Naam : X8 (?)  
Plaats : Gorinchem (zh)  
Oprichting : ??.11.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja/niets gevonden   Anders landelijk dagblad
 

Rotterdamsch Nieuwsblad 26.11.1909

Dammen. Ten einde te geraken tot het oprichten van een damvereeniging in Dordrecht, zal de heer Henri J. v.d. Broek van hier Donderdag 25 Nov. Des avonds te 8 uren een simultaan-séance geven in ene der zalen van het gebouw de Toekomst, aldaar.
Na een séance van den heer Herman Hoogland Jr., uit Utrecht, is te Amersfoort een damclub opgericht met aanvankelijk 12 leden.
Ook te Breda en Gorinchem zullen pogingen gedaan worden damvereenigingen te stichten

In Gorinchem bestaat al sinds 1905, of eerder, een schaakclub. De Nieuwe Gorinchemsche Courant heeft in 1909 zelfs een wekelijkse schaakrubriek. Nadere gegevens over deze poging zijn niet te vinden.