Naam : S5 (?) Simultaan - 3x  
Plaats : Aartswoud (nh)  
Oprichting : ??.03.1909  

 

Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee

 

(1) Schager Courant 27.02.1909

s5 1
Medemblikker Courant 06.03.1909
Evenals op vele andere plaatsen, werd ook hier een dam-seance gegeven door den heer W. Vijn van Hoogwoud. 6 personen traden in het tijdperk; zij werden echter 2 maal glansrijk verslagen. Vol bewondering zag het publiek, hoe vaardig de hr. Vijn in het damspel is en welke prachtige zetten en problemen hij wist te maken.

Enkhuizer Courant 06.03.1909
AARDSWOUD. In het lokaal van Keyzer had hier Woensdagavond een simultaandamseance plaats van den beroemden dammer, den hr. W. Vijn uit de Weere, gem. Hooghoud. Alle zeven tegenspelers verloren allebei. 

Schager Courant 09.03.1909

Aartswoud. In de afgelopen week werd door den heer W. Vijn, ten huize van den heer W. Keijzer alhier, eene simultaan-seance in het dammen gegeven. Aan de seance namen slechts 7 personen deel, welke alle door hem werden verslagen. Na afloop van de eerste partij, werd nog een tweede aanvaard welke ook alle door hem werden gewonnen.

 

(2) Schager Courant 26.01.1911

s5 2

(3) Schager Courant 24.01.1912
Schager Courant 30.01.1912

Aartswoud. Alhier werd Zondag j.l. een dam-seance gegeven door D. Kleen te Langereis, gem. Winkel. 15 spelers namen er aan deel. De simultaanspelers won er 6 en 4 remise. Winnars waren de heeren: P. Zwagerman en C. Schimmel te Twisk, L. de Vries en Jn. de Beurs te Aartswoud en G. Renooij te Lambertschaag.
Hoewel het de eerste maal was van dezen 16-jarigen speler, kon men zien dat hij in het dammen reeds een baas is, hij belooft voor de toekomst een eerste kracht te worden.
 


Opnieuw: regelmatig damsimultaans, maar geen teken van georganiseerd damleven. Speelde men tijdens de simultaan ook op het beroemde dambord uit 1710?