Naam : X7 (?)  
Plaats : Breda (br)  
Oprichting : ??.11.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten nee   Anders landelijk dagblad


Rotterdamsch Nieuwsblad 26.11.1909

Dammen. Ten einde te geraken tot het oprichten van een damvereeniging in Dordrecht, zal de heer Henri J. v.d. Broek van hier Donderdag 25 Nov. Des avonds te 8 uren een simultaan-séance geven in ene der zalen van het gebouw de Toekomst, aldaar.
Na een séance van den heer Herman Hoogland Jr., uit Utrecht, is te Amersfoort een damclub opgericht met aanvankelijk 12 leden.
Ook te Breda en Gorinchem zullen pogingen gedaan worden damvereenigingen te stichten