Naam : X4 (?)  
Plaats : Delft (zh)  
Oprichting : ??.12.1908  

 

Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten

ja / Deltsche Crt nog niet geheel

beschikbaar via Delpher (01.09.2018)

  Anders landelijk dagblad

 

Algemeen Handelsblad 09.12.1908

Dammen. De heer J.H. Torley Duwel , lid van de damvereeniging Constant, te Rotterdam, zal, naar de N.R.C. [niet gevonden-JdeR] meldt, Zaterdag 12 dezer een simultaanvoorstelling geven te Delft.

Het Vaderland                    09.12.1908

Rotterdamsch Nieuwsblad 10.12.1908

Dammen. Teneinde ook in Delft het damspel wat meer populair te maken, zal de heer J.H. Torley Duwel, namens de vereeniging Constant, Zaterdag 12 December a.s., des avonds te 8 uur, een simultaanseance geven in het hotel Central, Wijnhaven, Delft.
Reeds heeft zich een groot aantal tegenspelers opgegeven en den Simultaanspeler staat een zware strijd te wachten.
Om dien avond naar wensch te doen slagen, zou het bestuur gaarne zien, dat zooveel mogelijk belangstelling getoond werd.

De Maasbode 15.12.1908

Dammen. Door den heer J.H. Torley Duwel werd zaterdagavond eene simultaanseance gegeven, te Delft, hotel > Central<. Van de twaalf deelnemers won de heer Vermeer uit Rijswijk zijne partij, de overige spelers verloren. Duur der seance één uur. Er was tamelijk belangstelling. 


Ook deze 2e poging, zie X2, bleef zonder resultaat.