simultaanspeler W. Vijn van Hoogwoud.


Voor zover bekend is er in Lutjewinkel nooit een damclub opgericht.