Naam : X9 (?)  
Plaats : Schoten (nh)  
Oprichting : ??.03.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten nee   Anders nee
 

Het Damspel April 1910, blz. 3

Door den heer H.C. van Oort te Haarlem worden ijverige pogingen in het werk gesteld ter verbreiding van ons spel te Haarlem en Haarlem’s omstreken. Zoo gaf genoemde heer den 11e Maart j.l. te Hoofddorp een séance voor 8 personen; na 1 ¼ uur had de v. Oort 4 partijen gewonnen en 4 verloren. Ook te Schoten en Noordwijkerhout worden door den heer van Oort pogingen aangewend in het belang van den Nationale Dambond.