Naam : Alkmaarsche Arbeiders Dam- en Schaakclub (later: Damlust)  
Plaats : Alkmaar (nh)  
Oprichting : ??.04.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee
 

Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 01.10.1909 (damrubriek)

ALKM. ARB. DAM- EN SCHAAKCLUB. – In de j.l. gehouden algemeene vegadering werd besloten, een onderlingen Winterwedstrijd in het dammen te houden. Voor iedere groep van twaalf spelers worden 6 prijzen beschikbaar gesteld. Voorts werd nog besloten een cursus in het schaken te organiseren, doch dezen op Woensdagavond te houden, dus niet op den club-avond. De heer De Koning werd tot 6e bestuurslid, 2e penningmeester, gekozen.