Naam : Damclub Rijswijk  
Plaats : Rijswijk (zh)  
Oprichting : ??.10.1908  

 

Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja/geen resultaat   Anders nee

 

Het Damspel November 1908, blz. 130

Door bemoeiing van onze abonné, den Heer K. Dorsman, is te Rijswijk (Z.H.) een damvereeniging opgericht. Deze vereeniging houdt hare bijeenkomst elken Maandagvond 8 uur in een der zalen van hotel Leeuwendaal. Damliefhebbers zijn steeds welkom.
Het bestuur bestaat uit de Heeren:

K. Dorsman, Voorz.
N.W.J. Mesman, Secret.
P. Keyzer, Penningm.

Naar wij vernemen zal deze Vereeniging zich ook bij den Nationalen Dambond aansluiten.