Naam : D.C. Bodegraven  
Plaats : Bodegraven (zh)  
Oprichting : 10.02.1907  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee

 


De Rijnbode 10.02.1907

Bodegraven. Blijkens achterstaande advertentie zal Maandagavond aanstaande een simultaan- Séance worden gehouden, ten huize van den heer Rijkaart, door den heer G van Leeuwen, redacteur van de courant “Het Damspel”. Het damspel komt ook hier ter plaatse langzamerhand meer in gebruik en wij menen dat vele liefhebbers belangstelling zullen toonen voor de merk- waardigheden die de heer L. te aanschouwen zal geven.De Rijnbode 10.02.1907

Leidsch Dagblad 12.02.1907

BODEGRAVEN. Gisteravond had alhier in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis een simultaan dam-partij plaats. De heer Van Leeuwen, van Amsterdam, redacteur van de courant “het Damspel”, speelde gelijktijdig tegen 21 dammers. Van de 21 partijen werden door hem 10 gewonnen, 6 verloren en 5 remise.

De Rijnbode 13.02.1907

Onder veel belangstelling gaf de heer G. van Leeuwen, redacteur van de courant “Het Damspel”, Maandagavond jl. in ’t Café van den heer Rijkaart een séance voor de propaganda van het damspel alhier. Het kamp bestond uit 21 borden. Duur der séance 2 ¾ uur. De heer v. L. won 10, verloor 6 en maakte 5 remise partijen. De korte tijd in aanmerking genomen, was dit een gunstig resultaat voor den speler, die zich als een vlug en roijaal speler deed kennen.
Vervolgens werd een damclub opgericht, waarvoor zich aanvankelijk 12 leden aanmelden De avond kenmerkte zich door een gezellige harmonie onder alle aanwezigen en voorzeker verdient het nobele damspel meer belangstelling in alle kringen. Steeds meer komt het in gebruik en wij hopen dat de nieuwe vereeniging er veel toe mag bijdragen om het veredelend damspel in ruime mate te ontwikkelen.

Leidsch Dagblad 16.02.1907

BODEGRAVEN. De Simultaan dampartij, Maandagavond alhier gespeeld door den heer Van Leeuwen, uit Amsterdam, waarvan we in dit blad reeds melding maakten, heeft in ons dorp den lust tot het beoefenen van ons damspel opgewekt.
Er is nu in deze week alhier een damclub opgericht, die reeds 17 leden telt.

Het Damspel Februari 1907, blz. 219

Zondagavond 10 Februari j.l. gaf de heer G. van Leeuwen een séance te Bodegraven. Een aantal damliefhebbers had den heer v. L. hiertoe uitgenoodigd. Er namen 21 personen aan deze seance deel. De heer v. Leeuwen won 10, maakte 5 partijen remise en verloor er 6 tegen de heeren Verburg, Michielsen, Verkade, J.H. vernet (allen te Bodegraven) en de heer van Eeuwen en Paling te Waddinxveen.
Er was veel belangstelling en gezelligheid, terwijl de heer v. Leeuwen aldaar een club deed oprichten met aanvankelijk 12 leden. De séance had plaats in café Rijkart en duurde 2 ¾ uur.