Naam : Vermaak Door Oefening  
Plaats : Den Burg (texel-zh)  
Oprichting : 22.10.1908  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad
 

Texelsche Courant 18.10.1908

DAM- en SCHAAKLIEFHEBBERS
worden beleefd uitgenoodigd Woensdag-
avond 8 uur in het Hotel de Oranjeboom
tegenwoordig te zijn, ter oprichting eener
Dam- en Schaakclub.

EENIGE LIEFHEBBERSTexelsche Courant 25.10.1908

Een nieuwe vereeniging. De bijeenkomst, uitgeschreven tegen Woensdagavond in hotel ‘de Oranjeboom’ heeft er toe geleid dat ook hier een Dam- en Schaakclub is opgericht.
Een tiental personen hebben zich als lid aangemeld, een bestuur werd gekozen en een reglement voor de vereeniging werd vastgelegd.
De heer C. Buysman is pres. Van de vereeniging, de heer J. v.d. Poll, secretaris en de heer P. Dalmeijer, penningmeester.
Eventueele liefhebbers die alsnog tot deze vereeniging wenschen toe te treden zullen bij gemeld bestuur zeker nadere inlichtingen kunnen bekomen.

Het Nieuws van de Dag 27.10.1908

Schaken en Dammen. Te Den Burg op Texel is een schaak- en damclub opgericht, waarvoor zich dadelijk 10 personen als lid aanmeldden.

Merkwaardig genoeg stelt Ph. L. Battefeld een jaar later de volgende vraag:

Nieuws van de Dag 27.11.1909 / damrubriek Ph.L. Battefeld

Oost-Texel. P.H. no. 28 is remise. Bestaat er kans, dat bij u een damclub opgericht kan worden? Vroegere pogingen te Den Burg faalden.